Miesięcznik Murator ONLINE

logowanie

Co to jest i gdzie jest stosowana geomembrana?

Geomembrana jest to geosyntetyk nieprzepuszczalny, wykorzystywany w budownictwie oraz inżynierii środowiska głównie jako bariera uszczelniająca. Geomembrana to najczęściej syntetyczna folia wykonana z tworzywa termoplastycznego o bardzo niskiej przepuszczalności (najczęściej HDPE, rzadziej PCV). Współpracuje z gruntem, na którym jest posadowiona, chroniąc go przed przesiąkliwością płynów. Geomembrana może być materiałem o jednorodnej strukturze (tworzywa termoplastyczne) lub stanowić produkt złożony z różnych materiałów syntetycznych i mineralnych.

Właściwości geomembran

Geomembrana jest elementem konstrukcji, który często po zakończeniu budowy nie jest widoczny, a jego wymiana bywa niemożliwa. Dlatego tak ważne jest, by materiał z którego zbudowane są geomembrany, spełniał szereg warunków, m.in.:

- bardzo niska przepuszczalność dla cieczy i gazów,
- odporność na media, dla których geomembrana stanowi warstwę izolacyjną,
- wytrzymałość na rozrywanie przy jednoczesnym dużym wydłużeniu dochodzącym do 1000%,
- łatwy montaż i sposób łączenia.

Geomembrany wykonuje się z dwóch grup tworzyw: termoplastów (PE-HD, PE-LD, PVC-P, PE-C, ECB) i elastomerów (IIR, EPDM, NBR, CR, CSM).

Geomembrany – zastosowanie

-    składowiska odpadów,
-    obiekty magazynowania i dystrybucji paliw płynnych,
-    oczyszczalnie ścieków,
-    zbiorniki na gnojowicę,
-    budowle inżynierskie w tym hydrotechniczne,
-    izolacja dachów płaskich,
-    sztuczne zbiorniki wodne,
-    zbiorniki  na nieczystości,
-    zbiorniki przemysłowe i technologiczne,
-    stawy hodowlane,
-    osadniki wód opadowych,
-    oczka wodne,
-    wały przeciwpowodziowe,
-    kanały wodne,
-    rekultywacja hałd,
-    place przeładunkowe substancji niebezpiecznych,
-    place  w punktach recyklingu złomowanych pojazdów.

Zalety geomembrany

Do głównych zalet geomembran należą: nieprzesiąkliwość, niska wodochłonność, odporność mechaniczna, biologiczna, chemiczna (na kwasy i zasady), wysoka trwałość, duża giętkość, nieszkodliwość dla środowiska.

Zobacz produkty w kategorii Budowa i wykończenie w serwisie tuznajdziesz.pl

Źródło: redakcja

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right