Miesięcznik Murator ONLINE

logowanie

Co to jest rekuperator?

Jak działa rekuperator? Jest to centrala nawiewno-wywiewna, umożliwiająca odzyskiwanie ciepła z wentylacji mechanicznej. Urządzenie ogrzewa strumień świeżego powietrza doprowadzanego z zewnątrz, wykorzystując ciepło powietrza wywiewanego z wnętrza budynku.

Fot.: Piotr Mastalerz MURATOR

Rekuperator wyposażony jest w dwa wentylatory oraz wymiennik ciepła, w którym chłodniejsze powietrze dopływające z zewnątrz ogrzewane jest ciepłym powietrzem wywiewanym z wnętrza, cały mechanizm zamknięty jest w izolowanej obudowie. Oba strumienie nie mieszają się ze sobą, a dzięki zastosowaniu filtrów poprawia się jakość powietrza w domu. Standardowe filtry (EU3, EU4) zatrzymują cząsteczki o średnicy 20-80 µm, dzięki czemu nawiewane powietrze jest wolne od pyłków roślin i zarodników grzybów. Wydajność pracy rekuperatora zależy od prędkości obrotu wentylatorów (można ją regulować w zależności od potrzeb). Najważniejszym parametrem przy wyborze wentylatorów jest natężenie przepływu powietrza (wydatek), czyli ilość przetłoczonego powietrza w danym czasie. Istotny jest też spręż, czyli przyrost ciśnienia wytwarzany przez wentylator, którego wartość powinna być tym większa, im dłuższe są kanały wentylacyjne. Od rodzaju zastosowanego wymiennika ciepła zależy ilość odzyskanej energii cieplnej.

Zobacz również: Rekuperacja – co warto o niej wiedzieć?

Rekuperator z wymiennikiem krzyżowym Schemat przepływu powietrza przez rekuperator Mistral z wymiennikiem krzyżowym Fot.: Firma PRO-VENT

W niedużych budynkach mieszkalnych najczęściej stosowane są wymienniki krzyżowe. Powietrze przepływa w nich przez rzędy kanałów o cienkich ściankach, ustawionych do siebie prostopadle. Przez jeden rząd płynie ciepłe powietrze wywiewane z zewnątrz, ogrzewając rząd kanałów, w których płynie świeże powietrze z zewnątrz. Strumienie nie mieszają się ze sobą. Sprawność rekuperatora z wymiennikiem krzyżowym waha się od 50 do 70% odzysku ciepła, ale stosując dwa wymienniki podłączone szeregowo może osiągnąć nawet 90%. Stosowane są także rekuperatory z wymiennikiem przeciwprądowym. Kanały są w nich ustawione równolegle do siebie, strumień powietrza zimnego płynie w przeciwnym kierunku do powietrza ciepłego. Dzięki dłuższej drodze, na której występuje wymiana ciepła, sprawność takich rekuperatorów jest bardzo duża. Stosując wymiennik przeciwprądowy o spiralnym kształcie kanałów, można osiągnąć nawet do 95% odzysku ciepła. W dużych obiektach stosowane są także wysokowydajne wymienniki obrotowe, z wirnikiem z masą akumulującą energię, w których strumienie powietrza częściowo się ze sobą mieszają.

Rekuperator z wymiennikiem przeciwprądowym Schemat przepływu powietrza przez rekuperator Mistral Pro z wymiennikiem przeciwprądowym Fot.: Firma PRO-VENT

Źródło: redakcja

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right