Miesięcznik Murator ONLINE

logowanie

Drenaż opaskowy – sposób na wodę gruntową

Zbyt wysoki poziom wód gruntowych może stwarzać wiele problemów, szczególnie w przypadku domów podpiwniczonych. Woda, która gromadzi się powyżej fundamentów może doprowadzić do zalewania piwnic, przesiąkania murów, a co za tym idzie do zawilgocenia i zagrzybienia ścian. Rozwiązaniem takich problemów może być instalacja drenażowa.

 

Wody gruntowe zalegają płytko pod powierzchnią terenu. Płytko, to jednak pojęcie względne. Jeśli okaże się, że ich poziom jest lub będzie wyższy niż poziom fundamentów, wówczas woda będzie dopływać do budynku. Niebezpieczeństwo, choć mniejsze, istnieje również wtedy, kiedy zalega ona poniżej poziomu fundamentów w okresie letnim. Bywa bowiem, że na skutek roztopów lub silnych opadów, w okresie wiosennym lub jesiennym, poziom wód gruntowych może się znacząco podnieść i zagrozić ścianom oraz fundamentom.

W takich przypadkach można zastosować drenaż opaskowy. Jest to sieć rur, która uniemożliwia wodzie gruntowej docieranie do budynku. Rury, opasając budynek, tworzą zamkniętą opaskę, która przechwytuje wodę i prowadzi ją następnie do odbiornika. System drenarski składa się z: rur drenarskich, geowłókniny, obsypki filtracyjnej, studzienek zbiorczych i rewizyjnych.

Fot.: Piotr Mastalerz

Czy drenaż jest potrzebny?


Na pewno tak, jeśli w już istniejącym budynku okresowo pojawia się woda w piwnicy. W przypadku nowych inwestycji sprawa nie jest już taka prosta. Aby prawidłowo ocenić, czy drenaż jest potrzebny należy zlecić wykonanie badań geotechnicznych, oraz sprawdzić informacje na temat działki w archiwum hydrogeologicznym. Jeśli brakuje danych archiwalnych na temat najwyższego poziomu wód gruntowych, wówczas zagrożenie można oszacować pośrednio, na podstawie warunków, jakie panują na sąsiednich działkach. Jeśli domy, leżące obok naszej posesji, nie mają piwnic, lub są okresowo zalewane, lub też na niezagospodarowanych działkach znajdziemy typową roślinność dla terenów podmokłych, wówczas mamy jasny znak, że należy zaplanować drenaż opaskowy.

Drenaż najlepiej zaprojektować i wykonać jeszcze na etapie budowy obiektu. Wykonywanie go na etapie powstawania fundamentów jest tańsze i prostsze, a także bezpieczniejsze dla stabilności konstrukcji, niż instalowanie go, gdy dom już istnieje. Drenaż jest konieczny w przypadku budowy budynku podpiwniczonego, szczególni e jeśli:
- występuje wysoki poziom wód gruntowych,
- budynek jest usytuowany w pobliżu wody luba skarpy – woda spływająca zboczem będzie zatrzymywać się na fundamentach i zawilgacać je,
- gruntem rodzimym są słabo przepuszczalne gliny, piaski gliniaste.

Zgodnie z prawem, wodę opadową i gruntową powinniśmy zagospodarować w obrębie własnej działki, czyli należy rozsączyć ją na jej powierzchni lub odprowadzić do studni chłonnej. Można również, po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń odprowadzić ją do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. Woda z drenażu nie może być odprowadza do kanalizacji bytowo-gospodarczej. Jeśli w pobliżu znajduje się jezioro, rzeka lub rów melioracyjny, możemy tam odprowadzić jej nadmiar, jednak, jeśli odbiorniki te leżą poza obszarem naszej działki, musimy uzyskać pozwolenie właściciela odbiornika, jak również właścicieli gruntów, przez które będą przechodziły rury.

Przy wysokim poziomie wód gruntowych warto wykonać drenaż nawet, gdy planowana jest budowa domu bez piwnicy. Woda działa niszcząco na ściany i fundamenty, a w przypadku wysokiego poziomu wody gruntowej izolacja przeciwwilgociowa może okazać się niewystarczająca. Drenaż stosujmy zawsze, jeśli zauważymy wilgoć w piwnicy.

Zobacz kategorię RURY w serwisie Tuznajdziesz.pl

Źródło: redakcja

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right