Baza lokalizacji zamknij
  • Województwo
Logowanie zamknij
  • Login:
  • Hasło:

Nie masz konta? Przejdź do formularza rejestracji

Rejestracja
Wyślij wiadomość zamknij
Wyślij wiadomość zamknij
logowanie
rynek pierwotny mieszkania domy działki komercyjne katalog firm aktualności kredyty hipoteczne
rejestracja agencji i deweloperów dodaj ogłoszenie

Instytut Rynku Nieruchomości WSPON

tagi tematyczne Instytut Rynku Nieruchomości WSPON

Instytut Rynku Nieruchomości jest jednostką powołaną do życia w październiku tego roku z inicjatywy Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.

Powstanie Instytutu to efekt zmian na rynku nieruchomości, które przyczyniły się do poszerzenia działalności Stowarzyszenia o czynności badawcze i edukacyjne.
IRN będzie koncentrował się na dwóch obszarach działalności: edukacyjno-szkoleniowej i opiniotwórczej. Nowa jednostka nie stanie się konkurencją dla WSPON-u, wręcz odwrotnie jej zadaniem jest uzupełnianie i rozszerzanie działalności Stowarzyszenia. Instytut Rynku Nieruchomości zamierza budować swój wizerunek w oparciu o merytoryczne zaplecze, odpowiedni dobór instytucji współpracujących i niezależność od grup interesów, działających na rynku nieruchomości - tłumaczy Urszula Słowik - Prezes IRN

Podstawowe cele Instytutu:

1. Działalność edukacyjna związana z rynkiem nieruchomości,  szczególnie w zakresie:
 - ubiegania się o licencje i uprawnienia zawodowe z zakresu rynku nieruchomości
 - realizacji wymogów ustawicznego kształcenia podmiotów rynku nieruchomości
 - wynikającym ze zmienności prawa oraz rynku,
2. Działalność badawcza i analityczna z zakresu rynku nieruchomości, realizowana w szczególności poprzez:
 - gromadzenie i przetwarzanie informacji o rynku nieruchomości
 - prace badawcze, związane z rynkiem nieruchomości
3. Upowszechnianie wiedzy o rynku nieruchomości poprzez:
 - publikacje
 - konferencje
 - sympozja itp.
4. Wspieranie inicjatyw w zakresie działalności badawczej i edukacyjnej: wyższych uczelni, placówek badawczo-rozwojowych, agend rządowych, samorządów oraz innych podmiotów, działających w zakresie rynku nieruchomości.
5. Udzielanie pomocy materialnej i organizacyjnej studentom specjalizującym się w problematyce rynku nieruchomości.

Instytut będzie realizował swoje cele poprzez:

1. Prowadzenie działalności edukacyjnej - organizowanie studiów podyplomowych, kursów, szkoleń i warsztatów edukacyjnych.
2. Przygotowanie i realizację tematów badawczych.
3. Współpracę ze środowiskami nauki, edukacji oraz instytucjami prywatnymi, państwowymi i organizacjami społecznymi w kraju i za granicą.
4. Upowszechnianie dorobku badawczego poprzez publikacje w wydawnictwach własnych lub obcych.
5. Finansowanie publikacji powstałych poza Instytutem, ale realizujących cele IRN.
6. Organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów.
7. Organizowanie i finansowanie stypendiów, stażów krajowych i zagranicznych oraz nagradzanie osób realizujących cele Instytutu.
8. Finansowanie lub współfinansowanie prac badawczych z zakresu rynku nieruchomości.
9. Wykonywanie prac badawczych na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych.
10. Udział w konferencjach naukowych i biznesowych związanych z tematyką rynku nieruchomości.

Instytut Rynku Nieruchomości wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i zmianom dokonującym się na rynku nieruchomości. Wyzwania stawiane dzisiaj podmiotom obsługującym rynek nieruchomości to przede wszystkim: specjalistyczna wiedza i umiejętność dostosowania się do zmian, a także kreowanie tych zmian, które nie tylko  poprawiają obsługę, ale przede wszystkim usprawniają inwestowanie i funkcjonowanie na rynku. Sprostanie wyzwaniom i tworzenie właściwych zachowań i zjawisk rynkowych jest nadrzędnym celem Instytutu.

 

autor: oprac. Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami

aktualizacja: 13.06.2014

Oferta tygodnia

Działka na sprzedaż: mazowieckie, Targówka, Leśna

Działka ze stawem rybnymNa sprzedaż działki budowlane ze stawem rybnym (1300 m2), położone niedaleko Mińska Mazowieckiego. Okolica spokojna i zielona - w odległości 0,5 km znajduje się bardzo duży kompleks leśny. Cena za 1 m2 wynosi 60 zł.