logowanie

Co to jest Beton? Właściwości i rodzaje betonu

tagi tematyczne kompozyty spoiwa
Beton jest kompozytem uzyskanym z cementu, kruszywa, wody oraz domieszek i dodatków. Rodzaje betonu różnią się m.in. gęstością i wytrzymałością na ściskanie. Rozróżniane są takie rodzaje jak: beton zwykły, beton lekki czy beton SCC. Jakie są właściwości betonu danego rodzaju?

Fot.: Jaroslaw Kakol MURATOR

Co to jest Beton?

Beton to jeden z najbardziej powszechnych materiałów budowlanych. Jest to mieszanka kompozytowa, składająca się ze spoiwa cementowego, wypełniacza (kruszywo) i wody. Jedną z najważniejszych właściwości betonu jest wytrzymałość na ściskanie. Klasy wytrzymałości betonu na ściskanie określa się na podstawie wytrzymałości charakterystycznej, określanej w 28 dniu dojrzewania na próbkach walcowych lub sześciennych. W symbolu wytrzymałości litery oznaczają: C – beton zwykły lub ciężki, LC – beton lekki. Liczy w symbolu oznaczają min. wytrzymałość charakterystyczną na ściskanie w MPa określaną na próbkach.

Dla nadania pożądanych cech stosowane są domieszki do betonu, nadające mu pożądane cechy (np. plastyfikatory i upłynniacze, domieszki napowietrzające, itd.).

Podział betonu wprowadza norma PN-EN 206-1. W zależności od gęstości pozornej, wyróżniamy następujące rodzaje betonu: beton lekki, beton zwykły i ciężki. Objętościowa gęstość betonu lekkiego w stanie suchym to 800-2000 kg/m³. Produkowany jest z kruszyw lekkich oraz betonów komórkowych. Beton zwykły w stanie suchym ma gęstość objętościową od 2000 do 2600 kg/m³. Do jego produkcji wykorzystywane są kruszywa naturalne i łamane (np. piasek, żwir) lub porowate (np. keramzyt). Betony ciężkie, o gęstości powyżej 2600 kg/m³ wykonane są z zastosowaniem odpowiedniego kruszywa, np. barytowego lub stalowego.

Fot.: Jolanta Pietrucha MURATOR

Rodzaje betonu:

 

• wysokowartościowe (BWW), o klasie wytrzymałości na ściskanie większej niż C50,
• bardzo wysokowartościowe (BBWW), które wymagają składników o bardzo wysokiej jakości, przyjmuje się różne granice wytrzymałości charakterystycznej na ściskanie (zwykle od C100 do C150),
• ultrawysokowartościowe (BUWW) o wytrzymałości powyżej 150 MPa, najczęściej stosowane z rozproszonym zbrojeniem; BUWW charakteryzują się składem mieszanek znacznie różniącym się od najbardziej znanych betonów,
• lekkie betony wysokowartościowe (LBWW) o wytrzymałości na ściskanie od LC60 do LC85 przy gęstości 1850-2000 kg/m³,
• włóknobeton wysokowartościowy (WBWW), czyli beton ze zbrojeniem rozproszonym w postaci włókien metalowych, węglowych, polipropylenowych lub innych,
• samozagęszczający się (beton SCC) i prawie samozagęszczający się (ASCC) – jest to silnie upłynniony beton, który może być układany bez wibrowania, nawet przy złożonych kształtach i gęstym zbrojeniu.

 

W zależności od jakości beton dzieli się na beton konstrukcyjny zwykły niskiej jakości (wytrzymałość na ściskanie Rc 11-20 MPa), beton konstrukcyjny zwykły dobrej jakości (Rc 21-40 MPa), beton wysokowartościowy (Rc 41-200 MPa) oraz beton ultrawysokowytrzymałościowy (Rc 201-800 MPa).


PRZECZYTAJ także: Czym jest chudy beton?

  • powieksz
    Rodzaje betonu i jego właściwości
    Fot.: Piotr Mastalerz MURATOR
  • powieksz
    Rodzaje betonu i jego właściwości
    Fot.: Robert Szarapka MURATOR

Źródło: redakcja

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right