Miesięcznik Murator ONLINE

logowanie

Co to są kolektory słoneczne?

Kolektor słoneczny to część instalacji grzewczej, w której energia słoneczna zamieniana jest w cieplną.

Fot.: Szandomirski Andrzej

Kolektory słoneczne – zasada działania

Kolektory słoneczne, inaczej solary, pośredniczą w zamianie energii słonecznej w cieplną. Czynnikiem pośredniczącym w wymianie uzyskanego ciepła może być powietrze (kolektory powietrzne są rzadko stosowane z powodu małej sprawności) lub ciecz. Kolektory cieczowe dzieli się ze względu na ich budowę. Budowa kolektora słonecznego cieczowego pozwala, w zależności od jego rodzaju, na wychwytywanie energii cieplnej z promieniowania bezpośredniego, rozproszonego i/lub odbitego. Promienie słońca ogrzewają absorber, czyli powlekaną płytę (najczęściej miedzianą) o wysokim współczynniku pochłaniania promieniowania słonecznego i niskiej emisyjności cieplnej. Powłoka płyty to zwykle cienka warstwa niklu, czarnego chromu lub tlenków tytanu, czyli materiałów o wysokiej absorpcji. Z płytą absorbera połączone są miedziane rurki, przez które przepływa ciecz odbierająca ciepło. Czynnikiem grzewczym może być woda lub płyn niezamarzający, np. glikol, jego ruch wymuszany jest przez pompę solarną. Po ogrzaniu czynnik grzewczy przepływa do zasobnika i oddaje ciepło przez wymiennik. Odbiornikiem jest najczęściej instalacja c.w.u. Schłodzony czynnik grzewczy wraca do kolektora. Całość zamknięta jest w izolowanej obudowie.

Najprostszą budowę mają kolektory płaskie niepróżniowe, które przystosowane są do pochłaniania przede wszystkim promieniowania bezpośredniego, w mniejszym stopniu rozproszonego, przez co ich sprawność znacznie spada w okresie zimowym. W naszym klimacie lepiej sprawdzą się kolektory płaskie próżniowe. Wokół absorbenta wytworzona jest próżnia, dzięki czemu kolektory próżniowe są wydajniejsze. Straty ciepła są w nich mniejsze niż w solarach płaskich, w których rurki z otoczone są powietrzem. Dodatkowo kolektory próżniowe przystosowane są do pochłaniania zarówno promieni bezpośrednich, jak i odbitych oraz rozproszonych. Innym rodzajem solarów próżniowych są kolektory rurowe, w których absorber umieszczony jest w rurce, w której wytworzona jest próżnia. Dzielimy je na kolektory z bezpośrednim przepływem czynnika roboczego, z rurkami cieplnymi oraz z parabolicznym zwierciadłem CPC.

Systemy solarne i inne ekologiczne źródła ciepła w tuznajdziesz.pl

Źródło: redakcja

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right