Miesięcznik Murator ONLINE

logowanie

Fasady ze szkłem mocowanym punktowo

Powszechne w nowoczesnej architekturze dążenie do osiągnięcia lekkości konstrukcji, zwiększenia ilości światła w obiektach oraz połączenia ich wnętrza z otaczającym inwestycje krajobrazem spowodowało wprowadzenie do budownictwa szkła, nie tylko jako materiału wypełniającego, ale także jako elementu konstrukcyjnego, zdolnego do przenoszenia różnego rodzaju obciążeń.

Elementy szklane osiągnęły wysokie parametry wytrzymałościowe, co pozwoliło na ich mechaniczne mocowanie do samonośnej konstrukcji przy pomocy łączników metalowych o niewielkich wymiarach. Dzięki temu udało się stworzyć jednolitą płaszczyznę szklanej elewacji, co jest idealnym rozwiązaniem dla architektów starających się zapewnić jak najwięcej światła i przejrzystości w projektowanych przez siebie budynkach. Przy zastosowaniu lekkiej, prawie niewidocznej konstrukcji wspierającej szklaną ścianę odsłonięty jest widok na wewnętrzne elementy nośne, co nadaje obiektowi nowoczesny wygląd.
Przegrody szklane mocowane punktowo mogą być elementem tzw. podwójnej fasady (ang. double skin), która staje się coraz bardziej popularnym rozwiązaniem dzięki możliwości utrzymania optymalnego mikroklimatu w pomieszczeniach przy ograniczeniu zużycia energii, ma ponadto wysokie walory estetyczne i zapewnia podwyższoną izolacyjność akustyczną. Systemy mocowań punktowych mogą służyć nie tylko do wykonania fasady szklanej, ale także innych przegród zewnętrznych pełniących różne funkcje, takie jak: dach szklany, przeszklony łącznik między budynkami, daszek szklany nad wejściem oraz inne, wynikające z fantazji architekta (np. szklane balustrady lub schody).
Ściana osłonowa ze szkłem mocowanym punktowo to rozwiązanie, które ma jednak także swoje ograniczenia – tego typu przegrody stosowane są zwykle do realizacji ekskluzywnych holi (atriów) lub klatek schodowych. Spowodowane jest to głównie faktem, że system konstrukcyjny nie daje możliwości montażu otwieranych okien. Ściana taka natomiast dobrze zabezpiecza przed parciem wiatru i penetracją wody, a użyte szyby zespolone jedno- lub dwukomorowe gwarantują dobre właściwości termoizolacyjne.

Elementy szklanych fasad mocowanych punktowo

Podstawowymi elementami szklanych fasad mocowanych punktowo są:
• wyroby szklane ze szkła pojedynczego lub szyb zespolonych (wraz z uszczelnieniem na styku krawędzi) o właściwościach i wymiarach dobranych przez projektanta;
• stalowe łączniki mocujące akcesoria szklane do konstrukcji nośnej (niekiedy za pomocą dodatkowej podkonstrukcji wsporczej);
• konstrukcja nośna ściany, zwykle znajdująca się po stronie wewnętrznej.

 • powieksz
  Fasady ze szkłem mocowanym punktowo
  Łącznik do punktowego mocowania szkła Ferrara Spider   Fot.: CDA Polska
 • powieksz
  Fasady ze szkłem mocowanym punktowo
  Zamocowania przelotowe do szkła zespolonego Ferrara Spider   Fot.: CDA Polska

Rodzaje mocowania

Ściany ze szkłem mocowanym punktowo można podzielić na dwa zasadnicze rodzaje, mające oszklenie mocowane:
• przelotowo – co związane jest z wierceniem otworów w szkle,
• nieprzelotowo – niewymagające wiercenia szkła.
Zamocowanie przelotowe – stosowane jest do przytwierdzania elementów ze szkła pojedynczego oraz szyb zespolonych. W drugim przypadku łącznik może przechodzić tylko przez szybę wewnętrzną albo przez całą szybę zespoloną, czyli przez dwie (szyba jednokomorowa) lub trzy tafle szkła (szyba dwukomorowa). W rozwiązaniu z łącznikiem przechodzącym tylko przez szybę wewnętrzną szyba zewnętrzna jest połączona z wewnętrzną za pomocą spoiwa silikonowego strukturalnego. Należy wówczas (ze względów bezpieczeństwa) przewidzieć dodatkowe podparcie szyby zewnętrznej na obwodzie lub w narożach, na wypadek zniszczenia połączenia silikonowego.
Łączniki mocujące nazywane są rotulami, uchwytami talerzowymi lub śrubami do mocowania szkła. W zależności od wymiarów elementu szklanego stosuje się cztery, sześć, osiem lub więcej połączeń, rozmieszczonych w pobliżu naroży i krawędzi elementu.

