Miesięcznik Murator ONLINE

logowanie

Filtry do wody bez tajemnic

Większości zanieczyszczeń zawartych w wodzie nie widać, a mogą być one bardzo szkodliwe dla zdrowia. Warto więc zbadać jakość wody przeznaczonej do picia i w razie potrzeby poprawić ją za pomocą filtrów do wody.

Woda z sieci wodociągowej zawsze spełnia wymagania przydatności do spożycia, może natomiast mieć nieprzyjemny zapach i smak. Przyczyną jest zazwyczaj duża zawartość chloru i jego związków, które stosuje się do dezynfekcji wody. Jakość wody czerpanej ze studni zależy w dużej mierze od głębokości, z jakiej jest pobierana. Do płytkich studni mogą spływać zanieczyszczenia z powierzchni ziemi, na przykład z wodą deszczową i roztopową. Woda ta, zwłaszcza na terenach nieskanalizowanych, może być zanieczyszczona azotanami i bakteriami. W głębszych studniach woda pobierana jest najczęściej spod warstwy nieprzepuszczalnej, dlatego nie przenikają do niej zanieczyszczenia z powierzchni ziemi. Skład wody zależy od rodzaju skał, z jakimi ma kontakt. Najczęściej jest zanieczyszczona związkami wapnia, magnezu, żelaza i manganu.

Sprawdź i porównaj najlepsze filtry do wody w serwisie tuznajdziesz.pl

Dlaczego powinno się uzdatniać wodę?

 • Ze względów zdrowotnych – wraz z nie uzdatnioną wodą czerpaną ze studni do organizmu mogą się dostać szkodliwe i toksyczne substancje; długotrwałe picie wody o zbyt dużej zawartości żelaza powoduje między innymi przebarwienia skóry, uszkodzenie trzustki, może prowadzić do nowotworów i nadciśnienia; jeśli w wodzie jest za dużo manganu, jego związki odkładają się w wątrobie, trzustce, nerkach i jelitach, co przyczynia się do rozwoju choroby Parkinsona.
 • W trosce o instalację i podłączone do niej urządzenia (pralki, zmywarki, podgrzewacze wody) – twarda woda powoduje powstawanie kamienia kotłowego i zarastanie grzałek, zwiększają się straty ciepła, urządzenia pracują mniej wydajnie, rozpuszczone w wodzie chlorki, siarczany i inne związki mogą powodować korozję.
 • Aby poprawić jej smak i zapach – dotyczy to głównie wody wodociągowej, która na skutek dezynfekcji może niekiedy zawierać dużą ilość chloru i jego związków, co pogarsza jej smak i zapach.

Wymagania, jakie musi spełniać woda pitna, zawarte są w rozporządzeniu ministra zdrowia z 29 marca 2007 r. Określone są w nim dopuszczalne stężenia poszczególnych parametrów wody z uwzględnieniem zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Unii Europejskiej. Jeśli jakość wody odpowiada tym normom, możemy ją pić bez obaw o nasze zdrowie. W przeciwnym przypadku trzeba ją uzdatnić. Służą do tego filtry. Ich typ musi być dostosowany do rodzaju zanieczyszczeń. Jakość wody rzadko udaje się poprawić za pomocą jednego urządzenia. Aby uzyskać zamierzony efekt, trzeba zwykle łączyć kilka w jednej instalacji.

