logowanie
artykuł sponsorowany

Budownictwo pasywne: Zastosowanie płyt Styrodur C do termoizolacji płyty fundamentowej.

Połączenie parametrów technicznych płyt Styrodur C: wysokiej wytrzymałości mechanicznej, odporności na działanie wilgoci, odporności na działanie mrozu i bardzo dobrych parametrów izolacyjności termicznej umożliwia opracowywanie i wdrażanie nowych technologii izolacyjnych, w których izolacja termiczna poddawana jest działaniu ekstremalnych warunków zewnętrznych.

Budownictwo pasywne

Budownictwo pasywne można określić jako standard obiektów, który zapewnienia bardzo dobre parametry izolacyjne i zastosowanie szeregu rozwiązań, mających na celu zminimalizowanie zużycia energii w trakcie eksploatacji. Budynek pasywny wyróżnia bardzo niskie zapotrzebowanie na energię do ogrzewania poniżej 15 kWh/(m2•rok). Oznacza to, że w podczas sezonu grzewczego do ogrzania jednego metra kwadratowego mieszkania potrzeba 15 kWh, co odpowiada spaleniu 1,5 l oleju opałowego, bądź 1,7 m3 gazu, czy też 2,3 kg węgla. Dla porównania, zapotrzebowanie na ciepło dla budynków konwencjonalnych budowanych obecnie wynosi około 120 kWh/(m2•rok).
Ze względu na rygory energetyczne w budownictwie pasywnym przegrody zewnętrzne muszą spełniać wysokie standardy dotyczące współczynnika przenikania ciepła i szczelności. Bardzo istotne jest to, aby poszczególne elementy tworzące powłokę np. fundamenty, obok właściwych parametrów były również tak dobrane i wykonane, żeby w miejscach ich połączeń nie powstawały mostki termiczne.

Rys.1 Schemat posadowienia budynku na płycie fundamentowej z zastosowaniem płyt XPS jako termoizolacji Fot.: Firma BASF

Płyta fundamentowa

Efektywnym rozwiązaniem rekomendowanym w budynkach pasywnych są płyty fundamentowe, obejmujące rzut całego budynku, po uprzednim odizolowaniu go od gruntu warstwą termoizolacji. Płyta fundanentowa zapewnia  równomierne osiadanie całej budowli i rozkłada jej obciążenia na dużą powierzchnię gruntu. Gdy płyta jest posadowiona bezpośrednio na gruncie, rezygnuje się z wykonania wykopów, wystarczy usunięcie warstwy humusu. Aby zabezpieczyć budynek przed wysadzinami mrozowymi konieczne jest zastąpienie warstwy gruntu rodzimego, znajdującego się w miejscu posadowienia budynku, dokładnie zagęszczononą warstwą tłucznia lub żwiru. Płyta wylana na materiale izolacyjnym jest w stanie przenieść obciążenia całego budynku, jednocześnie zapewniona jest ciągłość izolacji termicznej, poprzez połączenie warstw izolacji pod płytą z izolacją na ścianie. (rys.1)

Styrodur C jako termoizolacja płyty fundamentowej

O efektywności tego rozwiazania decydujące znaczenie będzie miał dobór materiału izolacyjnego. Ze względu na parametry i charakterystykę Styroduru C, materiał ten jest idealnym rozwiazaniem dla tego rodzaju aplikacji. Podstawowe cechy produktu to:

  • Odporność na działanie wilgoci: Płyty Styrodur C mogą być stosowane w bezpośrednim kontakcie z wodą gruntową lub opadową. Ich zamkniętokomórkowa struktura sprawia bowiem, że nasiąkliwość płyt w bezpośrednim kontakcie z wodą jest bardzo niska. Przy długotrwałym zanurzeniu w wodzie uzyskuje się nasiąkliwość od 0,2% objętości (wyroby standardowe) do 0,8% objętości (płyty o szorstkiej powierzchni). W badaniu nasiąkliwości produktu przez długotrwałą dyfuzję. Dzięki swojej odporności na działanie wody spełniają nie tylko rolę termoizolacji ale i dodatkowej bariery przeciwwilgociowej.

  • Niska wartość współczynnika λ: Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego wyróżniają się niską wartością współczynnika przewodzenia ciepła λ. Dzięki temu optymalna grubość ocieplenia może być zdecydowanie mniejsza niż innych materiałów termoizolacyjnych.

  • Wytrzymałość na ściskanie: Wytrzymałość na ściskanie od 200 do 700 kPa pozwala na stosowanie XPS jako izolacji płyty fundamentowej i pozwala przenosić obciążenia całego budynku

  • Odporność na cykliczne zamrażanie i rozmrażanie: Głębokość strefy przemarzania sięga miejscowo 1,4 m, dlatego fundamenty są elementem budynku najbardziej narażonym na to zjawisko. Problemem może też być wilgotne otoczenie fundamentów. Wbudowane w przegrody materiały termoizolacyjne poddawane są działaniu zmiennej temperatury. Jeżeli zawierają jakąkolwiek ilość wody, to zamarza ona na skutek działania temperatury ujemnej, powiększa swoją objętość i niszczy strukturę wewnętrzną materiału. Jeśli zjawisko to występuje często, w strukturze wewnętrznej pojawia się coraz więcej wolnych przestrzeni, w które może wnikać woda. Badania odporności materiałów na cykle zamrażania i rozmrażania przeprowadzane są zgodnie z normami europejskimi. Próbki materiałów, które wcześniej były poddane testowi dyfuzji, poddawane są działaniu 300 cykli zamrażania (w temp. –20°C) i rozmrażania (w temp. +20°C), a następnie badana jest ich nasiąkliwość. Nasiąkliwość płyt z polistyrenu ekstrudowanego po zakończeniu testu nie przekracza 1%. Są one odporne na cykliczne zamrażanie i rozmrażanie, co zwiększa trwałość konstrukcji.

  • Odporność na korozję biologiczną i niewrażliwość na organiczne kwasy glebowe: Wieloletnie doświadczenie BASF w stosowaniu płyt z polistyrenu ekstrudowanego do izolacji płyt fundamentowych oraz izolacji obwodowej ścian fundamentów potwierdza ich wysoką odporność na zawarte w wodzie agresywne związki chemiczne – zarówno organiczne, jak i nieorganiczne. Cecha ta gwarantuje zachowanie wszystkich parametrów płyt z XPS-u w wypadku bezpośredniego, ciągłego kontaktu z gruntem.

Zastosowanie płyt Styrodur C jako izolacji płyty fundamentowej „krok po kroku”

Fot.: Firma BASF

Pierwszy etap budowy płyty fundamentowej stanowi przygotowanie podłoża. Nie wymaga - jak w przypadku tradycyjnych fundamentów wykonania głębokich wykopów. Wystarczy zdjąć warstwę humusu i warstwy nienośne gruntu. Kolejnym krokiem jest rozłożenie instalacji wodno kanalizacyjnych oraz pozostałych mediów. Nastepnie przy użyciu gruboziarnistego żwiru wykonywana jest podsypka.

Źródło: BASF

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right