Baza lokalizacji zamknij
  • Województwo
Logowanie zamknij
  • Login:
  • Hasło:

Nie masz konta? Przejdź do formularza rejestracji

Rejestracja
Wyślij wiadomość zamknij
Wyślij wiadomość zamknij
Opłaty przy kupnie nieruchomości zamknij
logowanie
rynek pierwotny mieszkania domy działki komercyjne katalog firm aktualności kredyty hipoteczne
rejestracja agencji i deweloperów dodaj ogłoszenie
Lista ogłoszeń

Nieruchomość komercyjna do wynajęcia: śląskie, Katowice, Al. Wojciecha Korfantego

1
1
Nieruchomość komercyjna do wynajęcia, śląskie, Katowice, Al. Wojciecha Korfantego, 16m2 - zdjęcie 1

Garaże

Śląsko - Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Spółka z o. o.

z siedzibą pod adresem: ul. Gliwicka 204, 40-860 Katowice, kapitał zakładowy: 88 904 600,00 zł

NIP 634-12-60-857, Regon 273021217,

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664

OGŁASZA

Konkurs na najem garaży za licytacją minimalnej stawki czynszu

Warunki uczestnictwa w konkursie:

Ubiegający się o najem proszeni są o złożenie ofert zawierających następujące dane:

Adres zamieszkania Oferenta, numer telefonu, adres e-mail,

Numer dowodu osobistego, numer PESEL,

Oświadczenie, że podane w ofercie dane są prawdziwe oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Adres pomieszczenia przeznaczonego do wynajęcia,

Oświadczenie Oferenta, że remont lokalu wykona we własnym zakresie i na własny koszt oraz, że nie przysługują mu z tego tytułu żadne roszczenia wobec Wynajmującego.

Pełnomocnictwo, jeżeli Oferent ustanowił pełnomocnika.

Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym / technicznym przedmiotu dzierżawy i nie wnosi do niego uwag ani zastrzeżeń.

Oświadczenie Oferenta, że przed zawarciem umowy najmu dokona wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości ...

ogłoszenie dodano: 12.10.2016

aktualizacja: 16.10.2016

0 wyświetleń

Cena:
10 PLN
Powierzchnia:
16 m²
Cena za m²:
0 PLN
Numer ogłoszenia:
tuznajdziesz-306/3186/OOW

zadaj pytanie

32 781-66-16 wew. 57

biu...@...pl