Miesięcznik Murator ONLINE

logowanie

Drzwi drewniane i z materiałów drewnopochodnych do pomieszczeń użyteczności publicznej

Wybierając drzwi do pomieszczeń użyteczności publicznej, poza podjęciem decyzji dotyczącej ich wzoru i koloru, należy wziąć pod uwagę przede wszystkim to, w jakich warunkach będą one eksploatowane. Czy będą używane rzadko, w miejscach o niewielkim natężeniu ruchu (biura małych i średnich firm, sklepiki itp.), gdzie istnieje nikłe prawdopodobieństwo ich niewłaściwej eksploatacji lub wypadku, czy też będą to obiekty o dużym natężeniu ruchu (hotele, szkoły, szpitale, przychodnie, urzędy, dworce kolejowe, kina, teatry, hipermarkety), gdzie używane będą gwałtownie, bez zachowania ostrożności, często w nieodpowiedni sposób i gdzie prawdopodobieństwo wypadku jest bardzo duże.
Drzwi drewniane do pomieszczeń użyteczności publicznej Drzwi techniczne, przeciwpożarowe Fogo wykonane zostały z ognioodpornej płyty wiorowej Fot.: Centurion

Wymagania formalno-prawne

Wymagania w stosunku do materiałów budowlanych, w tym także drzwi wewnętrznych drewnianych, wynikają z przepisów techniczno-budowlanych oraz specyfikacji technicznych wyrobów. Do aktów określających parametry, jakie każdy produkt powinien spełniać zalicza się normy i aprobaty techniczne oraz prawo budowlane. Do obligatoryjnych należą zarządzenia poszczególnych ministrów, będące aktami wykonawczymi ustaw: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. − Prawo budowlane oraz Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Najważniejsze jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w którym określono również wymagania w stosunku do drzwi drewnianych i/lub z materiałów drewnopochodnych do obiektów użyteczności publicznej. W dokumencie tym znajdują się wytyczne odnośnie drzwi spełniających różne funkcje, m.in. wejścia do budynku, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, drzwi technicznych i gospodarczych, dróg ewakuacyjnych oraz pomieszczeń przeznaczonych do stałego pobytu ludzi. Szczegółowo określone są w nim wymiary, sposób otarcia i inne parametry techniczne, takie jak ochrona przed hałasem czy bezpieczeństwo użytkowania.

Wejścia do budynków

Drzwi wejściowe do obiektów użyteczności publicznej muszą mieć w świetle ościeżnicy szerokość co najmniej 0,9 m i wysokość 2 m, a próg nie może być wyższy niż 2 cm.

Pomieszczenia przeznaczone do pobytu ludzi

Drzwi do tego typu lokali w obiektach użyteczności publicznej nie mogą mieć progów, a ich wymiary w świetle ościeżnicy powinny wynosić co najmniej 0,9 m szerokości i 2 m wysokości.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

Drzwi do łazienek, umywalni i wydzielonego pomieszczenia WC powinny mieć minimalną szerokość 0,9 m i wysokość nie mniejszą niż 2 m. Muszą otwierać się na zewnątrz, a w dolnej ich części zawierać otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,22 m2 w celu zapewnienia dopływu powietrza

Drogi ewakuacyjne

Wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne powinny być oddzielone drzwiami. Zgodnie z przepisami bezpieczeństwa całkowitą ich szerokość w świetle ościeżnicy trzeba obliczyć proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać w lokalu jednocześnie. Należy jednak zaznaczyć, iż Polska Norma definiuje minimalne wymiary drzwi do pomieszczeń użyteczności publicznej. Ich szerokość w świetle ościeżnicy to co najmniej 0,9 m, wysokość natomiast nie mniej niż 2 m. Nie powinny być one wyposażone w próg. Ważne jest, aby modele będące wyjściami ewakuacyjnymi z pomieszczeń przystosowanych dla więcej niż 50 osób otwierały się na zewnątrz. Te dwuskrzydłowe natomiast, stanowiące wyjście ewakuacyjne, powinny mieć co najmniej jedno niezablokowane skrzydło drzwiowe o minimalnej szerokości 0,9 m. Zabrania się stosowania do celów ewakuacji drzwi obrotowych i podnoszonych. Te stanowiące wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia, w którym może przebywać jednocześnie więcej niż 300 osób, powinny być wyposażone w dźwignię przeciwpaniczną.

Drzwi drewniane w pomieszczeniach użyteczności publicznej Drzwi wewnątrzlokalowe Dakar (pokrycie CPL) Fot.: Centurion

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right