Miesięcznik Murator ONLINE

logowanie

Co to są mostki termiczne?

Mostki termiczne, inaczej mostki cieplne, są to elementy przegrody budowlanej mające znacznie wyższy od sąsiadujących z nimi elementów współczynnik przenikania ciepła. Przy różnicy temperatur na zewnątrz i wewnątrz budynku następuje punktowe wychładzanie przegrody. Przez mostek cieplny następuje ucieczka ciepła, dochodząca nawet do 20 – 30% sumarycznego zapotrzebowania budynku na ciepło. W domach energooszczędnych za mostki termiczne uważa się te miejsca, w których współczynnik U przenikania ciepła przekracza wartość 0.30 [W/(m²•K)].

Rodzaje mostków termicznych

- Mostek termiczny liniowy to zaburzenie przepływu ciepła przez przegrodę o charakterze liniowym, któremu można przyporządkować jego długość w danej przegrodzie i intensywność na jednostkę długości.

- Mostek termiczny punktowy to zaburzenie przepływu ciepła przez przegrodę o charakterze skupionym, któremu nie można przyporządkować długości, tylko miejsce oraz przyczynę.

Przyczyny mostków termicznych

Mostki cieplne mogą powstawać w wyniku wad projektowych (błędnie dobrana bryła, źle zaprojektowane wymiary okien) lub błędów na etapie budowy. Mogą wystąpić nawet, gdy izolacja termiczna jest bardzo gruba. Ryzyko wystąpienia mostków cieplnych jest ograniczone tylko wtedy, kiedy izolacja jest położona w sposób ciągły na całej powierzchni ściany zewnętrznej. Projekt każdego budynku powinien zawierać detale konstrukcji i izolacji słabych termicznie miejsc w ścianach zewnętrznych, jednak w rzeczywistości przepis ten jest przestrzegany tylko dla domów energooszczędnych.

Sprawdź ofertę produktów z kategorii Izolacje termiczne, izolacje akustyczne

Oprócz błędów architektonicznych oraz niedokładnego wykonawstwa sytuację pogarszają szczelne okna, uniemożliwiające dopływ świeżego powietrza. W okresie zimowym, przy niskich temperaturach powietrza, temperatura ścian obniża się aż do osiągnięcia punktu rosy, w wyniku czego następuje skraplanie się pary wodnej. W pomieszczeniach zwiększa się wilgotność, która może powodować rozwój pleśni w miejscach mostków cieplnych

Firma MURATOR Fot.: Andrzej Szandomirski

Miejsca występowania mostków cieplnych

Mostki termiczne najczęściej pojawiają się w węzłach konstrukcyjnych, w których łączą się ze sobą przegrody zewnętrzne budynków wykonane z różnych materiałów. Do najważniejszych z nich należą:
- połączenia balkonów ze stropem,
- wieńce i nadproża,
- drzwi,
- okna,
- ściany piwnice
- wieńce stropu nad piwnicą,
- parapety.

Zobacz ofertę środków grzybobójczych w serwisie tuznajdziesz.pl

Źródło: redakcja

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right