logowanie
artykuł sponsorowany

Dlaczego należy ograniczać zawartość LZO w farbach?

tagi tematyczne LZO w farbach
Zmniejszanie zawartości LZO w farbach wymuszone jest przepisami Unii Europejskiej, które mają na celu ograniczenie emisji tych związków do środowiska naturalnego. Pomimo swojej szkodliwości dla człowieka Lotne Związki Organiczne są bardzo powszechnie obecne w naszych domach i produktach, które kupujemy. Dowiedz się, dlaczego warto wybrać farby o niskiej zawartości LZO.

Negatywne oddziaływanie LZO na zdrowie człowieka

Lotne związki organiczne to uboczny efekt wielu procesów przemysłowych, chemicznych, spożywczych i innych. Są szkodliwe dla człowieka i należą do grupy substancji stanowiących główne źródła zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Mogą wywoływać reakcje alergiczne, podrażniać skórę i oczy, powodować bóle lub zawroty głowy. Część z nich sklasyfikowana jest jako substancje rakotwórcze. W temperaturze pokojowej przedostają się do powietrza, które wdychamy. Mając to wszystko na uwadze, w wielu krajach wprowadzono przepisy, których celem jest ograniczenie emisji LZO do środowiska. Do tej grupy należą między innymi: aceton, węglowodory alifatyczne, węglowodory aromatyczne.

Dowiedz się czym charakteryzują się najlepsze farby >>>

Farba BONDEX SMART PAINT Fot.: Firma BONDEX

Lotne związki organiczne w farbach a przepisy prawne

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2012 roku określa wytyczne dotyczące zawartości LZO w farbach i lakierach. Klasyfikuje ono wyroby do odpowiednich grup i wskazuje maksymalną ilość lotnych związków organicznych w produktach (np. dla matowej farby do wnętrz ≤30 g/l).

Regulacja ta to efekt wdrożenia dyrektywy 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ograniczeń emisji lotnych związków organicznych w wyniku stosowania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz produktach do odnawiania pojazdów. Obliguje ona państwa członkowskie do dostosowania przepisów krajowych do wymagań Unii Europejskiej.

Szukasz hypoalergicznej farby matowej, która jest bezpieczna dla zdrowia i środowiska?

Poznaj najnowszą propozycję firmy Bondex – SMART PAINT

Obniżona zawartość LZO – max 1 g/l

Kupno farby o niskiej zawartości lotnych związków organicznych

Informację o zawartości LZO w farbach znajdziemy na opakowaniach produktów lub w ich kartach technicznych.

Warto również zwrócić uwagę na to czy farba ma przyznany Atest Hypoalergiczny. Jest to szczególnie ważne, jeśli wśród domowników znajdują się alergicy lub dzieci. Produkt taki ma w swoim składzie wyraźnie mniejszą ilość LZO, a prawdopodobieństwo wywołania przez niego reakcji uczuleniowej jest zdecydowanie niższe.

Bardzo często farbom o obniżonej zawartości lotnych związków przyznaje się specjalne oznaczenia, takie jak znak ekologiczny „E”, znak Ecolabel, znak Polskiego Towarzystwa Alergologicznego czy też znak Błękitnego Anioła.

Źródło: redakcja

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right