Miesięcznik Murator ONLINE

logowanie
artykuł sponsorowany

FOBOS® STRZECHA – impregnaty ogniochronne nie tylko do drewna

Trzcina jest jednym z najczęściej wykorzystywanych naturalnych materiałów w pokryciach dachowych. Taka tradycyjna strzecha jest nie tylko zdrowa i ekologiczna, lecz również dzięki możliwości plastycznego kształtowania powierzchni dachu doskonale komponuje się z otoczeniem.

 

Swoją trwałością, szacowaną na 50 lat, trzcina dorównuje powszechnie stosowanej dachówce ceramicznej czy pokryciom z ocynkowanej blachy stalowej. Jednocześnie dzięki porowatej strukturze pokrycie dachu z trzciny pozwala na uzyskanie wyjątkowej izolacji akustycznej, skutecznie tłumiąc i pochłaniając dźwięki dochodzące z zewnątrz. Co najważniejsze jednak w domach krytych trzciną powstaje wyjątkowy mikroklimat sprzyjający człowiekowi. Pokrycia trzcinowe niwelują dobowe i roczne różnice temperatur. Dzięki wysokiej termoizolacyjności chronią wnętrze przed gwałtownymi zmianami temperatury i nie wymagają stosowania dodatkowego ocieplenia. Strzecha o grubości 30cm odpowiada 100mm izolacji z waty mineralnej.

Stosując pokrycia z trzciny należy pamiętać o prawidłowym przygotowaniu więźby dachowej. Trzcina jako materiał organiczny jest w pewnym stopniu podatna na degradację biologiczną. Dlatego warunkiem koniecznym jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji przestrzeni pod pokryciem przy jednoczesnym zabezpieczeniu drewnianych elementów więźby przed działaniem ognia, grzybów i owadów. Równie ważną kwestią jest zabezpieczenie przed ogniem samej trzciny.

Fot.: firma Luvena

Strzecha – zagrożenie pożarowe

Pomimo tych niewątpliwych zalet strzecha nie znajduje jednak większego zastosowania w budownictwie. Dlaczego? Jednym z podstawowych problemów jest łatwopalność trzciny i problemy z uzyskaniem skutecznej ochrony przed ogniem. Najczęstszą przyczyną pożaru strzechy są iskry wydostające się z komina lub ciepło przedostające się z uszkodzonego komina. Istnieje szereg metod systemowego zabezpieczania przeciwpożarowego konstrukcji dachu i wnętrza budynku, jednak z punktu widzenia parametru rozprzestrzeniania ognia zasadnicze znaczenie ma zabezpieczenie powierzchni strzechy przed przypadkowym zapłonem pochodzącym z zewnątrz.

Podstawową metodą zabezpieczenia strzechy przed ogniem pozostaje więc impregnacja powierzchni pokrycia dachu. Na rynku jest wiele różnorodnych impregnatów, które zabezpieczają materiały budowlane przed ogniem. Należy jednak pamiętać, że środki ogniochronne do drewna nie znajdują zastosowania przy impregnacji trzciny. Zawarte w trzcinie składniki woskowe uniemożliwiają stosowanie tradycyjnych solnych impregnatów. Dodatkowo środki te nie są odporne na wypłukiwanie, co znacząco pogarszałoby skuteczność zabezpieczenia i wobec braku rynien w domach krytych strzechą mogłoby prowadzić do biodegradacji otoczenia.

Zobacz impregnaty do drewna w serwisie Tuznajdziesz.pl

Skuteczna impregnacja ogniochronna trzciny

Właściwości trzciny ograniczają stosowanie impregnatów ogniochronnych do strzechy do takich preparatów, które stworzyłyby trwałą powłokę na powierzchni pokrycia dachu, są odporne na wymywanie w warunkach ciągłego narażenia na opady atmosferyczne oraz są bezpieczne dla środowiska. Odpowiedzią na takie zapotrzebowanie jest FOBOS® STRZECHA.
FOBOS® STRZECHA jest nowoczesnym wodorozcieńczalnym impregnatem ogniochronnym do pokryć dachowych z trzciny. Jest to jedyny tego typu środek posiadający dopuszczenie do obrotu zgodnie z polskimi przepisami prawa budowlanego, co zostało potwierdzone wydaniem odpowiedniej Aprobaty Technicznej i Certyfikatu Zgodności. Należy nadmienić, że uzyskanie takich dokumentów dla wyrobów ogniochronnych stosowanych w budownictwie jest w Polsce obowiązkowe. Wymóg ten dotyczy wszystkich ogniochronnych środków do drewna i trzciny dostępnych na rynku.

