Baza lokalizacji zamknij
  • Województwo
Logowanie zamknij
  • Login:
  • Hasło:

Nie masz konta? Przejdź do formularza rejestracji

Rejestracja
Wyślij wiadomość zamknij
Wyślij wiadomość zamknij
logowanie
rynek pierwotny mieszkania domy działki komercyjne katalog firm aktualności kredyty hipoteczne
rejestracja agencji i deweloperów dodaj ogłoszenie

Raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości - podsumowanie III kwartału

tagi tematyczne AMRON ceny mieszkań ceny nieruchomości kredyty mieszkaniowe Nieruchomości raport III kwartał 2010 Rodzina na swoim SARFiN średnie ceny nieruchomości transakcyjne ceny nieruchomości Związek Banków Polskich
bloki mieszkalne
bloki mieszkalne

Raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości publikowany przez Związek Banków Polskich i opracowany przez Centrum AMRON oraz Komitet ds. Finansowania Nieruchomości jest analizą tego, co na rynku kredytów mieszkaniowych i rynku obrotu mieszkaniami wydarzyło się w III kwartale 2010 r. Wynikiem tej analizy są optymistyczne prognozy na przyszły rok...

Oceniając wyłącznie wyniki III kwartału można byłoby pokusić się o optymistyczne prognozy na kolejny rok. Jednak wnikliwa analiza danych za 9 miesięcy, zwłaszcza w sektorze budowlanym, perspektywa zaostrzania kryteriów udzielania przez banki kredytów hipotecznych w wyniku nowelizowanych rekomendacji nadzorczych oraz brak działań rządu zmierzających do stworzenia wieloletniego, kompleksowego programu mieszkaniowego skłaniają do refleksji nad przyszłością rynku mieszkaniowego w naszym kraju w najbliższych latach.

W okresie od stycznia do września 2010 roku w Polsce rozpoczęto budowę łącznie 127 717 mieszkań, czyli o 16,2% więcej niż w analogicznym okresie roku 2009. Na podkreślenie zasługuje znaczny wzrost aktywności deweloperów – w omawianym okresie deweloperzy rozpoczęli budowę 47 990 mieszkań (o 60,6% więcej niż w 2009 r.). Tymczasem w grupie inwestorów indywidualnych odnotowano w tym okresie niewielki spadek aktywności – rozpoczęto budowę 73 124 mieszkań, tj. o 1,1% mniej niż w analogicznym okresie 2009 r.

Z drugiej strony, według wstępnych danych GUS, w okresie styczeń- wrzesień 2010 r. oddano do użytkowania 97 039 mieszkań, tj. o 15,5% mniej niż w 2009 r. Tendencja spadkowa liczby mieszkań oddanych do użytkowania jest wyraźna zarówno wśród deweloperów jak i inwestorów indywidualnych.

Chociaż od grudnia ubiegłego roku obserwuje się wzrost liczby wydawanych pozwoleń na budowę mieszkań, to jednak w okresie styczeń-wrzesień 2010 r. wydano ich o 4,5% mniej (tj. do 132 276 mieszkań) niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Poziom cen transakcyjnych mieszkań był w zasadzie stabilny. Ceny mieszkań w większości badanych miast zmieniały się tylko nieznacznie. W Warszawie, konurbacji katowickiej, Gdańsku, Białymstoku i Poznaniu odnotowano niewielkie spadki. Wzrosty obserwowane były jedynie we Wrocławiu, Łodzi i Krakowie.

W III kwartale 2010 roku sektor bankowy osiągnął wynik porównywalny do tego z poprzedniego kwartału. Banki udzieliły łącznie 61 150 kredytów na kwotę 13,091 mld zł, co oznacza niewielki spadek odpowiednio o 4,4% i 3,3% w stosunku do II kwartału.

Kredyty udzielone w złotych stanowiły w III kw. br. 72,8%, co oznacza ustabilizowanie się udziału nowoudzielanych kredytów denominowanych w walutach obcych na poziomie nie przekraczającym 30%. Zainteresowanie klientów kredytami w złotych jest po części stymulowane Programem „Rodzina na Swoim”. Nieznany jest jeszcze ostateczny zakres zmian tego programu, bo projekt stosownej nowelizacji ustawy nie był jeszcze przedmiotem debaty sejmowej. Z dyskusji na forum rządu wynika jednak jedno – program relatywnie szybko zostanie wygaszony. Tym samym państwo wycofuje się z jedynej obecnie formy aktywnego wspierania polskich rodzin w nabywaniu własnych czterech ścian. A jak na razie nie ma pomysłów, co zaoferować w zamian.

