Miesięcznik Murator ONLINE

logowanie
artykuł sponsorowany

Dlaczego warto ogrzewać się kotłem elektrycznym? Jakie są koszty ogrzewania elektrycznego?

Ogrzewanie elektryczne w świadomości wielu inwestorów to nadal wysokie koszty ogrzewania. Należy jednak wziąć pod uwagę, że nowoczesne technologie stosowane w budownictwie spowodowały zasadniczy spadek zużycia energii do celów grzewczych. Jednocześnie energia elektryczna jest i zawsze będzie najpowszechniej dostępnym oraz najbardziej komfortowym i bezpiecznym w eksploatacji medium. Sprawdź, jakie są koszty ogrzewania elektrycznego, z jakimi źródłami ciepła współpracują kotły elektryczne? Jakie ogrzewanie bardziej się opłaca w domu energooszczędnym?
Dlaczego warto ogrzewać dom kotłem elektrycznym? Fot.: KOSPEL

Warto zatem przeanalizować argumenty, które przemawiają za zastosowaniem kotła elektrycznego:

1. Idealne w budownictwie energooszczędnym. Roczne koszty ogrzewania kotłem elektrycznym w domu o pow. 150 m² i zapotrzebowaniu na ciepło 6.000kWh/rok przy zastosowaniu tańszej taryfy opłat i bufora akumulacji ciepła kształtują się na poziomie 2.000 zł.
2. Współpraca z kotłem na paliwo stałe lub z kominkiem. Zastosowanie kotła na paliwo stałe lub kominka z płaszczem wodnym jest najtańsze jeśli chodzi o koszty eksploatacji. Jednak jest najmniej komfortowe. Wpięcie do instalacji kotła elektrycznego zapewnia bezobsługową pracę i poprawia komfort przy zachowaniu niedużych kosztów eksploatacji.
3. Niskie koszty inwestycyjne. Budowa instalacji grzewczej opartej na kotle elektrycznym jest tańsza niż kotłowni gazowej, olejowej czy na paliwo stałe. Już cena samego kotła elektrycznego jest konkurencyjna. Odpadają koszty przyłącza gazowego, budowy komina i wkładu kominowego. Przyłącze elektryczne jest w każdym budynku a instalacja kotła jest łatwa i nie wymaga specjalnych pomieszczeń.
4. Brak gazu. W przypadku utrudnionego dostępu do sieci gazowej najlepszym rozwiązaniem jest kocioł elektryczny. Paliwo stałe jest mało komfortowe a gaz płynny lub olej opałowy są drogie w inwestycji i eksploatacji. Instalacja elektryczna jest dostępna w każdym domu a koszt instalacji kotła elektrycznego jest niewielki. Przy dobrze ocieplonym budynku i akumulacji ciepła w taniej taryfie energetycznej - koszty ogrzewania kotłem elektrycznym są nieduże.
5. Komfortowa obsługa. Użytkowanie kotłów jest wygodne i proste. Wyposażone w odpowiednio dobrane sterowanie pracują automatycznie a ich obsługa polega na na przestawianiu pracy na tryb letni lub zimowy.
6. Niskie koszty serwisowe. Kotły elektryczne praktycznie nie potrzebują okresowych przeglądów. Oznacza to, że właścicieli tych urządzeń nie dotyczą koszty przeglądu instalacji kominowej, wentylacyjnej i gazowej.
7. Bezpieczeństwo eksploatacji. Według danych straży pożarnej w sezonie grzewczym odnotowuje się nawet kilka tysięcy zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, w tym ponad 100 ofiar śmiertelnych! Stężony tlenek węgla (czad), który może wydobywać się z niesprawnych kotłów gazowych, olejowych lub stałopalnych może zabić już w 60 sekund. Użytkowanie kotła elektrycznego nie stwarza zagrożenia zaczadzeniem ani wybuchem.
8. Estetyka i łatwość montażu. Kotły elektryczne to stosunkowo niewielkie urządzenia o estetycznym wyglądzie, które łatwo mocuje się na ścianie  praktycznie w każdym wnętrzu.
9. Ekologia. Zużywana energia elektryczna nie powoduje zanieczyszczeń środowiska. Szkodliwe dla klimatu substancje nie tworzą się w domach ale w elektrowniach, czyli tam, gdzie energia jest wytwarzana. Elektrownie są odpowiednio przystosowane do oczyszczania spalin, które mają trafić do atmosfery.

