Baza lokalizacji zamknij
 • Województwo
Logowanie zamknij
 • Login:
 • Hasło:

Nie masz konta? Przejdź do formularza rejestracji

Rejestracja
Wyślij wiadomość zamknij
Wyślij wiadomość zamknij
logowanie
rynek pierwotny mieszkania domy działki komercyjne katalog firm aktualności kredyty hipoteczne
rejestracja agencji i deweloperów dodaj ogłoszenie

Wypowiedzenie umowy najmu mieszkania

tagi tematyczne najem mieszkania Najem okazjonalny wynajem mieszkań

Typowym sposobem zakończenia umowy najmu mieszkania jest jej wypowiedzenie. Umowę może wypowiedzieć zarówno wynajmujący jak i najemca. Trzeba jednak zachować umowne lub ustawowe terminy wypowiedzenia. W jaki sposób i kiedy można rozwiązać umowę najmu?

Zasady zawierania i wypowiadania umów najmu są regulowanie przepisami kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego.

Wypowiedzenie zwykłej umowy najmu
Jeżeli czas trwania najmu nie jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w każdej chwili, ale oczywiście z zachowaniem terminów określonych w umowie najmu. Jeżeli jednak takie terminy nie zostały zamieszczone w umowie, wówczas należy zachować terminy określone w ustawie kodeks cywilny, czyli:

 • gdy czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego,
 • gdy czynsz jest płatny miesięcznie – na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego,
 • gdy czynsz jest płatny w krótszych odstępach czasu – na trzy dni naprzód.

Jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem tylko w wypadkach określonych w umowie – tak mówią przepisy kodeksu cywilnego. A więc nie jest możliwe wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony, jeżeli przesłanki uzasadniające zakończenie umowy nie zostały w niej szczegółowo opisane. Żadne przepisy nie definiują, jakie to mogą być przyczyny. Najczęściej jednak w umowach najmu wymieniane są następujące zdarzenia:

 • wykorzystywanie mieszkania w sposób niezgodny z umową lub z przeznaczeniem,
 • uciążliwe zakłócanie porządku domowego przez najemcę,
 • podnajem mieszkania albo oddanie go do bezpłatnego użytkowania osobie trzeciej bez zgody wynajmującego,
 • brak wpłaty kaucji.

Wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego
Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów, umowa najmu okazjonalnego wygasa po upływie czasu, na jaki była zawarta, lub ulega rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia tej umowy.

Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy, najemca jest zobowiązany do opuszczenia lokalu, jeśli jednak tego nie uczyni, właściciel może podjąć kroki dopuszczone przepisami ustawy:

 • dostarcza najemcy pisemne żądanie opróżnienia mieszkania,
 • jeżeli mieszkanie, pomimo żądania, nie zostało opuszczone, właściciel może złożyć do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, w którym najemca przy podpisywaniu umowy najmu oświadczył, że opuści lokal po rozwiązaniu tejże umowy.

W przypadku umowy najmu okazjonalnego, właściciel, zgodnie z przepisami, może ją wypowiedzieć z zachowaniem co najmniej 7-dniowego okresu wypowiedzenia, jeżeli najemca nie poinformował o utracie możliwości zamieszkania w innym lokalu po rozwiązaniu umowy najmu. Oświadczenie właściciela mieszkania „zastępczego” o wyrażeniu zgody na zamieszkanie u niego najemcy, który będzie zmuszony opuścić dotychczas najmowany lokal, obowiązkowo jest dołączane do każdej umowy najmu okazjonalnego.

Czy jest możliwe zakończenie umowy najmu bez uwzględnienia terminów wypowiedzenia?
Przepisy kodeksu cywilnego dopuszczają wypowiedzenie najmu bez zachowania terminów wypowiedzenia, jeżeli:

 • najemca zwleka z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności,
 • najemca mieszkania rażąco lub uporczywie zakłóca porządek domowy albo jego niewłaściwe zachowanie sprawia, że korzystanie z innych mieszkań w budynku staje się uciążliwe.

Również najemca ma prawo zakończyć umowę wcześniej, jeżeli mieszkanie ma wady, które zagrażają zdrowiu najemcy lub jego domowników.

Wypowiedzenie umowy najmu – jaka forma, co powinno zawierać?
Wypowiedzenie musi mieć formę pisemną. Trzeba je przygotować w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. W wypowiedzeniu powinny znaleźć się: data, dane wynajmującego i najemcy, adres wynajmowanego mieszkania, informacja o podstawie prawnej, informacja o okresie wypowiedzenia.

autor: Redakcja tuznajdziesz.pl

aktualizacja: 27.05.2014

Polecane artykuły
Domy w zabudowie bliźniaczej. Osiedle Żółte Tulipany pod Warszawą
Deweloper Dolcan rozpoczął budowę osiedla domów w zabudowie bliźniaczej. Żółte Tulipany...
We dwoje lżej spłacać kredyt hipoteczny
Zakup większego mieszkania we dwoje i wspólne spłacanie kredytu hipotecznego jest...
Stowarzyszenie Mieszkanicznik zaprasza na Kongres
Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości na Wynajem Mieszkanicznik organizuje V...
Umowa najmu mieszkania. Czym różni się umowa najmu tradycyjnego od umowy najmu okazjonalnego?
Umowa najmu mieszkania może mieć dwie odmiany. Wybór rodzaju umowy zależy od tego, czy...

Oferta tygodnia

Działka na sprzedaż: mazowieckie, Targówka, Leśna

Działka ze stawem rybnymNa sprzedaż działki budowlane ze stawem rybnym (1300 m2), położone niedaleko Mińska Mazowieckiego. Okolica spokojna i zielona - w odległości 0,5 km znajduje się bardzo duży kompleks leśny. Cena za 1 m2 wynosi 60 zł.