Miesięcznik Murator ONLINE

logowanie

Co to jest separator? Zasada działania i budowa separatora

Separatory są urządzeniami umożliwiającymi oczyszczanie ścieków przed odprowadzeniem ich do kanalizacji. Zasada działania separatora opiera się na dwóch procesach: sedymentacji i flotacji. Dowiedz się więcej na temat tego urządzenia.

Separator tłuszczu KESSEL Euro Fot.: Firma KESSEL

Budowa separatora i zasada jego działania

Obudowa separatora może być wykonana z tworzywa sztucznego, stali lub żelbetu. Jego wnętrze jest podzielone za pomocą ścianki z otworem przelewowym na osadnik lub część osadową oraz komorę separacji.

W separatorze wykorzystuje się działanie dwóch procesów: sedymentacji i flotacji, dzięki którym następuje oddzielnie ze ścieków lekkich zanieczyszczeń płynnych, takich jak tłuszcze, substancje ropopochodne i wszystkie związki wypływające na powierzchnię ścieków. Na wlocie do separatora znajduje się osadnik lub komora osadowa, w których w wyniku zjawiska sedymentacji cząstki łatwo opadające zostają zatrzymane. Następnie ścieki przepływają do komory separacji, gdzie podlegają procesowi flotacji. Zjawisko flotacji w urządzeniach tego typu polega na grawitacyjnym wypływaniu na powierzchnię ścieków cząstek o mniejszej gęstości niż gęstość wody. Oczyszczone ścieki trafiają do kanalizacji.

Podział separatorów ze względu na usuwaną substancję

Separatory możemy podzielić ze względu na rodzaj zanieczyszczeń, z których oczyszczają ścieki, czyli tłuszcze, substancje ropopochodne, skrobia.

Zobacz kategorię "Separatory" w serwisie tuznajdziesz.pl

Źródło: redakcja

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right