logowanie

ABC dachów zielonych

Dachy zielone, czyli roślinność uprawiana na stropach garaży podziemnych, tarasach oraz dachach płaskich i skośnych, która jest w trwały sposób związana z konstrukcją budowli, to coraz częściej spotykany element polskiego budownictwa. Chociaż na pierwszy rzut oka wyglądają jak zwyczajny ogród, warto pamiętać, że pod niewinną zieloną szatą kryje się dość precyzyjny układ warstw technicznych.

Rys. 1. Dach zielony intensywny na stropie garażu podziemnego Fot.: Paweł Korzuchowski, Laboratorium dachów zielonych

Podział dachów zielonych

Podstawą ogólnego podziału dachów zielonych na ekstensywne i intensywne jest rodzaj uprawianej roślinności, uwarunkowany grubością warstwy podłoża glebowego oraz sposobem jego użytkowania i pielęgnacji. Dachy ekstensywne pomyślane są zwykle jako wielkopowierzchniowe, o lekkiej i prostej budowie, z zastosowaniem roślinności o niewielkich wymaganiach. Z kolei dachy intensywne są rozwiązaniami bardziej skomplikowanymi – mogą pełnić dodatkowe funkcje użytkowe i wzbogacać przestrzeń dzięki wyposażeniu w ścieżki, drogi, place zabaw, fontanny, altany itp. Niezależnie od typu, wszystkie dachy zielone służą odtworzeniu powierzchni biologicznie czynnej, którą zajęto pod inwestycję, poprawie warunków termicznych i klimatycznych budynku, zabezpieczeniu przed ogniem oraz retencjonowaniu wód opadowych.

Rys. 2. Przekrój dachu zielonego na dachu odwróconym Fot.: Paweł Korzuchowski, Laboratorium dachów zielonych

Prawidłowo wykonany dach zielony

Warunkiem prawidłowego funkcjonowania dachu zielonego jest szczelność i trwałość zastosowanego pokrycia hydroizolacyjnego, dobór odpowiednich materiałów i urządzeń oraz właściwe użytkowanie, konserwacja i pielęgnacja. Wszystkie te elementy muszą być przemyślane i uwzględnione w projekcie dachu zielonego, który powinien stanowić integralną część całego projektu budowlanego. Prawidłowo wykonany dach zielony wymaga zastosowania całego zestawu materiałów, zarówno budowlanych, jak i ogrodniczych.

Konstrukcja – czyli więźba drewniana, stalowa lub płyta żelbetowa, na której wykonuje się dach zielony. Przede wszystkim należy pamiętać, że będzie on ważył więcej niż tradycyjne pokrycie. Można przyjąć, że każdy 1 cm warstwy substratu dachowego to obciążenie 16 kg/m2, zatem dach ekstensywny o grubości 10 cm osiągnie ciężar 160 kg/m2, a dach intensywny o grubości 30 cm – już 480 kg/m2 (średni ciężar szacunkowy dla substratu zagęszczonego i nasyconego wodą). W przypadku ograniczonej wytrzymałości konstrukcji możliwe jest zastosowanie bardzo lekkich systemów dachów zielonych, które mogą ważyć zaledwie 50 kg/m2, niemniej takie rozwiązanie jest odpowiednio droższe.

Tekst: redakcja, konsultacja Paweł Kożuchowski, Laboratorium Dachów Zielonych

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right