logowanie

Co to jest kocioł kondensacyjny?

Kocioł kondensacyjny to nowoczesne urządzenie z zamkniętą komorą spalania i wymuszonym przepływem spalin. Budowa kotła kondensacyjnego umożliwia odzysk części energii cieplnej zawartej w spalinach pary wodnej, która jest tracona w tradycyjnych urządzeniach tego typu.

Gazowy kocioł kondensacyjny WOLF CGB Fot.: Firma WOLF TECHNIKA GRZEWCZA

Kocioł kondensacyjny – budowa i działanie

Kocioł kondensacyjny jest wyposażony w dwa niezależne wymienniki lub jeden wymiennik dwustopniowy. Jeden z nich działa na takiej samej zasadzie jak w kotłach tradycyjnych, a drugi umożliwia odzysk ciepła ze spalin. Woda, która powraca z instalacji centralnego ogrzewania, wpływa do wymiennika wtórnego i schładza spaliny poniżej temperatury rosy, jednocześnie odbierając z nich ciepło. Para wodna wykrapla się na zewnętrznych ściankach wymiennika ciepła w postaci kondensatu. Spaliny z kotła odprowadzane są na zewnątrz budynku. Dzięki temu komin jest niepotrzebny, a wystarczą jedynie przewody kominowe, odporne na działanie związków zawartych w kondensacie.

Kondensat powstający podczas wykroplenia się pary wodnej zawiera toksyczne i agresywne związki. Materiał, z którego wykonane są wymienniki, musi być odporny na ich działanie. Specjalny zbiorniczek zakończony syfonem zapewnia bezpieczne odprowadzenie kondensatu do kanalizacji.

Sprawność kotła kondensacyjnego

Kocioł kondensacyjny charakteryzuje się wysoką sprawnością, której wartość sięga powyżej 100%. Jest to efekt odzysku ciepła skraplania pary wodnej zawartej w spalinach. Wartość sprawności jest liczona w stosunku do nominalnej wartości energetycznej danego paliwa (liczonej dla kotłów tradycyjnych), a nie wartości rzeczywistej.

Podział kotłów kondensacyjnych

Kotły kondensacyjne możemy podzielić na kotły jednofunkcyjne, dwufunkcyjne lub jednofunkcyjne ze zintegrowanym zasobnikiem oraz kotły przystosowane do spalania gazu lub oleju opałowego.

Zobacz produkty w kategorii KOTŁY w serwisie Tuznajdziesz.pl

Źródło: redakcja

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right