Miesięcznik Murator ONLINE

logowanie

Co to jest gips?

Gips to w naturalnym środowisku minerał w postaci kamienia gipsowego lub anhydrytu. Stanowi główny składnik spoiw wiążących, stosowanych do wyrobu wielu materiałów budowlanych. Choć gips naturalny jest dość łatwo dostępny, do produkcji spoiw coraz częściej wykorzystuje się jego syntetyczną odmianę. Dowiedz się, co to jest gips.

Gips naturalny to uwodniony siarczan wapniowy (Ca(SO4)·2H2O), miękki minerał pochodzenia osadowego. W przyrodzie występuje jako kamień gipsowy zbudowany z gipsu, czasem z dodatkami anhydrytu (siarczanu bezwodnego CaSO4), soli kamiennej, boracytu, dolomitu, kwarcu, itp., lub jako anhydryt. Czystą drobnokrystaliczną odmianą gipsu jest alabaster. Po rozdrobnieniu i wypaleniu przybiera on formę spoiwa gipsowego, głównie gipsu półwodnego (Ca(SO4)·0,5H2O) i tzw. anhydryt rozpuszczalnego. W tej postaci wykorzystywany jest jako materiał wiążący, z którego przygotowuje się spoiwa budowlane powietrzne. Spoiwo gipsowe po wymieszaniu z wodą szybko wiąże i twardnieje jedynie na powietrzu, dając tworzywo o składzie odpowiadającym wyjściowemu gipsowi dwuwodnemu.

Obecnie istnieje również wiele przemysłowych metod produkcji gipsu. Jako produkt uboczny w procesach przemysłowych powstaje gips syntetyczny dwuwodny (zwany też chemicznym). Po stwardnieniu zyskuje skład chemiczny i właściwości zbliżone do gipsu naturalnego. Choć ma od niego wyższą wytrzymałość, to – ze względu na bardzo krótki czas wiązania i trudniejszą urabialność – wymaga stosowania odpowiednich domieszek.

Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj nasze kompendium wiedzy o gipsie.
Produkcja gipsu >>>
Rodzaje gipsu >>>
Zastosowanie gipsu >>>
Parametry gipsu >>>
Gips – najważniejsze normy >>>

Gips ma szerokie zastosowanie w budownictwie, zarówno w postaci spoiwa gipsowego, zapraw do tynkowania, szpachlowania, jak i gotowych elementów – bloczków, płyt lub płyt gipsowo-kartonowych.

Zobacz produkty w kategorii "Gips" w Tuznajdziesz.pl

Źródło: redakcja

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right