logowanie
artykuł sponsorowany

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła. 5 cech, jakie musi mieć dobry rekuperator

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła musi zapewniać mieszkańcom odpowiedni poziom wentylacji. Praca jej powinna być sprawna i jak najcichsza. Znaczenie ma tu także komfortowa obsługa rekuperatora. Sprawdź, jakimi cechami kierować się wybierając dobrą centralę wentylacyjną.

Skuteczna wentylacja. Fot.: COMAIR

1. Wydajność centrali wentylacyjnej

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła musi zapewniać odpowiedni poziom wentylacji. Jej optymalna wydajność wynika przede wszystkim z kubatury budynku. Obliczoną przez specjalistę wydajność wentylacji dla naszego domu odczytamy z projektu wentylacji. Dobra centrala wentylacyjna ma podaną przez producenta wydajność w m³/h przy 150 Pa (spręż dyspozycyjny) co daje gwarancję, że urządzenie będzie w stanie uzyskać odpowiedni przepływ powietrza nawet pomimo oporów powstających w instalacji wentylacyjnej.

Najważniejszym kryterium, według którego wybieramy optymalny rekuperator, jest wydajność wyrażona w m³/h.

Wydajność urządzenia powinna odpowiadać wymaganiom projektu, przy czym zastosowane urządzenie może mieć minimalnie większą wydajność niż założono w projekcie, np. jeżeli projekt wymaga 325 m³/h, można zastosować urządzenie o wydajności 350 m3/h.

Przy porównywaniu central wentylacyjnych należy zwrócić uwagę, aby wydajność była podana dla sprężu dyspozycyjnego [wyrażonego w Pa] wynoszącego co najmniej 100 Pa (najlepiej 150 Pa). Porównujemy wydajność dla tego samego sprężu.

Nominalną wydajność typowej centrali wentylacyjnej producenci podają najczęściej w formie: 380 m³ przy 150 Pa. Wydajność można także odczytać z wykresu zamieszczonego w dokumentacji technicznej centrali wentylacyjnej.

Uwaga! - Niektórzy producenci podają maksymalną wydajność centrali osiąganą bez żadnego oporu (przy 0 Pa), taka wartość nie jest w żaden sposób miarodajna i nie może służyć do porównań.

Jak wybrać dobry rekuperator? Jak wybrać dobry rekuperator? Fot.: COMAIR

2. Odzysk ciepła i małe zużycie energii elektrycznej

Im większy odzysk ciepła tym większe oszczędności, im mniejsze zużycie prądu (energii elektrycznej) tym tańsza eksploatacja. Dobra centrala jest wyposażona w wymiennik przeciwprądowy (lub obrotowy) i zapewnia co najmniej 80-85% odzysku ciepła [wg. EN308].

Co trzeba wiedzieć o wymiennikach?

Ilość odzyskiwanego przez centralę wentylacyjną ciepła, czyli sprawność rekuperatora, ma decydujący wpływ na oszczędności i komfort domowników.

Decydując się na konkretny model centrali wentylacyjnej [rekuperatora] należy zwrócić uwagę na deklarowaną przez producenta sprawność odzysku ciepła. Najlepiej, aby sprawność odzysku ciepła została podana wg. normy EN308 co pozwoli na obiektywną ocenę i wiarygodne porównanie różnych urządzeń.

Rodzaje wymienników ciepła i ich sprawność:

W urządzeniach wentylacyjnych spotykamy wymienniki ciepła o różnej konstrukcji (krzyżowy, przeciwprądowy, obrotowy), wykonane z różnych materiałów (wymienniki z aluminium, tworzyw sztucznych).

• wymiennik krzyżowy - bardzo często spotykany - osiąga sprawność ok. 50-70%

• wymiennik przeciwprądowy - stosowany w wyższej klasy urządzeniach - osiąga sprawność powyżej 90%

• wymiennik obrotowy - rzadziej spotykany w urządzeniach domowych - osiąga sprawność ok 80-90%

• oraz wymiennik entalpiczny (stanowi on osobną grupę), w którym przez ścianki wymiennika przenika nie tylko energia cieplna, ale także wilgoć, co pozwala na osiągnięcie odzysku ciepła na poziomie ponad 80%. Według niektórych procedur pomiarowych wymienniki entalpiczne osiągają nawet ponad 120% sprawność, co [niestety] nie oznacza tak wysokiej skuteczności w normalnym użytkowaniu.

Jaki wymiennik wybrać?

• wymienniki krzyżowe montowane są najczęściej w tańszych urządzeniach, ich sprawność jest na tyle niewielka, że w zimie powietrze nawiewane do pomieszczeń może mieć niską, niekomfortową temperaturę - tylko +12°C przy temperaturze zewnętrznej -12°C.

• wymienniki przeciwprądowe stosowane w droższych urządzeniach są znacznie bardziej skuteczne i zapewniają zarówno duże oszczędności, jak i pełny komfort. W warunkach zimowych, przy zastosowaniu wymiennika przeciwprądowego temperatura powietrza nawiewanego będzie wynosiła +19°C

• wymienniki obrotowe są rozwiązaniem technicznym sporadycznie stosowanym w domowych centralach wentylacyjnych. Dużą zaletą wymienników obrotowych jest znacznie niższa temperatura "zamarzania", wynikająca z zupełnie innej zasady działania wymiennika obrotowego, który jest regeneratorem a nie rekuperatorem energii, jak wymienniki krzyżowe i przeciwprądowe.

