Miesięcznik Murator ONLINE

logowanie

Bezpieczeństwo pracy na dachach stromych

Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym za strome uważa się dachy o spadku powyżej 20%, tzn. takie, gdzie na długości 10 m od kalenicy krawędź dachu opada co najmniej 2 m.
Praca na stromym dachu jednorodzinnym Fot. 1. Praca na stromym dachu jednorodzinnym Fot.: ASSECURO

Znaczne pochylenie lub wręcz stromizny połaci dachowych, w połączeniu ze śliską powierzchnią pokrycia, np. blachy falistej lub dachówki, są dla pracowników niebezpiecznym środowiskiem pracy.

Strome dachy są powszechnie stosowane zarówno w nowym, jak i starym budownictwie. Najczęściej spotyka się je w nowych budynkach jednorodzinnych oraz w nowoczesnych wieżowcach biurowo-mieszkalnych.
Powszechnie wiadomo, że dachy spadziste są dość kłopotliwe w użytkowaniu, szczególnie gdy potrzebny jest dostęp do anten telewizyjnych, radiolinii, internetu bezprzewodowego i/lub do przewodów kominowych. Niebezpieczne jest także prowadzenie na stromym dachu wszelkich prac konserwacyjnych, np. czyszczenia rynien, malowania dachu itp.
Z kolei w tzw. starym budownictwie dachy strome spotyka się najczęściej w budynkach mieszkalnych, np. w kamienicach czynszowych, szkołach, budynkach administracji publicznej, ratuszach oraz w budownictwie sakralnym. Niestety, obiekty te zwykle nie mają zainstalowanych żadnych zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości, a czasami nawet ciągów komunikacyjnych w postaci stopni.
Ponadto dachy strome mogą zagrażać osobom trzecim, np. przechodniom, poprzez ryzyko nagłego obsuwu śniegu lub spadające kawałki lodu czy sople.

Fot. 2. Zaczep dekarski do kotwienia w kalenicy Fot.: ASSECURO

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób wykonujących pracę na takim dachu spoczywa na wykonawcy robót (kominiarz, monter instalacji itp.). Należy jednak pamiętać, że za stan obiektu, czyli również jego pokrycia dachowego, odpowiada właściciel. To on ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo pracy wykonawcom i osobom postronnym przebywającym na terenie obiektu lub w jego pobliżu.
Aby zminimalizować liczbę wypadków, dachy strome należy monitorować, w szczególności w okresie zimowym.
Podczas wykonywania prac konserwacyjnych, odśnieżania dachu, usuwania nawisów śnieżnych, napraw orynnowania itp., na dachu i wokół budynku należy zawsze wygrodzić strefę niebezpieczną.

Tekst: redakcja, współpraca ASSECURO

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right