logowanie

Dachówka cementowa - ważne normy

Dachówki cementowe muszą mieć odpowiednie parametry, by pokrycie dachu było trwałe, bezpieczne i estetyczne. Wymagania wobec tych wyrobów określają obowiązujące w Polsce przepisy i normy. Dowiedz się, jakie są ważne normy dla dachówki cementowej.

Podstawowa norma, której wymagania muszą spełniać dachówki cementowe to norma europejska PN-EN 490 „Dachówki i kształtki dachowe cementowe do pokryć dachowych i okładzin ściennych. Charakterystyka wyrobu. Metody badań”.

Wytrzymałość dachówek cementowych

W normie PN EN 490 określona jest przede wszystkim minimalna siła łamiąca, która świadczy o wytrzymałości dachówek. Dla dachówek o szerokości większej od 300 mm i wysokości profilu większej od 20 mm powinna ona wynosić minimum 200 daN, a więc ok. 200 kg. Wytrzymałość badana jest po 28 dniach (okres wiązania betonu) od daty produkcji dachówki. Zwykle modele dachówek cementowych dostępnych na rynku są znacznie bardziej wytrzymałe, wartość siły łamiącej jest większa od wymaganej o 50, a niektóre nawet o 90%.

Szczelność i trwałość pokrycia

Norma podaje także dopuszczalne wartości takich parametrów, jak: nasiąkliwość i przesiąkliwość dachówek, wpływających również na mrozoodporność. Badanie przesiąkliwości polega na sprawdzeniu przenikania wody od powierzchni zewnętrznej dachówki do wewnętrznej. Według tej normy po 20 godzinach na spodniej stronie dachówki mogą pojawić się wilgotne plamy, ale nie mogą krople wody.


Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj nasze kompendium wiedzy o dachówce cementowej.

Co to jest dachówka cementowa >>>

Produkcja dachówki cementowej >>>

Rodzaje dachówki cementowej >>>

Zastosowanie dachówki cementowej >>>

Parametry dachówki cementowej >>>


Po przełamaniu dachówki poddanej badaniu przesiąkliwości widać, że woda praktycznie nie przenika przez powłokę zewnętrzną. Zarówno przesiąkliwość, jak i nasiąkliwość dachówek mają zasadniczy wpływ na ich mrozoodporność. Dachówki cementowe muszą wytrzymać w stanie idealnym 25 cykli zamrażania i rozmrażania, w dobrym – ok. 100 (dla porównania – ceramiczne wytrzymują 150).

Zobacz produkty w kategorii "Dachówki cementowe" w Tuznajdziesz.pl

Źródło: redakcja

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right