logowanie

Dyrektywa ERP w odniesieniu do kotłów

Wprowadzona przez Komisję Europejską Dyrektywa ErP w sprawie ekoprojektu i etykiet energetycznych obowiązuje od dnia 26 września 2015 r. Jej przepisy odnoszą się do produktów, których praca wpływa bezpośrednio na zużycie energii. Dyrektywa ErP wprowadza zmiany, które dotyczą zarówno konsumentów, jak i profesjonalistów.

Dyrektywa ErP a niekondensacyjne kotły gazowe i olejowe

Dyrektywa ErP dotyczy między inny: kotłów grzewczych (gazowych, olejowych i elektrycznych), pomp ciepła, urządzeń kogeneracyjnych oraz zasobników ciepłej wody użytkowej. Wprowadza nowe wymogi co do ich efektywności energetycznej, wytwarzanego przez nie hałasu i izolacji cieplnej (tylko dla zasobników).

Skrót ErP oznacza "Energy related Products" i odnosi się do produktów, które wpływają bezpośrednio na zużycie energii podczas ich użytkowania. Wszystkie działania podejmowane w ramach dyrektywy mają na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% do roku 2020, co wiąże się ze zwiększeniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie państw członków Unii Europejskiej. Od dnia 26 września 2015 wszystkie niekondensacyjne kotły gazowe oraz olejowe z otwartą lub zamknięta komorą spalania zostaną wycofane ze sprzedaży, co jest spowodowane nie spełnieniem przez nie nowych norm.

Wyjątkiem od reguły są kotły gazowe z otwartą komorą spalania o mocy < 10 kW oraz dwufunkcyjne o mocy maksymalnej < 30 kW (współczynnik efektywności ηs powyżej 75%). Możliwa będzie wymiana kotłów atmosferycznych na kocioł tej samej technologii B1. Dyrektywa nie wprowadza jednak obowiązku wymiany strachy urządzeń nie spełniających wymogów na nowe.

Etykiety ELP

Konsekwencją wprowadzenia przepisów ograniczających zużycie energii przez urządzenia z niej korzystające jest również wprowadzanie etykiet energetycznych i standardów porównań. Etykiety ELP dla urządzeń gazowych, olejowych i elektrycznych c.o. i c.w.u. mają ułatwić wybór sprzętu pod względem jego efektywności energetycznej i oddziaływania na środowisko naturalne. Obligatoryjnie mieć je będą musiały urządzenia o mocy do 70 kW i zasobniki do 500 l.

Dla ogrzewaczy wyodrębniono 9 klas sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń – od A++ do G. W roku 2019 planowane jest wprowadzenie klasy A+++ i usunięcie trzech najniższych. Dla systemów grzewczych złożonych z kilku urządzeń obowiązek przygotowania etykiety będzie spoczywał na sprzedawcy lub instalatorze sprzętu.

Źródło: redakcja

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right