logowanie

Elektryczne przepływowe podgrzewacze wody

Przepływowe podgrzewacze wody dostarczają ciepłą wodę do punktów jej poboru. Są przeznaczone do niewielkich domów z jedną łazienką położoną blisko kuchni. Mają małe gabaryty, zatem nie ma problemu z ich usytuowaniem. Uruchamiają się tylko wtedy, kiedy odkręca się wodę. Producenci oferują urządzenia jedno i wielopunktowe.

Fot.: Piotr Mastalerz

Zasada działania

Elektryczny podgrzewacz wody uruchamia się po odkręceniu kranu z ciepłą wodą. Wówczas urządzenie rozpoczyna podgrzewanie wody i pobór energii do momentu zakręcenia kranu. Ponowne odkręcenie kranu po czasie, gdy woda znajdująca się w instalacji pomiędzy kranem a podgrzewaczem już zdąży ostygnąć, spowoduje wypływ chłodnej wody – nie zostanie ona już ponownie ogrzana. Wody chłodnej będzie tym więcej, im bardziej miejsce poboru jest oddalone od podgrzewacza. Najkorzystniej, jeśli odległość od podgrzewacza do najdalej położonego punktu pobierania wynosi maksymalnie 6 m.

Podgrzewacze jednopunktowe

Podgrzewacze jednopunktowe obsługują tylko jeden punkt poboru wody ciepłej. Zawsze montuje się je w okolicy kranu, który ma być obsługiwany, zazwyczaj nad lub pod umywalką bądź zlewozmywakiem.

Tego typu urządzenia często są wyposażone w baterię z wylewką. Na rynku dostępne są modele o niewielkiej mocy 3.5 kW, jednak zapewniają one przepływ wody na poziomie 1,5-3 l/min o temperaturze 38°C. Z tego względu zaleca się stosowanie podgrzewaczy o wyższej mocy, minimum 6 kW. Według przepisów prawa, urządzenia powyżej 3.5 kW nie są wyposażone w standardową wtyczkę, są podłączane bezpośrednio do instalacji trójfazowej.

Na rynku dostępne są podgrzewacze przepływowe wyposażone w czujnik podczerwieni (autosensor), który umożliwia bezdotykowe włączanie i wyłączanie urządzenia. Podgrzewacz wyłącza się sam po dwudziestu sekundach. Jest przeznaczony do montażu szczególnie tam, gdzie wymagane jest zachowanie wyjątkowej higieny. Specjalna głowica wirowa zabezpiecza przed odkładaniem się kamienia w podgrzewaczu.

Fot.: Piotr Mastalerz

Podgrzewacze wielopunktowe

Podgrzewacze wielopunktowe mają moc od 12 do 27 kW. Mogą zaopatrywać w ciepłą wodę wszystkie punkty poboru wody w domu. Maksymalna wydajność takiego urządzenia wynosi 14 l/min, zatem nie da się zaopatrzyć komfortowo na raz kilku kranów w ciepłą wodę. Temperatura otrzymanej wody wynosi 40°C. Jeśli urządzenie wielopunktowe będzie jedynym do podgrzewania wody, wówczas należy je zamontować jak najbliżej głównego punktu poboru ciepłej wody, co skraca czas oczekiwania na ciepłą wodę. W małych domach podgrzewacz wody umieszcza się w łazience, gdyż znajdują się tu blisko siebie wanna (prysznic) i umywalka.

Wielopunktowy podgrzewacz przepływowy należy montować centralnie, aby do minimum ograniczyć długość i średnice przewodów - ilość zalegającej wody, która między włączeniami stygnie, a energia użyta do jej podgrzania jest bezpowrotnie tracona.

Przepływowe podgrzewacze ogrzewają wodę jedynie w momencie, kiedy jest ona faktycznie używana, czyli podczas odkręcenia kranu. W przeciwieństwie do podgrzewaczy pojemnościowych, nie pobierają energii na utrzymanie temperatury.

Wydajność podgrzewacza wody

Wydajność ciepłej wody, czyli ilość otrzymana w jednostce czasu, zależy od:
·    mocy urządzenia,
·    temperatury zimnej wody dopływającej do urządzenia,
·    żądanej temperatury ciepłej wody.
Wydajność jest tym większa, im mniejsza jest różnica temperatury wody dopływającej i wypływającej z urządzenia. Woda zimna w porze letniej jest cieplejsza niż zimą, zatem latem wydajność podgrzewacza będzie nieco większa.

Bezpieczeństwo pracy

Podgrzewacze przepływowe mogą mieć zamontowany wyłącznik termiczny lub ciśnieniowy, którego zadaniem jest ochrona grzałki przed przepaleniem. Montując podgrzewacz w kabinie prysznicowej, wybierzmy model odporny na zalewanie wodą, o stopniu ochrony IP 25.

Znajdź, porównaj i wybierz ogrzewacze wody w Tuznajdziesz.pl

Źródło: redakcja

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right