Baza lokalizacji zamknij
  • Województwo
Logowanie zamknij
  • Login:
  • Hasło:

Nie masz konta? Przejdź do formularza rejestracji

Rejestracja
Wyślij wiadomość zamknij
Wyślij wiadomość zamknij
logowanie
rynek pierwotny mieszkania domy działki komercyjne katalog firm aktualności kredyty hipoteczne
rejestracja agencji i deweloperów dodaj ogłoszenie

Umowa najmu lokalu użytkowego. Jakie informacje powinny znaleźć się w umowie?

tagi tematyczne lokal użytkowy lokale komercyjne najem wynajem lokali użytkowych
lokal użytkowy
lokal użytkowy

Umowa najmu lokalu użytkowego to dokument, który reguluje i opisuje zależności formalno-prawne między wynajmującym lokal a najemcą. Podpisując umowę jedna strona zobowiązuje się do wynajęcia lokalu, a druga do opłacania czynszu i utrzymywania lokalu w należytym stanie.

Zasady prawne najmu są zdefiniowane w kodeksie cywilnym. Najem lokali użytkowych nie podlega innym przepisom np. ustawie o ochronie praw lokatorów.

Jakie informacje powinny znaleźć się w umowie najmu lokalu użytkowego?

1. Strony umowy
Umowę najmu podpisuje wynajmujący i najemca. Wynajmującym jest osoba, która zobowiązuje się do oddania lokalu w użytkowanie. Najczęściej jest ona właścicielem nieruchomości. Może to być osoba fizyczna, prawna, czy też jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Wynajmujący może działać samodzielnie lub przez pełnomocnika.
Natomiast najemca bierze lokal w użytkowanie, płaci z tego tytułu czynsz i ma obowiązek na bieżąco dbać o lokal. Najemcą, w przypadku lokali biurowych, handlowych czy usługowych, najczęściej jest przedsiębiorca.
Dane stron, które powinny być wpisane do umowy to: nazwa lub imię i nazwisko, adresy, NIP, PESEL (osoby fizyczne), a w przypadku firm informacje o wpisie do rejestru przedsiębiorców lub do ewidencji działalności gospodarczej, numer regon.

2. Forma umowy
Umowa może być zawarta w dowolnej formie, nawet ustnej, ale oczywiście pewniejsza jest umowa na piśmie. Umowa, która ma obowiązywać dłużej niż rok powinna być zawarta na piśmie. Inaczej uważa się że została zawarta na czas nieokreślony. Również z powodu rozliczeń podatkowych forma pisemna jest najwłaściwsza.  

3. Opis lokalu, czyli przedmiotu najmu
W umowie należy dokładnie opisać lokal podając adres, metraż, umiejscowienie lokalu w budynku, przeznaczenie, liczbę pomieszczeń, a także sposób korzystania z powierzchni wspólnych. Istotne są też informacje o dostępie do pomieszczeń socjalnych, sanitarnych, garaży czy miejsc parkingowych. Te informacje są szczególnie ważne, w przypadku lokali znajdujących się w biurowcach lub innych dużych obiektach o przeznaczeniu komercyjnym.
Jeżeli w lokalu znajduje się wyposażenie (meble, urządzenia), trzeba dołączyć ich wykaz do umowy.
 
Przedmiotem najmu może być cały samodzielny lokal lub jego część np. jedno pomieszczenie.
Lokale użytkowe mogą mieć różne przeznaczenie (gabinety lekarskie, kancelarie, sklepy, biura i inne). O tym w jaki sposób można użytkować lokal dowiemy się z planu miejscowego, projektu budowlanego lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

4. Czas trwania najmu i wypowiedzenie umowy
Umowa może być zawarta na czas określony lub nieokreślony. Umowa zawarta na czas oznaczony mocniej wiąże strony, bowiem jej wypowiedzenie jest możliwe tylko w określonych przypadkach, dokładnie opisanych w umowie.
Umowę najmu podpisaną na 10 lat (pomiędzy przedsiębiorcami na 30 lat), po upływie tego czasu uznaje się jako zawartą na czas nieokreślony.

