Miesięcznik Murator ONLINE

logowanie

Domy energooszczędne - jakie instalacje stosujemy w domach energooszczędnych?

Ile kosztuje budowa domu? Decydując się na budowę domu, musimy wziąć pod uwagę nie tylko koszty inwestycyjne, ale również koszty eksploatacyjne. Domy energooszczędne charakteryzują się mniejszym zużyciem energii, a tym samym niższymi kosztami użytkowania. Ich projektanci kładą nacisk na minimalizację strat energii poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł, takich jak słońce, czy wiatr. Może warto więc rozważyć taki wariant, aby w przyszłości czerpać z niego korzyści? Pamiętajmy też, że budownictwo energooszczędne jest bardziej ekologiczne.

Firma MURATOR Fot.: Andrzej Szandomirski

Energia słoneczna

Prawidłowo zaprojektowana instalacja słoneczna może pokryć do 60% rocznego zapotrzebowania na energię cieplną, wykorzystywaną np. do podgrzewania wody użytkowej lub ogrzewania pomieszczenia. Podstawowym elementem instalacji solarnej jest kolektor słoneczny. Absorber kolektora decyduje o jego sprawności. Pochłania on bowiem promieniowanie słoneczne i przetwarza w energię cieplną. Od absorbera ogrzewany jest czynnik grzewczy, który przepływa do zasobnika i oddaje ciepło wodzie.

Panele fotowoltaniczne to dodatkowe wyposażenie kolektora, dzięki któremu energia słoneczna zostaje przetworzona bezpośrednio na elektryczną. Zazwyczaj stosuje się zestawy z jednym lub z kilkoma panelami, połączone z regulatorem ładowania, odpowiedzialnym za kontrolę zasilania akumulatorów. Rozwiązanie to pozwala na wykorzystanie w nocy energii zgromadzonej w ciągu dnia dnia.

Pompa ciepła DIMPLEX Fot.: Firma GLEN DIMPLEX POLSKA

Pompa ciepła

W domach energooszczędnych instalujemy również pompy ciepła. Zasada działania tego urządzenia opiera się na pobieraniu ciepła z ośrodka o niższej temperaturze i oddawania go do ośrodka o wyższej temperaturze. Pompy ciepła mogą współpracować np. z elektrycznym lub centralnym systemem ogrzewania. Część z nich pełni podwójną rolę: ogrzewania w okresie zimowym i klimatyzacji w okresie letnim. Dolnym źródłem ciepła pompy mogą być: woda, grunt lub powietrze. Najprostszym i najtańszym rozwiązaniem są pompy ciepła pobierające ciepło z powietrza. Ich stopień efektywności jest niższy niż w pozostałych typach, ale za to mają one wyższy roczny współczynnik efektywności.

Firma MURATOR Fot.: Wiktor Greg

Energia wiatru

Kolejnym przykładem wykorzystania odnawialnych źródeł energii w domu energooszczędnym jest wiatr. Szacuje się, że koszty inwestycyjne przydomowej turbiny wiatrowej zwracają się maksymalnie po 3 latach. Najważniejszym warunkiem, który gwarantuje opłacalność budowy elektrowni, jest jej lokalizacja. Decydując się na wybór tej instalacji,  sprawdźmy mapkę z klasyfikacją obszaru Polski pod względem korzystnych warunków wiatrowych. Poza tym musimy zdać sobie sprawę z tego, że wiatraki dostarczają energię tylko wtedy, gdy wiatr wieje z odpowiednią prędkością.

Prosta budowa i efektywna praca przydomowych elektrowni wiatrowych sprawdza się w terenie zabudowanym. Wiatraki pionowe możemy montować bezpośrednio na dachu budynku. Nie wymagają one wysokich masztów oraz stosowania akumulatorów i przetwornic. Najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest pozyskiwanie energii z powietrza za pomocą grzałki na prąd stały, podłączonej bezpośrednio do kontrolera. Pozwala ono w pełni wykorzystać energię wytworzoną przez wiatr.
Przydomowe turbiny wiatrowe najlepiej sprawdzają się w zasilaniu dobrze ocieplanych domów, których zapotrzebowanie na prąd jest niskie.

Wentylacja z rekuperacją

Ważnym aspektem w domu energooszczędnym jest jego wentylacja. Najnowocześniejsze rozwiązanie to system wentylacji z rekuperacją. W układzie tym zużyte powietrze jest transportowane z pomieszczenia do rekuperatora, gdzie po procesie odzysku ciepła jest wyrzucane przez kanał wylotowy na zewnątrz budynku. Świeże powietrze, zanim dotrze do pomieszczenia, jest ogrzewane i poddane zabiegom oczyszczania z kurzu, alergenów, pyłów. Wymiennik ciepła nagrzewa powietrze ciepłem, które zostało odzyskane z powietrza usuwanego.
Wentylacja z rekuperacją sprawdza się w szczelnym i dobrze ocieplonym domu, gdzie może obniżyć zapotrzebowanie na ciepło niezbędne do jego ogrzania nawet o 30-40%.

Budownictwo energooszczędne daje nam możliwość wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a tym samym zmniejszenia zużycia paliw kopalnych. Dzięki temu rozwiązaniu obniżamy koszty eksploatacji budynku i ograniczamy ludzką ingerencję w przyrodę.

Sprawdź ofertę kategorii Ekologiczne źródła energii w serwisie tuznajdziesz.pl

Źródło: redakcja

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right