Miesięcznik Murator ONLINE

logowanie

Automatyka do bram skrzydłowych i przesuwnych

Napędy do bram stanowią bardzo praktyczne rozwiązanie poprawiające funkcjonalność bramy wjazdowej. Automatyka do bram będzie spełniać swoje zadanie pod warunkiem, że zostanie odpowiednio dobrana do posiadanej bramy ogrodzeniowej. Sprawdź jaki napęd do bramy wybrać oraz jak wygląda prawidłowy montaż napędu bramy.

Coraz więcej elementów budynku i jego otoczenia wyposażanych jest w różnego rodzaju automatykę, m.in. bramy wjazdowe (ogrodzeniowe),  garażowe, szlabany i inne. Szczególnie przydatne jest sterowanie montowane w bramach posesyjnych – skrzydłowych i przesuwnych. Spore kłopoty może sprawić instalatorom montaż automatyki do bram skrzydłowych ze względu na charakter pracy siłowników (nietypowa kinematyka napędu).

Automatyka do bram – elementy

Najważniejszą częścią składową napędu są: siłownik (w przypadku bram dwuskrzydłowych – dwa siłowniki) oraz elektroniczna centrala (urządzenie sterujące pracą automatyki).
W bramach dwuskrzydłowych centrala może być zabudowana w jednym z dwóch siłowników, choć częściej umieszczona jest w oddzielnej, szczelnej, wodoodpornej obudowie w pobliżu bramy (najczęściej na jednym ze słupków lub na ogrodzeniu). Napędy do bram przesuwnych zawierają centralę sterującą wewnątrz siłownika.
Brama automatyczna sterowana jest zdalnie za pomocą nadajników radiowych. Taki sposób komunikacji (choć istnieją też inne – na przykład za pomocą klawiatury kodowej czy karty zbliżeniowej) poprawia zdecydowanie komfort obsługi bramy, zwłaszcza gdy panują trudne warunki pogodowe. Zwiększa on również bezpieczeństwo, gdyż opuszczanie pojazdu z pracującym silnikiem, kiedy trzeba ręcznie otworzyć bramę, może stwarzać przestępcom okazję do kradzieży samochodu lub przedmiotów osobistych z jego wnętrza.

Starowanie bramą za pomocą pilota Fot.: Nice Polska

Sterowanie radiowe odbywa się przez niewielkie, wielokanałowe nadajniki, za pomocą których, oprócz bramy wjazdowej, nadzorować można także bramę garażową, rolety okienne, markizy, oświetlenie zewnętrzne posesji, a nawet instalację alarmową czy system nawadniania ogrodu. Charakterystyczną cechą sterowania radiowego jest możliwość pełnej integracji zarządzania automatyką domową w jednym nadajniku.
Polecenia wysyłane przez nadajnik są odbierane przez specjalny odbiornik, który jest niewielkim urządzeniem podłączonym do centrali sterującej lub wbudowanym na stałe. Rodzaj dobranego do konkretnej automatyki systemu radiowego zależy od potrzeb i wymagań użytkownika (liczba sterowanych zdalnie urządzeń i funkcji w każdym z nich, czy nawet kształt i kolor nadajników). Aby zapewnić zasięg sterowania radiowego do 50 m (możliwy jest też zasięg 100–200 m), stosuje się anteny dołączane z zewnątrz do centrali sterującej.
Wspomniane już klawiatury kodowe i karty zbliżeniowe to inny sposób sterowania automatyką. Za pomocą indywidualnego kodu (kombinacji cyfr), wybieranego na klawiaturze lub poprzez zbliżenie karty do czytnika, użytkownik wysyła polecenie otwarcia (ewentualnie zamknięcia) bramy. Ten sposób sterowania pozwala obniżyć całkowity koszt automatyki na posesjach wielorodzinnych, którego znaczną część stanowi zwykle koszt kilkudziesięciu (lub kilkuset) nadajników.
Ponieważ każda brama automatyczna (jako produkt o dużej masie, napędzany silnikiem elektrycznym i podłączony do linii napięcia 230 V) jest urządzeniem stwarzającym dla użytkowników oraz osób postronnych pewne zagrożenia, normy europejskie (przyjęte również w Polsce) nakładają na wykonawcę obowiązek instalacji na każdej bramie (a jest nią, w rozumieniu przepisów, oprócz bram posesyjnych również szlaban, segmentowa brama przemysłowa czy krata rolowana) fotokomórek zabezpieczających. Są one zatem kolejnym elementem niezbędnym w każdej automatyce przydomowej. Tak zwana linia fotokomórek to zawsze dwa urządzenia: nadawcze i odbiorcze, komunikujące się ze sobą poprzez sygnał świetlny w paśmie podczerwieni (dlatego niewidoczny). Każda przeszkoda pojawiająca się w osi optycznej łączącej oba urządzenia wywołuje alarm. Najczęściej dochodzi do natychmiastowego zatrzymania bramy i wznowienia ruchu w przeciwnym kierunku.
Inne akcesoria zwiększające bezpieczeństwo to migające lampy ostrzegawcze, które zwracają uwagę osób znajdujących się w pobliżu bramy. Umieszcza się je w bezpośrednim sąsiedztwie bramy i podłącza do centrali sterującej.

Napędy do bram skrzydłowych

Automatyzowanie bram jedno- lub dwuskrzydłowych w przypadku najczęściej (ze względu na przystępną cenę) stosowanych siłowników z napędem śrubowym (np. modele WINGO, MOBY, TOONA firmy Nice Polska), może być dla instalatorów kłopotliwe ze względu na nietypową kinematykę tego właśnie rodzaju napędu.