AKCJA SPECJALNA: OGRZEWAJ DOM TANIO, EFEKTYWNIE I EKOLOGICZNIE

Ile kosztuje ogrzewanie elektryczne?

Koszty ogrzewania elektrycznego zależą od szeregu czynników. Sama cena energii jest tyko jednym z nich i to nie najważniejszym. Warto wiedzieć, o co należy zadbać i co trzeba zrobić, żeby nawet kilkukrotnie ograniczyć koszty ogrzewania.

1.Technologia i standard ocieplenia budynku

Największy wpływ na koszty ogrzewania ma zapotrzebowania budynku na ciepło, czyli technologia, w jakiej budynek jest wykonany i straty ciepła, jakie w nim występują. Bardzo ważny jest przy tym przemyślany projekt budynku (jego bryła) oraz usytuowanie wykorzystujące naturalne warunki (np. odpowiednie przeszklenie od strony południowej pozwalające „łapać” jak najwięcej energii słonecznej). Tabela prezentuje obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną oraz zapotrzebowanie na energię do ogrzewania w zależności od standardu budynku (są to wielkości orientacyjne, realne zapotrzebowanie budynku należy określić na podstawie charakterystyki energetycznej wykonanej przez osobę do tego uprawnioną). Widać wyraźnie, że koszty ogrzewania w starym budynku mogą być wielokrotnie wyższe niż w nowym domu energooszczędnym!

Tabela. Zapotrzebowanie na moc cieplną Fot.: KOSPEL

2. Podstawowe zasady energooszczędnego ogrzewania:

1. Odpowiednie sterowanie pracą instalacji – obniżenie temperatury w pomieszczeniach, gdy domowników nie ma w domu oraz wykorzystanie sterowania pogodowego - może dać nawet ponad 30% oszczędności zużycia energii.
2. Nie należy przegrzewać pomieszczeń - każdy 1ºC więcej to o 6% wyższe koszty ogrzewania.
3. Nie należy zasłaniać grzejników.
4. Czujniki temperatury i termostaty należy umieszczać w miejscach, gdzie nie są narażone na przypadkowe oziębianie (przeciągi) ani ogrzewanie (np. przez promienie słoneczne).
5. Prawidłowe wietrzenie pomieszczeń - zalecane jest krótkotrwałe otwarcie okien na całą szerokość przy jednoczesnym zamknięciu zaworów termostatycznych, co umożliwia wymianę powietrza na świeże bez nadmiernego wychładzania pomieszczeń.

3. Taryfa energetyczna

Koszty ogrzewania zależą również od odpowiedniego doboru taryfy opłat za energię elektryczną. W zależności od sprzedawcy energii stawki opłat są zróżnicowane. Średnio w Polsce wg cen z 2015 roku w taryfie całodobowej G11 koszt 1 kWh wynosi 0,54 zł. Do celów grzewczych generalnie najlepiej wybrać taryfę G12 lub G12w (weekendową). W przypadku taryfy G12 z tańszej energii można korzystać w godz. 22:00 - 6:00 i 13:00 - 15:00, czyli przez 42% czasu, co daje średnią stawkę na poziomie 0,49 zł.

4. Bufor c.o. do akumulacji ciepła

Wykorzystując tańszą taryfę energetyczną G12 warto dodatkowo akumulować ciepło. Stosuje się w tym celu zbiornik buforowy. W budynku o pow. 150 m², w którym zapotrzebowanie na moc cieplną wynosi 6 kW (40 W/m²), przy zastosowaniu ogrzewania podłogowego - bufor o pojemności 600 - 800 l powinien zapewnić pracę kotła w taniej taryfie przez 80 - 100% czasu w ciągu sezonu grzewczego. W takim przypadku średni koszt 1 kWh spada nawet do 0,33 zł.

Porównanie rocznych kosztów Fot.: KOSPEL

Tekst: KOSPEL

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right