Miesięcznik Murator ONLINE

logowanie

Fasady ze szkłem mocowanym punktowo

Powszechne w nowoczesnej architekturze dążenie do osiągnięcia lekkości konstrukcji, zwiększenia ilości światła w obiektach oraz połączenia ich wnętrza z otaczającym inwestycje krajobrazem spowodowało wprowadzenie do budownictwa szkła, nie tylko jako materiału wypełniającego, ale także jako elementu konstrukcyjnego, zdolnego do przenoszenia różnego rodzaju obciążeń.

Fasada ze szkłem mocowanym punktowo     Fot.: CDA Polska

Projektowanie oszkleń mocowanych mechanicznie
Projektowanie oszkleń mocowanych mechanicznie sprowadza się przede wszystkim do odpowiedniego doboru grubości i wielkości szyb oraz właściwego rodzaju łączników (rotul) czy konsol (spiderów). Następnie należy zaprojektować konstrukcję wsporczą przegrody.
W systemach szklenia bezramowego konstrukcja nośna musi być zwymiarowana w taki sposób, aby przejmować ciężar szkła i wszelkie oddziaływania związane z czynnikami atmosferycznymi. Struktura nośna z kolei nie powinna przenosić żadnej siły na szkło, które przyjmuje jedynie obciążenia związane z czynnikami zewnętrznymi. W systemach tego typu poszczególne szyby są od siebie niezależne, co sprawia, że nie dochodzi między nimi do żadnych oddziaływań, niezależnie od typu konstrukcji nośnej. W obliczeniach sprawdzających nośność i sztywność elementów uwzględniany jest ich ciężar oraz obciążenia wynikające z warunków zewnętrznych, a więc parcia i ssania wiatru oraz ciężaru śniegu (w tym wpływ jego długotrwałego zalegania w przypadku ścian pochylonych i przekryć dachowych).
Producenci konsol i łączników podają dopuszczalne naprężenia, które zdolne są przenosić ich wyroby, co pozwala dobrać właściwy produkt, dostosowany do pracy w projektowanej konstrukcji. Przy planowaniu oszkleń mocowanych mechanicznie, wykonanych z szyb zespolonych, zwykle bierze się pod uwagę tylko szybę zewnętrzną, poddaną bezpośredniemu obciążeniu, nie uwzględniając współpracy wewnętrznej tafli szkła w szybie zespolonej. Procedura wykorzystująca MES (metody elementów skończonych) pozwala projektować oszklenia ze szkła pojedynczego i zespolonego, mocowanych za pośrednictwem łączników przegubowych lub utwierdzonych.
W przypadku mocowań punktowych nie istnieją żadne dokumenty z serii norm krajowych lub europejskich, regulujące zakres wymagań czy metod badawczych. Do wyrobów tego typu odnoszą się natomiast krajowe Aprobaty Techniczne – do chwili obecnej Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie wydał kilka aprobat na mocowania punktowe, które mogą stanowić (w okresie ważności) dokument odniesienia do wprowadzenia produktów tego typu do stosowania w budownictwie.

Autor: Jerzy Marcinkowski

Artykuł ukazał się w wydaniu specjalnym „Informatora Budowlanego-murator” - Fasady 2014

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right