 • powieksz
  Fasady ze szkłem mocowanym punktowo
  Łączniki do mocowania punktowego, tzw. rotule   Fot.: CDA Polska
 • powieksz
  Fasady ze szkłem mocowanym punktowo
  Połączenia przegubowe – z możliwością przesuwu lub bez takiej możliwości   Fot.: Euroglas

Przykładowe mocowania konsol z rotulami do konstrukcji wsporczej     Fot.: Pilkington

Przeważnie gdy do przytwierdzania płyty szklanej należałoby użyć więcej łączników, łatwiejszym rozwiązaniem jest podzielenie jej płaszczyzny na pół i liczenie dwóch oddzielnych tafli z czterema mocowaniami. Łączniki mogą mieć trzpienie:
• stożkowo-walcowe – wówczas część stożkowa jest wpuszczona w warstwę szkła, a łącznik jest zlicowany z powierzchnią tafli szklanej, ponadto wymaga on drążenia w szkle otworu walcowego z wyfrezowanym na końcu zakończeniem stożkowym;
• walcowe – wówczas po stronie zewnętrznej znajduje się główka łącznika, który wymaga wydrążenia w szkle otworu walcowego. Pośrednim rozwiązanie jest łącznik, który ma stożkową główkę zamontowaną w masie szkła – drążony otwór nie przechodzi na zewnątrz (umożliwia to mocowanie tafli bez konieczności przewiercania jej na wylot, co np. znacząco podnosi hermetyczność szyby zespolonej). Taki system montażu pozwala na swobodne kształtowanie dowolnych stylowych elewacji przy użyciu szkła zdobionego metodą sitodruku czy też ogniw fotowoltaicznych. W ostatnich latach dopracowano rozwiązanie zakładające integrację łącznika z diodami LED. Dzięki temu uzyskano możliwość podświetlenia szklanej konstrukcji diodami we wszystkich kolorach z palety RGB.
Zamocowania nieprzelotowe usytuowane są poza elementem szklanym, wzdłuż krawędzi lub w miejscu styku naroży. Łączniki takie nazywane są też uchwytami krawędziowymi. Odmianą zamocowania nieprzelotowego jest złącze, w którym płaska główka łącznika jest przyklejona do tafli szklanej. Główka ta ma większą niż zwykle powierzchnię, aby naprężenia w spoinie klejowej, scalającej łącznik ze szkłem, nie przekroczyły wartości dopuszczalnych – mocowanie zwykle wykonuje się na budowie, za pomocą silikonowego kleju konstrukcyjnego. W ostatnich latach możliwe stało się także klejenie główki rotuli do szyby w procesie analogicznym do laminowania szkła.
Mechanizm przenoszenia (przekazywania) obciążeń z tafli szklanej na konstrukcję nośną może być typu:
• przegubowego,
• sztywnego (utwierdzonego),
• półutwierdzonego.
Do stosowania na ścianach zewnętrznych zalecane są systemy z połączeniami przegubowymi – ich zadaniem jest przekazywanie obciążeń zewnętrznych, bez generowania dodatkowych naprężeń w taflach szklanych w obrębie punktu mocowania. Połączenia sztywne są najczęściej wykorzystywanym typem mocowania. Nie dopuszczają do obrotów konstrukcji, ale zapewniają jej stabilność i odpowiednią sztywność.
W zależności od rodzaju zamocowania połączenia mogą umożliwiać przemieszczenie tafli szkła w płaszczyźnie przegrody. Ruchy te odbywają się między oszkleniem a łącznikiem stalowym lub między łącznikiem a konsolą wsporczą (tzw. spider, pająk, krzyżak). Konsole przekazują obciążenia od łączników na konstrukcję nośną przegrody. Mają różne kształty i wyprofilowania, najczęściej są jedno-, dwu-, trój- lub czteroramienne, chociaż istnieją także modele mające osiem ramion. Główki konsoli służące do mocowania łączników leżą najczęściej w jednej płaszczyźnie (łączą tafle szkła umieszczone w jednej płaszczyźnie), ale dostępne są także rozwiązania z ruchomymi ramionami, które mogą spajać łączniki mocujące tafle leżące w dwóch czy czterech płaszczyznach, o niewielkim kącie między poszczeglnymi taflami. Połączenie szyb giętych może zniwelować połączenie przegubowe.
Konstrukcję wsporczą przeszkleń mocowanych punktowo, przenoszącą obciążenia zewnętrzne, może stanowić:
• konstrukcja słupowa, słupowo-ryglowa lub kratownicowa, złożona z elementów aluminiowych, stalowych bądź drewnianych,
• konstrukcja cięgnowa (prętowo-linowa),
• żebra szklane.
W ostatnim czasie żebra szklane, jak i konstrukcje cięgnowe, ze względu na swoją transparentność, zyskały szerokie grono zwolenników wśród architektów.

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right