Miesięcznik Murator ONLINE

logowanie

Jak działa bezpiecznik topikowy? Jak jest zbudowany bezpiecznik topikowy?

tagi tematyczne topik wkładka topikowa
Bezpiecznik topikowy to urządzenie o prostej budowie i nieskomplikowanej zasadzie działania. Dzięki swoim zdolnościom zwarciowym i powtarzalności charakterystyk wyłączeniowych bezpieczniki topikowe do dziś są powszechnie wykorzystywane w instalacjach elektrycznych.

Bezpiecznik topikowy – budowa i zasada działania Fot.: Mariusz Bykowski, MURATOR

Jak jest zbudowany bezpiecznik topikowy?

Bezpiecznik topikowy składa się z podstawy bezpiecznikowej, wkładki topikowej, nośnika, wstawki kalibrowej oraz osłony do ochrony przed porażeniem elektryczny i ścianek działowych w przypadku zestawów kilkubiegunowych. Najważniejszym elementem jest topik, wykonany z pojedynczego drutu miedzianego lub kilku ułożonych równoległe względem siebie, a w przypadku urządzeń przeznaczonych na większe prądy w postaci posrebrzanych pasków. Umieszczany jest w ceramicznej obudowie, która wypełniona jest piaskiem kwarcowym, aby ułatwić zgaszenie łuku po przerwaniu elementu.

Jak działa bezpiecznik topikowy?

W warunkach normalnej pracy bezpiecznik topikowy przewodzi prąd. Stanowi zabezpieczenie instalacji elektrycznej. W momencie, gdy natężenie prądu rośnie i osiąga wartość zbyt wysoką topik nagrzewa się, a po dłuższym czasie topi i ulega zniszczeniu, a ciągłość obwodu elektrycznego zostaje przerwana. Im większy prąd, tym mniej czasu potrzeba, aby bezpiecznik zadziałał. Zużyty należy wymienić na nowy.

Oznaczenia i zastosowanie bezpieczników

Wyróżnić możemy bezpieczniki typu gwintowego (D), średniego napięcia o wysokiej zdolności przerywania (HH), niskiego napięcia o wysokiej zdolności przerywania (NH), miniaturowe czy ultra szybkie (UR), szybkie (F), standardowe, zwłoczne (T).

Bezpieczniki w Tuznajdziesz.pl >>>

Bezpieczniki topikowe opisuje charakterystyka czasowo-prądowa, czyli linia ciągła określająca ich czas wyłączenia dla zakresu przetężeń. Umożliwia ona dobór odpowiednich topików do danej instalacji. Przy ich zakupie należy wziąć również pod uwagę rodzaj urządzanie, które chcemy zabezpieczyć.

Na wkładkach bezpiecznikowych stosuje się specjalne oznaczenia, które ułatwiają zakup odpowiedniej. Literka „a” oznacza charakterystykę niepełnozakresową (ochrona przed skutkami zwarć), a „g” charakterystykę pełnozakresową (ochrona przed skutkami zwarć i przeciążeń). Duże litery określają miejsce przeznaczenia: L - do przewodów i kabli, M - do silników, R - do elementów energoelektronicznych, B - do urządzeń elektroenergetycznych górniczych, Tr - do transformatorów, G - ogólnego przeznaczenia.

W zależności od prądu znamionowego wkładki topikowe oznaczone są różnymi kolorami. Dzięki temu bezpiecznik topikowy nie musi być wykręcany, aby móc określić wartość prądu.

Źródło: redakcja

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right