Dobra centrala z odzyskiem ciepła jest wyposażona w wentylatory napędzane silnikami na prąd stały (DC/EC) zużywającymi minimalne ilości energii, sterowanie centrali umożliwia regulację obrotów wentylatora w szerokim zakresie.

Ile energii pobiera centrala rekuperacyjna?

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła jest urządzeniem, dzięki któremu możemy zaoszczędzić znaczną ilość energii. Dobra centrala zapewnia duży odzysk ciepła, zużywając minimalne ilości prądu.

Najbardziej energooszczędne są silniki prądu stałego (DC) w tym elektronicznie komutowane (EC) szczególnie dobrze nadające się do regulacji obrotów.

Ponieważ w instalacji wentylacyjnej przez większość czasu silniki wentylatorów pracują ze zmniejszoną do 20-50% prędkością obrotową, wybierając centralę wentylacyjną należy zwrócić uwagę, aby wentylatory były napędzane silnikami na prąd stały.

Silniki EC, są pozbawione elementów zużywających się, takich jak szczotki komutatora, dzięki czemu mogą pracować bezawaryjne przez długi czas. Poza tym charakteryzują się dużą efektywnością, dwa razy większą niż typowe silniki AC i wydzielają jedynie minimalne ilości ciepła. Najważniejszą ich zaletą jest jednak efektywna, cicha i oszczędna praca w szerokim zakresie obrotów.

Nowoczesna centrala wentylacyjna potrzebuje na najniższym biegu jedynie ok. 13-15 Watów energii. W ciągu doby centrala zużywa ok. 0,8 kW energii, w zależności od ustawień.

3. Komfortowe sterowanie i automatyczny bypass

Sterowanie i automatyczny bypass umożliwiają na dostosowanie pracy centrali do oczekiwań domowników.

Dobra centrala jest wyposażona w sterownik zegarowy i automatyczny, mechaniczny bypass, umożliwiający przerwanie odzysku ciepła, kiedy nie jest on potrzebny.

Aby można było wykorzystać wszystkie zalety centrali wentylacyjnej niezbędne jest sterowanie/automatyka, które pozwala na wygodną zmianę ustawień fabrycznych i dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb konkretnego użytkownika.

Sterownik centrali powinien co najmniej mieć:

- możliwość ustawienia wydajności osobno dla wentylatora nawiewnego i wywiewnego,

- możliwość ustawienia wydajności [najlepiej w szerokim zakresie] osobno dla biegu nocnego, dziennego i przewietrzania,

- wbudowany sterownik czasowy, zegarowy, tygodniowy,

- możliwość ustawienia parametrów otwarcia klapy bypass

Przydatnym uzupełnieniem w/w funkcji jest np. dodatkowy bieg wakacyjny, który zapewnia wentylację na minimalnym poziomie, przydatną w czasie dłuższych nieobecności np. urlopu.

Wskazane jest, aby użytkownik mógł włączyć przewietrzanie wykorzystując dodatkowe włączniki, umieszczone wygodnie w pobliżu toalety, łazienki czy kuchni.

4. Cicha praca centrali

Dobra centrala wentylacyjna jest urządzeniem cichym.

Poziom hałasu centrali wentylacyjnej jest parametrem trudnym do jednoznacznej oceny. Oczywiście im cichsze urządzenie tym lepiej, ale biorąc pod uwagę, że centrala wentylacyjna generuje hałas zarówno na zewnątrz (poprzez obudowę), jak i do kanałów, sprawa nie jest taka prosta.

1. Hałas emitowany na zewnątrz centrali (poprzez obudowę) najczęściej mierzony w odległości 1m lub 1,5 metra od urządzenia, jest istotny jeżeli urządzenie będzie zamontowane w niedużej odległości od sypialni czy salonu. Dobrej jakości centrale wentylacyjne są praktycznie niesłyszalne na niskich biegach, a podczas przewietrzania hałasują mniej więcej, jak nowoczesna pralka. Jeżeli centrala montowana jest np. w garażu lub w kotłowni, to poziom hałasu emitowanego przez ścianki obudowy ma mniejsze znaczenie. Hałas emitowany przez obudowę centrali można ograniczyć np. poprzez obudowanie centrali materiałami dźwiękochłonnymi.

2. Hałas emitowany do kanałów wentylacyjnych może być problemem, jeżeli w niewielkiej odległości od miejsca montażu centrali znajdują się anemostaty nawiewne np. w sypialni. Hałas ten jest dokuczliwy dla mieszkańców. Aby go ograniczyć stosuje się specjalne tłumiki.

Podsumowanie: Centrale dobrej jakości są ciche na zewnątrz obudowy, a także nie generują znacznego hałasu do kanałów wentylacyjnych. Wybierając centralę należy zwrócić uwagę czy wymaga ona dodatkowych wygłuszeń lub tłumików.

5. Wygodna obsługa, trwałość komponentów, warunki gwarancji i serwisu

Dobra centrala jest urządzeniem solidnie zbudowanym z markowych komponentów, zapewniających długą i bezproblemową eksploatację urządzenia.

Tekst: COMAIR

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right