Właściwości FOBOS® STRZECHA

Skuteczność w zakresie ochrony przed ogniem została potwierdzona uzyskaniem klasy reakcji na ogień dla pokryć dachowych Broof (T1). Tym samym pokrycia z trzciny o grubości co najmniej 20 cm zaimpregnowane FOBOSEM® STRZECHA i zamontowane na konstrukcji o nachyleniu co najmniej 20° spełniają warunki przekrycia dachu nierozprzestrzeniającego ognia NRO (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690). Ograniczenie rozprzestrzeniania ognia do stopnia NRO w przypadku obiektów krytych dachami z trzciny ma zasadnicze znaczenie, gdyż zgodnie z w/w Rozporządzenie: „Przekrycie dachu o powierzchni większej niż 1000 m² powinno być nierozprzestrzeniające ognia …”.

  • powieksz
    Fobos Strzecha
    Fot.: firma Luvena
  • powieksz
    Fobos Strzecha
    Fot.: firma Luvena

Zastosowanie FOBOSU® STRZECHA

Impregnacja pokryć dachowych z trzciny za pomocą FOBOSU® STRZECHA powinna być prowadzona metodą dwukrotnego natrysku pod ciśnieniem roboczym 220-230 barów, stosując impregnat w postaci 50% wodnego roztworu (proporcja FOBOS® STRZECHA : woda wynosi 1:1). W ten sposób impregnat zostaje wtłoczony w strukturę dachu na głębokość ok. 4 cm, jednocześnie formując cienki film ochronny na powierzchni dachu.
FOBOS® STRZECHA należy nanosić w ilości 0,25 litra ( 0,5 litra wodnego roztworu 1:1) na 1 m² powierzchni pokrycia dachowego.

Opakowanie jednostkowe FOBOSU® STRZECHA (kanister 30 litrów) pozwala na ogniochronne zaimpregnowanie do 120 m2 strzechy. Przygotowując roztwór roboczy należy stosować rozcieńczenie wodą wodociągową w proporcji 1:1, zwracając szczególną uwagę na dokładne wymieszanie. Nie należy stosować wody innego pochodzenia w związku z ryzykiem zakażenia mikrobiologicznego roztworu. W celu uniknięcia takiego zakażenia należy również jednorazowo przygotowywać taką ilość roztworu roboczego, jaką można wykorzystać w ciągu jednego dnia. Zaleca się nanoszenie FOBOSU® STRZECHA przez dwukrotny natrysk wysokociśnieniowym agregatem malarskim (220-230 bar), przy czym drugą warstwę należy nakładać po wyschnięciu przy bezdeszczowej pogodzie. Nie należy stosować preparatu w temperaturach niższych niż +10°C. Przez około 48 godzin powierzchnie zaimpregnowane nie powinny być narażone na opady atmosferyczne.

FOBOS® STRZECHA pozwala na osiągnięcie w krótkim czasie skutecznej ochrony strzechy przed ogniem w warunkach zewnętrznych. Pełną odporność powłoka FOBOSU® STRZECHA zyskuje po upływie 48h, czyli po czasie niezbędnym do całkowitego wyschnięcia i utwardzenia impregnatu. W trakcie prowadzenie impregnacji oraz w ciągu wymaganych 48h do utrwalenia powłoki, należy chronić pokrycie przed opadami atmosferycznymi.

Prawidłowo nałożony impregnat po wyschnięciu tworzy wodoodporną powłokę, która dodatkowo zwiększa szczelność pokrycia. Jednocześnie bezbarwny, transparentny i silnie przylegający do podłoża cienki film FOBOSU® STRZECHA zapewnia odporność pokrycia na promieniowanie UV, znacząco spowalniając procesy starzeniowe trzciny i rozkład wierzchnich warstw strzechy.

5 lat trwałości ochrony przed ogniem

Badania klimatyczno-starzeniowe przeprowadzone w Instytucie Techniki Budowlanej potwierdziły skuteczność ochrony przed ogniem w okresie 5 lat użytkowania. Po upływie 5 lat od nałożenia FOBOSU® STRZECHA należy przeprowadzić proces impregnacji ogniochronnej ponownie, zwracając jednocześnie uwagę na wcześniejsze oczyszczenie strzechy z uszkodzonej wierzchniej warstwy.
Niezbędnym elementem zabezpieczenia ogniochronnego strzechy jest zastosowanie do mocowania wiązek chromoniklowego drutu odpornego na wysokie temperatury, który zabezpiecza trzcinę przed rozsypaniem się. Zwarta konstrukcja pokrycia zasadniczo ogranicza dostęp tlenu do kolejnych warstw pokrycia, dzięki czemu spala się jedynie zewnętrzna warstwa pokrycia.


Przy spełnieniu wszystkich warunków impregnacja pokryć dachowych z trzciny za pomocą FOBOSU® STRZECHA pozwala na uzyskanie odpowiedniej klasy odporności dachu na działanie ognia z zewnątrz i ograniczenie rozprzestrzeniania ognia do poziomu NRO.

Zobacz produkty firmy LUVENA w serwisie Tuznajdziesz.pl

Źródło: Luvena

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right