Na dodatek od nowego roku wzrośnie o 1% wysokość podatku VAT, co oznaczać będzie również wzrost cen nowooddawanych mieszkań.

Raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości - podsumowanie III kwartału
fot.: Związek Banków Polskich

Sytuacja na rynku kredytów mieszkaniowych

Sytuacja na rynku kredytów mieszkaniowych w trzecim kwartale bieżącego roku nie odbiegała w znaczący sposób od tej, którą obserwowaliśmy w kwartale drugim. Zarówno liczba nowozawartych umów kredytowych, jak i wartość umów ukształtowały się na zbliżonym w stosunku do poprzedniego okresu poziomie, niemniej spadek tempa akcji kredytowej w lipcu i sierpniu zaważył na ostatecznych wynikach, które okazały się nieco niższe niż w drugim kwartale. Powrót silniejszej dynamiki na rynku obserwujemy natomiast od września, co może być sygnałem poważniejszego wzrostu w IV kwartale 2010. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w III kwartale bieżącego roku zaobserwowano wydłużenie przeciętnego okresu zapadalności kredytów mieszkaniowych oraz wzrost udziału kredytów o wysokim wskaźniku LTV.

Waluta kredytu

Struktura walutowa udzielanych w III kwartale 2010 roku kredytów nie odbiega w sposób znaczący od tej, którą obserwowaliśmy w kwartale drugim. Nowoudzielane kredyty denominowane w walutach obcych nie przekroczyły poziomu 30% wartości portfela kredytowego. Zdecydowana większość kredytów w ujęciu wartościowym – 72,8% na koniec września wobec 71,9% na koniec czerwca – udzielana była w złotych.

Średnia wartość kredytu

Wysokość kredytów udzielanych przez banki w III kwartale odbiła się na średniorocznych wskaźnikach wysokości kredytu w całym roku 2010. Przeciętna wartość kredytów udzielanych zarówno w złotych, jak i kredytów denominowanych w III kwartale była niższa niż wartości obserwowane we wcześniejszych okresach, co w efekcie wpłynęło na spadek przeciętnej wartości kredytu ogółem w roku 2010. Ograniczanie wysokości kredytu było jednym z przejawów zaostrzenia polityki kredytowej banków w III kwartale w związku z wymogami Rekomendacji T. Średnia wartość kredytu w okresie I-IX wyniosła 204,3 tys. zł. Przeciętna wysokość kredytu w złotych osiągnęła poziom 177,5 tys. zł, natomiast kredytu denominowanego – 325,6 tys. zł. Przeciętna wysokość kredytu denominowanego jest już zatem prawie dwukrotnie wyższa od przeciętnej wysokości kredytu w złotych.

Kredyty mieszkaniowe w największych miastach Polski

W III kwartale 2010 obserwowano zbliżoną do II kwartału tendencję w zakresie struktury przestrzennej udzielanych kredytów mieszkaniowych. Niemal co trzeci kredyt nadal udzielany jest w Warszawie, a co czwarty poza największymi miastami. Przyczynę pewnego przesunięcia w strukturze przestrzennej można wiązać z atrakcyjnymi cenami nieruchomości zlokalizowanych poza granicami administracyjnymi metropolii, niemniej duże miasta w dalszym ciągu skupiają ponad 75% całej akcji kredytowej.

Raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości - podsumowanie III kwartału
fot.: Związek Banków Polskich

autor: Związek Banków Polskich

aktualizacja: 14.07.2014

Oferta tygodnia

Działka na sprzedaż: mazowieckie, Targówka, Leśna

Działka ze stawem rybnymNa sprzedaż działki budowlane ze stawem rybnym (1300 m2), położone niedaleko Mińska Mazowieckiego. Okolica spokojna i zielona - w odległości 0,5 km znajduje się bardzo duży kompleks leśny. Cena za 1 m2 wynosi 60 zł.