Miesięcznik Murator ONLINE

logowanie

Drenaż opaskowy – budowa, zasada działania

Drenaż opaskowy to system rur drenarskich, których zadaniem jest odbiór nadmiaru wody zebranej wokół budynku i odprowadzenie go w odpowiednie miejsce, np. do rowu melioracyjnego, kanalizacji burzowej czy też zbiornika wodnego. Jest stosowany w przypadku, gdy woda gromadzi się wokół fundamentów budynku, a sama hydroizolacja nie wystarczy.

 

To, czy drenaż jest potrzebny należy rozważyć na etapie planowania budowy. Instalacja drenażowa może być również wykonana wokół budynku już istniejącego, ale wiąże się to z dodatkowymi kosztami (np. dewastacja ogródka) oraz z dodatkowymi pracami. Nie można odkopać wszystkich fundamentów na raz, ze względu na ryzyko utraty stateczności budynku.

Podstawowe elementy drenażu:

-    rury drenarskie,
-    studzienki rewizyjne,
-    studzienki zbiorcze,
-    kształtki i złączki.

Rury drenarskie są wykonane z tworzywa sztucznego lub ceramiki. Na powierzchni mają odpowiednio rozstawione otwory o niewielkim przekroju. Przesącza się nimi do wnętrza rury woda gruntowa. Aby zabezpieczyć przed zatykaniem otworów przez cząstki gruntu, rury umieszcza się w otulinie, która pełni rolę filtra. W zależności od rodzaju gruntu, w którym ma być położony drenaż, stosuje się otuliny z włókien syntetycznych lub naturalnych. Dostępne są rury o średnicach: 100, 125, 160, 200 mm

Studzienki rewizyjne powinny być montowane przy każdej zmianie kierunku prowadzenia rur – w praktyce oznacza to ich montaż na narożnikach budynku. Najczęściej stosowane są studzienki prefabrykowane z tworzyw sztucznych lub kręgi betonowe. Każda z nich musi być wyposażona w odpowiednią pokrywę. Służą one do okresowego czyszczenia instalacji oraz do bezpiecznego i odpowiedniego łączenia rur. Aby połączenie było szczelne i trwałe, każda z nich jest wyposażona w króćce przyłączeniowe. Rury łączy się ze studzienkami za pomocą mufy lub na zatrzask.

Studzienka zbiorcza znajduje się w najniższym punkcie drenażu. Jej zadaniem jest odprowadzenie zebranej wody do odbiornika. Standardowo średnica takiej studzienki to 315 mm.

Różnego rodzaju kolanka i mufy służą do wygodnego i szybkiego łączenia rur

Zobacz kategorię RURY w serwisie Tuznajdziesz.pl

Bardzo ważnym elementem jest również obsypka filtracyjna. Jest ona układana na całej długości, zarówno pod jak i nad rurami, na szerokości ok. 15-20 cm. Ułatwia przenikanie wody gruntowej do rur drenarskich, zapobiegając jednocześnie zatykaniu się porów gruntem rodzimym. Obsypkę może stanowić płukany żwir, płukany tłuczeń, żużel granulowany lub keramzyt.  Przy występowaniu gruntów pylastych lub gliniastych, zaleca się stosowanie geowłókniny wokół niej, aby odseparować ją od gruntu rodzimego. Geowłónina jest materiałem, który przepuszcza wodę, zatrzymując jednocześnie cząstki gruntu.

Zmiany poziomów wody gruntowej są nieprzewidywalne, zależne od ilości opadów. Z tego względu warto montować drenaż opaskowy nie tylko dla budynków już istniejących, ale również nowo powstających. Drenaż odbierze część wody i odprowadzi ją w bezpieczne miejsce.

Źródło: redakcja

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right