logowanie

Bloczki z betonu komórkowego do budowy ścian zewnętrznych. Wybór na 5

tagi tematyczne bloczek betonowy
Beton komórkowy to materiał chętnie stosowany przez inwestorów indywidualnych do budowy domów. Bloczki z betonu komórkowego doskonale nadają się do wznoszenia ścian zewnętrznych, ponieważ charakteryzuje je niski współczynnik przewodzenia ciepła. Sprawdź, na jakie jeszcze parametry należy szczególnie zwrócić uwagę wybierając materiał z betonu komórkowego.

Bloczki z betonu komórkowego są przeznaczone do wznoszenia ścian zewnętrznych Fot.: Andrzej Papliński

Beton komórkowy to materiał o jednorodnej, porowatej strukturze wyprodukowany, z surowców naturalnych. Składa się z wapna, piasku i wody. Bloczki z betonu komórkowego są produktem niepalnym (klasa A1), a taki skład zmniejsza powstawanie trujących gazów podczas pożaru.

1. Beton komórkowy - gęstość objętościowa

Gęstość objętościowa określa stosunek masy betonu komórkowego do objętości, którą zajmuje razem z przestrzeniami powietrznymi, tzn. porami. Jest to bardzo ważny parametr, ściśle powiązany, min. z wytrzymałością na ściskanie, mrozoodpornością, izolacyjnością cieplną i akustyczną. W zależności od gęstości objętościowej w stanie suchym wg PN-EN 771-4:2004 wyróżnia się następujące klasy gęstości betonu komórkowego, zaczynając od najniższej: 300, 400, 500, 600, 700.
Wyższa gęstość objętościowa, to lepsza wytrzymałość na ściskanie betonu komórkowego. Niższa gęstość ma korzystny wpływ na izolacyjność cieplną. Im większa izolacyjność cieplna, tym wybrany materiał będzie lepszym izolatorem termicznym. Mniejsza gęstość to duża liczba porów w produkcie - ta cecha informuje o mniejszej masie bloczka i lepszej izolacyjności cieplnej. Izolacyjność akustyczna wzrasta wraz z wyższą klasą gęstości.
Do budowy ścian zewnętrznych najlepiej jest zastosować beton komórkowy o klasie gęstości 400-500. Charakteryzuje je niewielka gęstość, co przekłada się na wysoką izolacyjność cieplną, czyli niski współczynnik przenikania ciepła.

2. Beton komórkowy - izolacyjność cieplna. Kiedy bloczki z betonu komórkowego są dobrym izolatorem termicznym?

Wskaźnikiem prawidłowej izolacyjności ciepła jest współczynnik przewodzenia ciepła (lambda). Im on jest niższy tym izolacyjność materiału jest wyższa, a dom jest cieplejszy. Właściwa izolacyjność zależy ściśle od gęstości, wilgotności i surowców z których powstał beton komórkowy. Bloczki z betonu komórkowego o wysokiej porowatości (niska gęstość) charakteryzują się bardzo dużą izolacyjnością cieplną, sprawiają że w pomieszczeniach łatwo jest utrzymać stałą temperaturę, ściany nie przemarzają i zatrzymują ciepło w domu. Producenci oferują bardzo zróżnicowane materiały. Jeśli chcemy zbudować ciepłą ścianę zewnętrzną, np. jednowarstwową o grubości 36-42 cm należy wybrać bloczki o współczynniku przenikania ciepła 0.19-0.30 W/(m²K) i klasie gęstości 400 lub 500.

Ściany z betonu komórkowego są trwałe, ciepłe i łatwe w obróbce Fot.: Wiktor Greg

3. Beton komórkowy - mrozoodporność

Beton komórkowy dzięki swojej porowatej strukturze jest odporny na działanie mrozu i nie ulega niszczeniu przez powtarzające się cykliczne zamrażania w okresie zimowym. Pory w betonie komórkowym wypełnione są powietrzem, dzięki czemu nie są zagrożone nasyceniem wodą. Również działanie kapilarne, czyli przepływ wody, zostało zaobserwowane tylko w ściankach komórek. Bezpośredni wpływ na odporność mrozową w warunkach roboczych ma także stopień zawilgocenia. Nie może przekraczać 30% całej masy budulca. Jeśli ta granica zostanie przekroczona, mogą wystąpić uszkodzenia betonu komórkowego. Jeśli bloczki z betonu komórkowego nie są prawidłowo zabezpieczone przed wilgocią, deszczem, śniegiem, nie należy ich kupować.

4. Beton komórkowy - wytrzymałość na ściskanie

Wytrzymałość na ściskanie betonu komórkowego ściśle powiązana jest z gęstością objętościową betonu i z jego stopniem wilgotności. Decyduje ona o trwałości wznoszonych ścian. Obecnie wysoka technologia produkcji umożliwia uzyskanie dobrych parametrów wytrzymałościowych dla odpowiednich gęstości. Ze względu na ten parametr produkowany jest beton komórkowy o zróżnicowanych klasach wytrzymałości. Im wyższa klasa gęstości tym lepsza wytrzymałość na ściskanie betonu komórkowego. Norma PN-EN 771-4:2004 ściśle określa najniższą deklarowaną przez producenta wytrzymałość na ściskanie wyrobów, która powinna wynosić 1.5 N/mm² przy wilgotności 6±2%, określonej wg normy PN-EN 772-1 Metody badań elementów murowych Część 1: Określenie wytrzymałości na ściskanie.

5. Beton komórkowy - izolacyjność akustyczna

Izolacyjność akustyczna oznacza, jaką zdolność tłumienia hałasu ma bloczek z betonu komórkowego. Również przy tej właściwości bardzo ważną rolę odgrywa gęstość. Beton komórkowy o wyższej gęstości, charakteryzuje się lepszą izolacyjnością akustyczną, np. dla gęstości objętościowej 500 kg/m³ przy grubości ściany 36 cm wskaźnik izolacyjności akustycznej wynosi 45 dB, przy gęstości 600, wskaźnik wynosi 47 dB. Minimalną izolacyjność akustyczną dla ścian zewnętrznych i wewnętrznych określa norma PN-B-02151-3:1999.

Źródło: redakcja

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right