Miesięcznik Murator ONLINE

logowanie

Bezpieczeństwo pracy na dachach stromych

Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym za strome uważa się dachy o spadku powyżej 20%, tzn. takie, gdzie na długości 10 m od kalenicy krawędź dachu opada co najmniej 2 m.

Fot. 3. Hak zamontowany do konstrukcji dachu pod pokryciem, służący do asekuracji lub komunikacji dachowej Fot.: ASSECURO

Przy pracach na dachach spadzistych wymagane są odpowiednie zabezpieczenia, chroniące pracowników przed upadkiem z wysokości. Atestowany system asekuracyjny może być używany jedynie przez osoby posiadające uprawnienia do pracy na wysokości. Pracownicy muszą mieć zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na wysokości oraz odbyć specjalistyczne szkolenie w zakresie I stopnia. Natomiast do wykonywania pracy z linami, tzw. technikami alpinistycznymi, pracownik powinien posiadać specjalistyczne przeszkolenie w zakresie II stopnia.

Warto przytoczyć kilka modelowych rozwiązań do najczęściej spotykanych zastosowań.

Fot. 4. Poziomy, linowy system asekuracyjny Fot.: ASSECURO

- Pierwszy z przedstawionych przykładów dotyczy wykonywania bezpiecznej pracy na stromym dachu domu jednorodzinnego (Fot. 1).

Jak pokazano na zdjęciu 1, pracownik stosuje szelki bezpieczeństwa oraz linę ochrony pracy z urządzeniem samozaciskowym przesuwnym, ustawionym w funkcji manualnej, która chroni przed upadkiem z wysokości. Urządzenie samozaciskowe z liną zapewnia podparcie w trakcie wykonywania pracy. Tym samym cały system asekuracyjny gwarantuje nie tylko bezpieczeństwo, ale ergonomię pracy na wysokości. Lina przymocowana jest bezpośrednio do komina poprzez jego opasanie zaczepem linkowym lub taśmowym.

Uwaga! Należy zawsze sprawdzić wytrzymałość konstrukcji, do której zaczepiamy linę. Innym, pewniejszym sposobem zaczepienia liny jest wpięcie jej do punktu kotwiczącego w postaci zaczepu dekarskiego (Fot. 2), który mocuje się do kalenicy specjalnymi wkrętami.

- Drugi przykład pokazuje zabezpieczenie podczas montażu blachy falistej lub dachówki. Uwzględnia on dalszą, wygodną eksploatację obiektu i zachowanie jego estetycznego wyglądu. Pracownicy montują pod dachówką do krokwi specjalne haki, do których można przypinać asekurację osobistą oraz dodatkowo zahaczyć o nie drabinę (Fot. 3).

Tekst: redakcja, współpraca ASSECURO

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right