Miesięcznik Murator ONLINE

logowanie

Gips – najważniejsze normy

Gips naturalny jest bezpieczny dla człowieka, ale wyroby gipsowe muszą spełniać wymagania, jakie stawiają im polskie normy. Dowiedz się, jakie są najważniejsze normy dla gipsu.

Wymagania dla wyrobów gipsowych określają przede wszystkim trzy normy zgodne z europejskimi zaleceniami.
Norma PN-EN 13279-1:2009 „Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Część 1: Definicje i wymagania” określa właściwości produktów sproszkowanych, będących składnikami tynków gipsowych stosowanych w budownictwie. Przewiduje także dwie główne klasyfikacje wyrobów gipsowych (tynki gipsowe oraz tynki i zaprawy gipsowe specjalnego przeznaczenia), które dzielą się na dodatkowe podgrupy.
W normie nie pojawia się termin gładź gipsowa, często używany przez producentów. Tego typu materiały określane są jako tynk gipsowy cienkowarstwowy. Podobnie jest z gipsem szpachlowym, który zazwyczaj klasyfikuje się jako tynk gipsowy lub tynk na bazie gipsu. Jednak klasyfikacja oraz sposób wprowadzenia wyrobu do obrotu i stosowania leży zwykle po stronie producenta, dlatego wciąż używa się umownych określeń „gładź gipsowa” i „gips szpachlowy”.

W normie PN-EN 13963:2014-10 „Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badań” znajdują się wymagania dotyczące materiałów łączących i taśm papierowych przeznaczonych do stosowania z tynkiem gipsowym, a także wyrobów z wtórnej obróbki, prefabrykowanych paneli z płyt gipsowo-kartonowych z rdzeniem kartonowym typu plaster pszczeli, płyt zespolonych gipsowo-kartonowych do izolacji cieplnej i akustycznej, wstępnie formowanych gzymsów gipsowo-kartonowych oraz płyt gipsowych ze wzmocnieniem włóknistym.

Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj nasze kompendium wiedzy o gipsie.
Co to jest gips? >>>
Produkcja gipsu >>>
Rodzaje gipsu >>>
Zastosowanie gipsu >>>
Parametry gipsu >>>

PN-EN 14496:2007 „Kleje gipsowe do płyt zespolonych do izolacji cieplnej i akustycznej oraz płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badań” to norma, w której opisano właściwości i wymagania dla klejów na bazie gipsu, przygotowywanych ze spoiw gipsowych określonych w PN-EN 13279-1 i dodatków. Kleje te stosuje się np. do mocowania do ścian i ścianek działowych zespolonych płyt gipsowo-kartonowych przeznaczonych do izolacji cieplnej i akustycznej, okładzin gipsowo-kartonowych i gzymsów. Są one pomocne w konstruowaniu systemów zapewniających właściwości cieplne i akustyczne.

Zobacz produkty w kategorii "Gips" w Tuznajdziesz.pl

Źródło: redakcja

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right