Baza lokalizacji zamknij
  • Województwo
Logowanie zamknij
  • Login:
  • Hasło:

Nie masz konta? Przejdź do formularza rejestracji

Rejestracja
Wyślij wiadomość zamknij
Wyślij wiadomość zamknij
logowanie
rynek pierwotny mieszkania domy działki komercyjne katalog firm aktualności kredyty hipoteczne
rejestracja agencji i deweloperów dodaj ogłoszenie

Raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości

tagi tematyczne AMRON ceny mieszkań ceny nieruchomości kredyty mieszkaniowe Nieruchomości raport II kwartał 2010 Rodzina na swoim SARFiN średnie ceny nieruchomości transakcyjne ceny nieruchomości Związek Banków Polskich

Raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości publikowany przez Związek Banków Polskich i opracowany przez Centrum AMRON oraz Komitet ds. Finansowania Nieruchomości jest analizą tego co rynku kredytów mieszkaniowych i rynku obrotu mieszkaniami wydarzyło się w II kwartale 2010 i pierwszym półroczu. Wyniki tych analiz można skwitować - "jest dobrze" ...

..tak przynajmniej sytuację ocenia Jacek Furga, przewodniczący komitetu ds. finansowania nieruchomości Związku Banków Polskich. Jednoznaczna ocena sytuacji na rynku mieszkaniowym na podstawie danych GUS jest trudna. Z jednej strony obserwujemy znaczny wzrost (do poziomu 81 068 mieszkań) liczby budów rozpoczętych w minionym półroczu – o 19% więcej w relacji do analogicznego okresu roku 2009. Deweloperzy od stycznia do czerwca bieżącego roku rozpoczęli budowę 31 466 mieszkań, tj. 67,2% więcej niż w 2009 r. Z drugiej strony utrzymuje się tendencja spadkowa zarówno w kategorii liczby mieszkań oddanych (mniej o 16%), jak i wydawanych pozwoleń na budowę (mniej o 9%). W okresie styczeń – czerwiec 2010 oddano do użytkowania 63 993 mieszkania i wydano 82 081 pozwoleń na budowę.

W II kwartale 2010 średnie ceny transakcyjne za metr kwadratowy mieszkań we wszystkich badanych miastach praktycznie nie uległy zmianie. W większości miast, w których obserwowano delikatne wahnięcie cen w górę w I kwartale 2010 roku, odnotowano teraz lekką korektę. Były to jednak zmiany rzędu kilkudziesięciu złotych za 1 m2. Kontynuację delikatnego wzrostu cen zaobserwowano jedynie w Warszawie i Łodzi. Możemy więc śmiało mówić o stabilizacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych.

Sektor bankowy osiągnął w II kwartale 2010 roku najlepszy wynik od jesieni 2008 roku – zarówno pod względem liczby, jak i wartości udzielonych kredytów mieszkaniowych. Wyniki okazały się bardzo dobre. Banki udzieliły 63 972 kredyty na łączną kwotę 13,523 mld zł, co oznacza wzrost odpowiednio o 32,4% i 37% w stosunku do I kwartału. Czy możemy już mówić o prawdziwym ożywieniu na rynku, czy jest to tylko wynik determinacji klientów i banków – uprzedzenie ewentualnych ograniczeń, którymi może skutkować wchodząca w życie z dniem 23 sierpnia 2010 roku Rekomendacja T? Odpowiedź na to pytanie pojawi się pewnie dopiero w kolejnym raporcie. Jednak do takich wniosków można dojść, biorąc pod uwagę wyjątkowy wzrost w II kwartale kredytów o wysokim wskaźniku LTV oraz dłuższym okresie spłaty. Rośnie również, choć w sposób wyważony, zainteresowanie kredytami w EURO – z poziomu 14% wartości nowego portfela w roku 2009, poprzez 18,3% w pierwszym kwartale 2010 r. do 23,6% w II kwartale 2010.

Wobec zapowiedzi Ministerstwa Infrastruktury dotyczących stopniowego wygaszania rządowego programu „Rodzina na Swoim”, należy oczekiwać dalszego wzrostu zainteresowania nieruchomościami i kredytami spełniającymi kryteria tego programu. Taką tezę potwierdzają liczby za miniony kwartał. Od początku funkcjonowania programu, tj. od stycznia 2007 r., banki uczestniczące w programie udzieliły łącznie 59 tys. kredytów preferencyjnych na ogólną kwotę 9,9 mld zł, z czego tylko w II kwartale 2010 r. 9 746 kredytów na kwotę 1 771,23 mln zł.

Analiza dynamicznego wzrostu hipotecznej akcji kredytowej i wzrostu aktywności na rynku obrotu nieruchomościami mieszkalnymi w pierwszym półroczu 2010 r. pozwala oczekiwać kontynuacji korzystnych dla rynku mieszkaniowego zachowań jego uczestników w kolejnych miesiącach oraz osiągnięcie dobrego wyniku na koniec roku.

Raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości
fot.: AMRON

Wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe

W Polsce w dalszym ciągu mamy niezaspokojony popyt na kredyty mieszkaniowe. Zajmujemy niestety jedno z ostatnich miejsc w statystyce europejskiej gdzie, na 1000 mieszkańców przypada 466 mieszkań, w Polsce natomiast tylko 327. Ostrożnie szacuje się, że należałoby wybudować 1,8 mln nowych mieszkań, niemniej liczba ta nie uwzględnia mieszkań, które trzeba wyburzyć i zmodernizować, a fakt ten dodatkowo wpływa na wysokość potrzeb w zakresie budownictwa mieszkaniowego.

Najnowsze dane dotyczące wartości nowo udzielanych kredytów mogą wszakże zwiastować powrót trendu wzrostowego, niemniej w chwili obecnej trudno jeszcze wnioskować o charakterze tego gwałtownego wzrostu i przesądzać o jego trwałości, dlatego też z oceną należy wstrzymać się do kolejnych obserwacji. Obecny wzrost akcji kredytowej możliwy był dzięki wzrostowi optymizmu, co do perspektyw rozwoju sytuacji gospodarczej i sytuacji na rynku mieszkaniowym, tj. zarysowującej się stabilizacji cen mieszkań i wzrostu popytu. Ważnym czynnikiem była również poprawa sytuacji kapitałowej oraz rosnąca konkurencja między bankami w zakresie zwiększania dostępności oferty kredytowej.

Waluta kredytu

W II kwartale 2010 r. utrwala się tendencja, która zaczęła się pod koniec 2009 r. Spada udział kredytów w walucie krajowej na rzecz kredytów w walutach obcych, głównie w euro. Patrząc na relację udziału wartości nowych kredytów w poszczególnych walutach w wartości nowych kredytów ogółem można zauważyć, że wzrost popularności kredytów denominowanych w euro odbywa się kosztem kredytów złotowych. Udział wartości portfela kredytów denominowanych w europejskiej walucie wzrósł wobec I kwartału bieżącego roku o 5,3 punkta procentowego przy takim samym spadku po stronie kredytów złotowych. Marginalnie, o 0,1 pp. wzrósł również udział kredytów w CHF. Biorąc pod uwagę nowo podpisywane umowy, 8 na 10 z nich dotyczy kredytów złotowych (spadek o 3,81 pp. względem pierwszego kwartału), a 16,85% kredytów w euro (wzrost o 4,2 pp. wobec pierwszego kwartału).

Średnia wartość kredytu

Kolejne 3 miesiące bieżącego roku pokazują dalszy wzrost średniej wartości kredytu, która w pierwszym półroczu osiągnęła poziom 206,6 tys. zł. Za wzrost średniej wartości kredytu ogółem w dalszym ciągu odpowiada rosnąca wartość kredytów denominowanych w walutach obcych, dla których średnia wartość kredytu po 6 miesiącach bieżącego roku wynosi 327,7 tys. zł. W tym czasie przeciętna wartość dla kredytu złotowego wyniosła 179,1 tys. zł.

Kredyty mieszkaniowe w największych miastach Polski

W II kwartale 2010 r. akcja kredytowa banków według największych miast nabrała większej dynamiki. O ile w I kwartale bieżącego roku rozłożenie akcji kredytowej w poszczególnych aglomeracjach miejskich nie uległo istotnym wahaniom, to w drugim kwartale akcja kredytowa banków zwiększyła się istotnie w Warszawie (wzrost z 23% do prawie 32%). W Poznaniu odnotowano niewielki wzrost do 6,77%, podobnie jak w Trójmieście – do 8,81% i Wrocławiu – do 7,9%. Udział akcji kredytowej spadł przede wszystkim w mniejszych miejscowościach (pozostałe) z 26 do 20%. Łącznie w II kwartale 2010 r. na duże miasta przypadło ok. 79% udzielonych kredytów, podczas gdy rok wcześniej ok. 73,5%. Finansowanie nieruchomości w dużych aglomeracjach kierowane było głównie na zakup i modernizację mieszkań na rynku wtórnym. Ostrożnie szacuje się, że udział tego rynku to obecnie blisko 60% udzielanych kredytów, co także znajduje swoje potwierdzenie w strukturze kredytów udzielonych w ramach programu „Rodzina na Swoim”

Wartość kredytów w największych miastach Polski
fot.: AMRON

autor: Związek Banków Polskich

aktualizacja: 09.06.2014

Oferta tygodnia

Działka na sprzedaż: mazowieckie, Targówka, Leśna

Działka ze stawem rybnymNa sprzedaż działki budowlane ze stawem rybnym (1300 m2), położone niedaleko Mińska Mazowieckiego. Okolica spokojna i zielona - w odległości 0,5 km znajduje się bardzo duży kompleks leśny. Cena za 1 m2 wynosi 60 zł.