Miesięcznik Murator ONLINE

logowanie

Dachówka ceramiczna - ważne normy

Dachówki ceramiczne muszą spełniać wymagania odpowiednich norm, zarówno dotyczących właściwości fizycznych, jak i wymiarów lub wyglądu. Niektórzy producenci stale udoskonalają swoje produkty, których parametry są dużo wyższe niż przewiduje norma. Dowiedz się, jakie normy określają wymagania dla dachówki ceramicznej.

Dachówka ceramiczna BOGEN Innovo 12 angoba szlachetna kastania - melange Fot.: DACHY BAWARII

Podstawowe normy dla dachówek ceramicznych

Podstawowa norma dotycząca dachówek ceramicznych, to PN-EN 1304:2013 „Dachówki i kształtki dachowe ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów”. Opisuje ona dachówki ceramiczne oraz ujmuje wymagania w pięć grup:

  • właściwości budowy (zapewnienie dobrego łączenie dachówek),
  • wady budowy (zakres dopuszczalnych m.in. złamań, pęcherzy, odprysków, szczerb, pęknięć, rys i ubytków zaczepu),
  • mocowanie (zaczepy – co najmniej 1, otwory – może być 1 i więcej),
  • właściwości geometryczne (wymiary – do 2%;
  • wichrowatość i prostoliniowość – do 1,5% dla dachówek o dł. powyżej 300 mm, do 2% dla dachówek krótszych, dla dachówek mnich-mniszka zamiast wichrowatości określa się równomierność profilu poprzecznego),
  • właściwości fizyczne i mechaniczne (przesiąkliwość, nośność na zginanie, mrozoodporność).

Oznaczanie właściwości geometrycznych i fizycznych dachówek ceramicznych określają szczegółowe normy:

  • PN-EN 1024:2012 „Dachówki ceramiczne. Określanie właściwości geometrycznych”,
  • PN-EN 539-1:2007 „Dachówki ceramiczne. Oznaczanie właściwości fizycznych. Część1: Badanie przesiąkliwości”,
  • PN-EN 539-2:2013 „Dachówki ceramiczne. Oznaczanie właściwości fizycznych. Część 2: Badanie mrozoodporności”.

Pokrycie z dachówki ceramicznej. Fot.: archiwum

Właściwości fizyczne i mechaniczne dachówek ceramicznych

Przesiąkliwość dachówek ceramicznych opisywana jest w dwóch kategoriach – I i II. Parametr ten oznaczany jest dwoma metodami. Dachówki kategorii II mają większą przesiąkliwość (współczynnik przesiąkliwości IFf1 0,8 cm3/cm2/dobę), dlatego można je stosować tylko nad wodoszczelną warstwą dachu. Wymagania dotyczące mrozoodporności określa się zależnie od strefy geograficznej (A, B, C, D – odpowiednio oznaczono tak również metody badania), w której mają być stosowane dachówki. W Polsce przyjmuje się metodę badania mrozoodporności B. Liczba cykli zamrażania-odmrażania powinna wynosić 150.
Ważnym parametrem dachówek ceramicznych jest też nośność na zginanie (według wcześniej obowiązującej normy była to siła łamiąca), której dotyczy norma PN-EN 538:1999 „Dachówki ceramiczne. Badanie nośności na zginanie”. Nośność na zginanie dachówek ceramicznych nie powinna być mniejsza niż: 600 N dla dachówek płaskich (karpiówek), 900 N dla dachówek zakładkowych z równą powierzchnią licową, 1000 N dla dachówek mnich-mniszka oraz 1200 N dla pozostałych dachówek.
Dopuszczalne i zalecane wartości pochylenia połaci dachu, na którym można układać m.in. dachówki ceramiczne, określa norma PN-B-02361:2010 „Pokrycia połaci dachowych”. Wielu producentów podaje jednak indywidualne parametry pochylenia dachu dla konkretnych rozwiązań i modeli dachówek.


Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj nasze kompendium wiedzy o dachówce ceramicznej.

Co to jest dachówka ceramiczna>>>

Produkcja dachówki ceramicznej>>>

Rodzaje dachówki ceramicznej >>>

Parametry dachówki ceramicznej >>>

Zastosowanie dachówki ceramicznej >>>


Na wygląd pokrycia dachu wykonanego z dachówek ceramicznych mają także wpływ cechy powierzchni licowej np. fałdy, harys (drobne pęknięcia podczas stygnięcia) szkliwa lub angoby, różnice odcieni barwy lub drobne naloty. Są one jednak dopuszczalne i nie traktuje się ich jako wady użytkowe dachówek.

Zobacz produkty w kategorii "Dachówki ceramiczne" w Tuznajdziesz.pl

Źródło: redakcja

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right