Najem na czas nieoznaczony może być wypowiedziany przez każdą ze stron w dowolnej chwili, z zachowaniem umownych lub ustawowych terminów wypowiedzenia. Jeśli terminy nie zostały podane w umowie obowiązują te opisane w kodeksie cywilnym:

- gdy czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego,
- gdy czynsz jest płatny miesięcznie – na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego,
- gdy czynsz jest płatny w krótszych odstępach czasu – na trzy dni naprzód.

5. Wysokość czynszu i kaucja
Podobnie jak przy wynajmie mieszkań, również najemca lokalu użytkowego może być zobowiązany w umowie do wpłaty kaucji. Jej wysokość na ogół kształtuje się na poziomie 1-miesięcznego czynszu. Kaucja wykorzystywana jest na pokrycie ewentualnych szkód spowodowanych w lokalu przez najemcę lub na pokrycie zaległości czynszowych. Roszczenia, które zabezpieczane są kaucją powinny być opisane w umowie. Jeżeli najemca wywiąże się z umowy, powinien odzyskać kaucję od razu po zakończeniu najmu.

W umowie trzeba określić kwotę czynszu oraz terminy i sposób jego płatności. Jeżeli termin płatności czynszu nie jest w umowie określony, to zgodnie z przepisami, powinien być płacony z góry, czyli gdy najem ma trwać nie dłużej niż miesiąc – za cały czas najmu, a gdy najem ma trwać dłużej niż miesiąc albo gdy umowa była zawarta na czas nieoznaczony – miesięcznie, do dziesiątego dnia miesiąca.
Strony powinny też ustalić zasady dotyczące ewentualnych zmian wysokości czynszu. Według kodeksu wynajmujący może podwyższyć czynsz, wypowiadając dotychczasową wysokość czynszu najpóźniej na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego.

Wszystkie dodatkowe opłaty związane z najmem np. bieżące koszty eksploatacji również powinny być wyszczególnione w umowie. Są to na przykład koszty zarządzania obiektem, wywozu śmieci, sprzątania części wspólnych, elektryczności, koszty remontów.

6. Uprawnienia i obowiązki stron umowy
Wynajmujący powinien wydać najemcy lokal w stanie przydatnym do użytku. Jest też zobowiązany do utrzymania lokalu w należytym stanie przez cały okres trwania umowy oraz do dokonywania większych napraw, które nie obciążają najemcy. Strony powinny określić, kiedy nastąpi wydanie lokalu.
Najemca powinien używać lokal zgodnie z jego przeznaczeniem oraz właściwościami. Drobne nakłady wynikające z codziennego użytkowania lokalu obciążają najemcę.

Wszelkie dodatkowe ustalenia istotne dla stron powinny być opisane w umowie. Na przykład najemca może się zobowiązać, że nie będzie przeprowadzał w lokalu przebudowy i zmiany rozkładu pomieszczeń. Wynajmujący może natomiast wyrazić zgodę na korzystanie z różnych dodatkowych powierzchni wspólnych.

autor: Redakcja tuznajdziesz.pl

aktualizacja: 22.04.2014

Polecane artykuły
Ubezpieczenie nieruchomości od pożaru. Jak ubezpieczyć dom lub mieszkanie od ognia?
W 2013 roku strażacy odnotowali nieco mniej pożarów w budynkach mieszkalnych niż rok...
Umowa najmu mieszkania. Czym różni się umowa najmu tradycyjnego od umowy najmu okazjonalnego?
Umowa najmu mieszkania może mieć dwie odmiany. Wybór rodzaju umowy zależy od tego, czy...
Wypowiedzenie umowy najmu mieszkania
Typowym sposobem zakończenia umowy najmu mieszkania jest jej wypowiedzenie. Umowę może...

Oferta tygodnia

Działka na sprzedaż: mazowieckie, Targówka, Leśna

Działka ze stawem rybnymNa sprzedaż działki budowlane ze stawem rybnym (1300 m2), położone niedaleko Mińska Mazowieckiego. Okolica spokojna i zielona - w odległości 0,5 km znajduje się bardzo duży kompleks leśny. Cena za 1 m2 wynosi 60 zł.