logowanie

Co to jest cement portlandzki CEM I? Zastosowanie cementu

tagi tematyczne spoiwo hydrauliczne
Cement portlandzki CEM I to mineralne spoiwo hydrauliczne, które wiąże i twardnieje pod wpływem wody. Cement portlandzki to produkt czysty, bez żadnych domieszek, powstały w 95% z klinkieru cementowego. Dowiedz się więcej o cemencie portlandzkim.

To nie cement portlandzki, a cement z dodatkami jest najczęściej stosowany na budowach. Fot.: Wiktor Greg

Cement portlandzki czysty CEM I może być stosowany w zależności od warunków środowiskowych do praktycznie wszystkich ekspozycji klas betonu. Wyjątkiem są klasy XA2 i XA3, gdzie zalecane jest używanie cementów siarczanoodpornych HSR.


Cement szybkowiążący do jastrychów cementowych>>>

 

Cement portlandzki CEM I - produkcja

Cement portlandzki CEM I to najczystsza odmiana cementu (bez dodatków) o barwie szarej i konsystencji sypkiej, pylącej. W skład jego wchodzi klinkier cementowy (nie mniej niż 95%) i gips (pozostałe 5%).

Klinkier cementowy pozyskuje się przez wypalenie w specjalnym piecu w temperaturze 1450ºC mieszaniny składającej się m.in. z krzemianów trójwapniowych, krzemianów dwuwapniowych, glinianu trójwapniowego, związków tlenku glinu, wapnia i żelaza (III)  oraz różnych związków magnezu, glinu i wapnia. W ten sposób otrzymuje się wypał klinkieru cementowego, który następnie trafia do młynów kulowych. Na tym etapie produkcji cementu czystego dodawany jest do klinkieru tylko gips, który pełni rolę regulatora czasu wiązania.

Gdyby produkcja dotyczyła cementu z dodatkami to do klinkieru zostałyby dosypany, np. żużel, wapń lub popiół Pucolana. Ilość tych dodatków nie może przekraczać 1% masy cementu. Jeśli producent chce wprowadzić wyższą ich ilość, musi podać na opakowaniu produktu lub w jego dokumentacji maks. zaw. dodatków organicznych w % w stosunku do masy cementu.

Skład cementu oraz ich przeznaczenie ściśle określa norma: PN-EN 197–1:2012 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. Przedstawia ona podział cementu ze względu na główne składniki: CEM I – cement portlandzki, CEM II – cement portlandzki wieloskładnikowy, CEM III – cement hutniczy, CEM IV – cement pucolanowy, CEM V – cement wieloskładnikowy.

Cement portlandzki czysty - zastosowanie

Cement portlandzki czysty jest stosowany w budownictwie ogólnym i przemysłowym. Przeznaczony jest do przygotowywania betonów mających zastosowanie przede wszystkim przy konstrukcjach słupów, nadproży okiennych i drzwiowych oraz stropów ze zbrojeniem. Ze względu na wysoki poziom ciepła hydratyzacji, produkt może być stosowany w niskich temperaturach otoczenia.

Obecny na rynku cement portlandzki różni się między sobą wytrzymałością mechaniczną oraz tempem jej wzrostu. Wytrzymałość mechaniczną produktu przedstawiają trzy klasy:
I klasa - 32,5 MPa (wytrzymałość pobranych próbek po 28 dniach: 32,5–52,5 MPa)
II klasa 42,5 MPa (wytrzymałość pobranych próbek po 28 dniach: 42,5–62,5 MPa)
III klasa 52,5 MPa  (wytrzymałość pobranych próbek po 28 dniach: >52,5 MPa)

Źródło: redakcja

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right