Baza lokalizacji zamknij
  • Województwo
Logowanie zamknij
  • Login:
  • Hasło:

Nie masz konta? Przejdź do formularza rejestracji

Rejestracja
Wyślij wiadomość zamknij
Wyślij wiadomość zamknij
logowanie
rynek pierwotny mieszkania domy działki komercyjne katalog firm aktualności kredyty hipoteczne
rejestracja agencji i deweloperów dodaj ogłoszenie

Jak jest obliczany podatek rolny? Od jakich gruntów nie zapłacimy podatku rolnego?

tagi tematyczne grunty rolne podatek od nieruchomości podatek rolny
działka rolna
działka rolna

Do obliczenia podatku rolnego bierze się średnią cenę skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Inaczej obliczany jest podatek rolny dla gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, a inaczej dla pozostałych gruntów.

Wysokość podatku rolnego. Terminy zapłaty podatku rolnego
Według ustawy o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 roku od 1 ha przeliczeniowego gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego należy uiścić kwotę stanowiącą równowartość pieniężną 2,5 q żyta. Natomiast od innego rodzaju gruntów jest to ekwiwalent 5 q żyta od 1 ha. Stawki te obliczane są według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy (istotna z punktu widzenia podatników zmiana wprowadzona została ustawą o zmianie ustawy o podatku rolnym z dnia 10 maja 2013 r. i obowiązuje od 1 października 2013 r.). Ogłasza je Prezes GUS najpóźniej do 20 października każdego roku. Należy pamiętać, mówi Bartosz Antos z portalu www.grunttozysk.pl, że gminy mają prawo do obniżenia cen skupu. Zazwyczaj władze chętnie korzystają z tego przywileju w sytuacji relatywnie wysokich cen żyta. 

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Obowiązek ten wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności go uzasadniające.

Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku rolnego jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego należy złożyć w gminie specjalny formularz z informacją o gruntach.

Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego (w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego).

Od jakich gruntów nie zapłacimy podatku rolnego?
Podatku rolnego nie płaci się między innymi od:
- użytków rolnych klasy V, VI i VIz,
- gruntów zadrzewionych i zakrzewionych ustanowionych na użytkach rolnych,
- gruntów położonych w pasie drogi granicznej,
- gruntów ornych, łąk i pastwisk objętych melioracją (w roku, w którym uprawy zostały zniszczone wskutek robót drenarskich),
- gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha (tylko te będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży lub będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste),
- gruntów gospodarstw rolnych powstałych z zagospodarowania nieużytków (przez 5 lat),
- użytków ekologicznych i innych.

Sprawdź oferty: działki rolne

autor: Saveinvest Sp. z o. o. www.grunttozysk.pl

aktualizacja: 08.04.2015

Polecane artykuły
Ceny ziemi rolnej wciąż rosną
Od początku lat 90. sukcesywnie rosną w Polsce ceny ziemi rolnej. Potwierdzają to dane...
Drugie mieszkanie w górach
Polacy, o ile pozwalają im na to możliwości finansowe, coraz chętniej inwestują w...
Kupujemy działkę budowlaną. Na co trzeba zwrócić uwagę?
Na wiosnę wiele osób rozpoczyna poszukiwania działki budowlanej. Zakup działki może...
Od jakich nieruchomości trzeba zapłacić podatek rolny? Jak jest obliczany podatek rolny?
Według przepisów podatek rolny trzeba zapłacić od użytków rolnych oraz od gruntów...

Oferta tygodnia

Działka na sprzedaż: mazowieckie, Targówka, Leśna

Działka ze stawem rybnymNa sprzedaż działki budowlane ze stawem rybnym (1300 m2), położone niedaleko Mińska Mazowieckiego. Okolica spokojna i zielona - w odległości 0,5 km znajduje się bardzo duży kompleks leśny. Cena za 1 m2 wynosi 60 zł.