Od czego zacząć?
Pierwszym krokiem zawsze jest wizyta u klienta, w czasie której wykwalifikowany instalator musi ustalić:
▪ rozmiary bramy, ciężar jej skrzydeł i wymagany kąt ich otwarcia,
▪ intensywność pracy bramy oraz rodzaj i liczbę ograniczników ruchu skrzydeł,
▪ stan techniczny bramy i przydatność jej konstrukcji (np. odpowiednia sztywność) do montażu siłownika,
▪ możliwość doprowadzenia instalacji elektrycznej, zasilającej urządzenia i właściwego okablowania urządzeń zabezpieczających (na przykład obowiązkowych fotokomórek).
Niezwykle ważnym elementem wpływającym na instalację siłownika jest dokładna ocena przez montera słupków bramowych (określenie ich wymiarów, materiału, z którego są wykonane, oraz stanu technicznego). Nie każdą bramę można zautomatyzować. Siłownik nie może służyć do pokonywania nadmiernych oporów własnych bramy ani rozwiązywać problemów związanych ze złą konstrukcją czy wykonaniem bramy. Ważnym elementem konstrukcyjnym bramy są zawiasy, które odpowiadają za jej prawidłową pracę, a sposób ich osadzenia w słupkach, decyduje o doborze konkretnego sterownika. Nawet najmocniejszy automat nie zagwarantuje prawidłowej pracy źle skonstruowanej lub wykonanej bramy.

Dlaczego słupki są takie ważne?
Specyficzny schemat kinematyczny oraz wzajemne oddziaływanie (dynamika) siłowników o napędzie śrubowym ze skrzydłem bramy, sprawiają, że niezwykle istotne jest właściwe zamocowanie siłownika względem osi obrotu skrzydła (czyli osi zawiasu). Oznacza to, że podstawą jest dobranie właściwych wymiarów montażowych A i B (Rys. 1). Niezrozumienie zasady działania takiego układu jest przyczyną poważnych błędów montażowych, a co za tym idzie późniejszych awarii skrzydeł bramy.

  • powieksz
    Rys. 1. Ustalenie najważniejszych wymiarów przy strowniku bramy skrzydłowej
    Rys. 1. Ustalenie najważniejszych wymiarów przy sterowniku bramy skrzydłowej Fot.: Nice Polska
  • powieksz
    Rys. 2. Wykres ułatwiający montaż napędu
    Rys. 2. Wykres ułatwiający montaż napędu Fot.: Nice Polska

Rys. 3. Przykład schematu siłownika z ramieniem przegubowym Fot.: Nice Polska

Jakie konsekwencje może mieć niewłaściwy montaż?
Nieprawidłowy montaż sterowania bramą może prowadzić do:
▪ przeciążenia siłownika, co powoduje jego szybsze zużycie, a tym samym częstsze awarie,
▪ skokowej, tzw. szarpanej pracy bramy,
▪ utraty gwarancji na automatykę.
Jak uniknąć błędów montażowych?
Błędów najłatwiej uniknąć, stosując się do zaleceń producenta. Zatem zgodnie z instrukcją montażową należy dobrać właściwy siłownik, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z wymiarów słupków i wymiarów montażowych A i B (rys. 1), określanych ściśle według odpowiednich wykresów, zamieszczanych w instrukcjach.
W przypadku bramy osadzonej na bardzo szerokich słupkach (nawet 70/70 cm) istnieje możliwość wyposażenia jej w automatykę o innej zasadzie działania. Przykład stanowią modele siłowników z ramionami przegubowymi (rys. 3) (HYPPO, POP, HYKE, HOPP firmy Nice). Siłowniki te przeznaczone są do skrzydeł bram montowanych do kamiennych lub klinkierowych słupków. Odmienny sposób przeniesienia napędu na skrzydło bramy powoduje, że napędy z tej grupy nie wymagają aż tak rygorystycznego przestrzegania geometrii montażu, czyli drobne błędy instalacyjne i odchyłki od zalecanych wymiarów nie będą tak bardzo wpływać na użytkowanie bramy.
Innego typu rozwiązaniem są siłowniki podziemne (modele METRO, Nice Polska), czyli zabudowane w specjalnej skrzyni fundamentowej, poniżej poziomu gruntu (podjazdu). Miejsce ich montażu oraz sposób, w jaki przekazują napęd na skrzydło bramowe, eliminują problemy związane z wymiarami A i B. W tym przypadku instalator powinien pamiętać o innej, niezwykle istotnej rzeczy: prawidłowym drenażu, czyli odprowadzeniu wody deszczowej z przestrzeni pracy siłownika. W naszych warunkach klimatycznych skuteczny drenaż jest niezbędny, aby zagwarantować długą, bezawaryjną pracę automatyki. Siłowniki podziemne polecane są do bram bogato zdobionych, zabytkowych, kutych, czyli wszędzie tam, gdzie z jakichś względów siłownik nie powinien być widoczny.
Montaż prawidłowo dobranego zestawu automatyki powinien być wykonany przez autoryzowanego instalatora (jest to warunek zachowania gwarancji producenta), zgodnie z zaleceniami dokumentacji technicznej dołączonej do każdego urządzenia. Jest to operacja trudna, wymagająca umiejętności przede wszystkim spawania, często osadzania wsporników siłownika w murze, czasem prac ziemnych z betonowaniem włącznie. Podłączenia automatyki do sieci zasilającej może dokonywać jedynie instalator mający odpowiednie uprawnienia.

Zdjęcia: Nice Polska

Źródło: Informator Budowlany-murator

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right