Rodzaje filtrów z wkładami

 • Największą grupę stanowią filtry z wkładami. Składają się z obudowy i wkładu filtracyjnego. Producenci oferują obudowy w kilku wielkościach – im większa obudowa, tym większa wydajność, ale urządzenie zajmuje więcej miejsca. Wkłady filtracyjne mogą być wykonane z różnych materiałów i usuwać różne zanieczyszczenia. Im gęściejsze wypełnienie, tym więcej zatrzymuje zanieczyszczeń, co zapewnia lepszy efekt filtracji. Trwałość wkładów wymiennych to kilka miesięcy – od trzech do 12. Po tym okresie wkład należy wymienić na nowy. Wkłady wielorazowego użytku trzeba myć co kilka miesięcy, a wymieniać co kilka lat. Sygnałem do wymiany lub wyczyszczenia wkładu jest zmniejszenie się ciśnienia wypływającej z filtra wody.
 • Filtry mechaniczne zatrzymują cząstki stałe (piasek, żwir), zawiesiny, związki koloidalne, rdzę i kawałki kamienia kotłowego. Chronią przed tymi zanieczyszczeniami kolejne urządzenia do uzdatniania wody oraz elementy instalacji. Stosuje się je w zestawach dwóch lub trzech filtrów połączonych szeregowo, aby przedłużyć żywotność wkładów zamontowanych za nimi. Wkłady filtrów mechanicznych mogą być z tworzywa sztucznego, ze sznurka, z siatki poliestrowej lub stalowej albo kwarcu.
 • Filtry węglowe usuwają z wody chlor i jego pochodne oraz związki organiczne (fenole i pestycydy). Poprawiają barwę, smak i zapach wody. Wykonane są z węgla aktywnego w różnej postaci: granulowanego, pylistego, spiekanego lub brykietowanego. Jeśli są  impregnowane srebrem lub miedzią, mają właściwości bakteriobójcze. Filtr węglowy powinien być zawsze poprzedzony mechanicznym.
 • Filtry odżelaziające i odmanganiające oczyszczają wodę ze związków żelaza i manganu oraz częściowo z siarkowodoru i amoniaku. Kolumna filtracyjna może być wypełniona złożem piaskowo-żwirowym (usuwa tylko związki żelaza) lub aktywnym złożem katalitycznym, na przykład naturalną rudą manganu (usuwa związki żelaza i manganu). Przed filtracją woda musi być napowietrzana.
 • Filtry zmiękczające usuwają z wody jony wapnia i magnezu powodujące jej twardość. Podczas przepływu wody przez kolumnę filtracyjną wypełnioną żywicą jonowymienną jony wapnia i magnezu są wymieniane na sodowe. Żywicę trzeba systematycznie regenerować i płukać. Zestawy odwróconej osmozy służą do bardzo dokładnego oczyszczania wody. Usuwają z niej jony rozpuszczonych soli (w tym groźne azotany i azotyny), metale ciężkie oraz zanieczyszczenia organiczne. W skład zestawu wchodzą: półprzepuszczalna membrana osmotyczna, po jednym lub po dwa filtry mechaniczne i węglowe, a dodatkowo mineralizator (przepływająca przez niego woda jest nasycana mikroelementami).

Zestawy odwróconej osmozy zatrzymują zarówno szkodliwe, jak i potrzebne naszemu organizmowi minerały, takie jak związki magnezu, wapnia i potasu. Dlatego stosowanie ich jest zalecane tylko wówczas, gdy producent może zagwarantować minimalną twardość wody (czyli 60 mg CaCO3/l) co potwierdzi analizą. Filtry z wkładami ceramicznymi lub ze specjalnych żywic albo lampy emitujące promienie ultrafioletowe są używane do usuwania z wody bakterii i wirusów.

Kolumny filtracyjne

Druga grupa filtrów to kolumny filtracyjne wraz z głowicami sterującymi, służące do uzdatniania dużych ilości wody. Mają duże wymiary, wymagają osobnego pomieszczenia, często zasilania elektrycznego i podłączenia do kanalizacji. Po wyczerpaniu zdolności filtracyjnej kolumna musi być płukana w kierunku przeciwnym do przepływu roboczego, a wypłukane zanieczyszczenia odprowadza się do kanalizacji szamba.

 • Odżelaziacze – stosuje się bardzo często w domach jednorodzinnych, w których korzysta się ze studni, usuwają one żelazo i mangan oraz dodatkowo siarkowodór i kwasy humusowe, materiałem filtracyjnym mogą być między innymi jednolite złoża katalityczne. Dobiera się je do zawartości żelaza i manganu w wodzie. Przed filtracją woda musi być napowietrzona (napowietrzacze sprzedawane są w komplecie).
 • Zmiękczacze – stosuje się zarówno w przypadku wody z wodociągu, jak i ze studni, usuwają one jony, które powodują twardość wody, są to przede wszystkim jony wapnia i magnezu, które po podgrzaniu, przyczyniają się do tworzenia kamienia kotłowego i osadu (w rurach i na ceramice), a tym samym pogarszają przewodzenie ciepła. Wypełnieniem zmiękczaczy jest żywica jonowymienna (wymienia jony wapnia i magnezu na jony sodowe), którą trzeba płukać i regenerować.
 • Filtry węglowe – usuwają z wody związki organiczne, zawiesiny, chlor i jego pochodne, pestycydy i fenole, poprawiają smak, zapach i barwę wody; wypełnienie to najczęściej aktywny węgiel granulowany.
 • Sterowanie – pracą kolumn filtracyjnych można sterować ręcznie – przestawiając zawory zamontowane przy kolumnie lub za pomocą głowicy sterującej, w którą można wyposażyć kolumnę

Ile to kosztuje?

Za najprostszą obudowę z wkładem mechanicznym (do montażu pod zlewozmywakiem) zapłacimy co najmniej 60 zł, z wkładem węglowym ponad 80 zł. Droższe są filtry mechaniczne osadnikowe o dużej wydajności – to koszt ponad 400 zł. Ceny zestawów odwróconej osmozy zaczynają się od ok. 1 tys. zł (filtr czterostopniowy bez mineralizatora), a kończą na ponad 2 tys. zł (filtr sześciostopniowy z mineralizatorem w obudowie kompaktowej). Na kolumnę filtracyjną trzeba przeznaczyć od 1,8 tys. zł do ponad 3 tys. zł, zależnie od rodzaju głowicy sterującej, wypełnienia złoża, wydajności.

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right