Miesięcznik Murator ONLINE

logowanie
artykuł sponsorowany

Hydranty wewnętrzne i szafki na zawory hydrantowe o stałej wydajności (seria Qconst) - idealne rozwiązanie dla budownictwa

tagi tematyczne zawory hydrantowe
Hydranty wewnętrzne i szafki na zawory hydrantowe o stałej wydajności są idealnym rozwiązaniem do budynków wysokich i wysokościowych, garaży umiejscowionych blisko pompowni ppoż. i obiektów przemysłowych.

Hydranty wewnętrzne o stałej wydajności Fot.: SUPRON 3

Dopuszczalne ciśnienia maksymalne w hydrantach wynoszą odpowiednio:

• 1,2 MPa dla hydrantów z wężem półsztywnym DN25

• 0,7 MPa dla hydrantów z wężem płasko składanym DN52 oraz dla zaworów hydrantowe 52

W/w hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe w obiektach występują bardzo często wspólnie z innymi systemami ochrony ppoż., np. tryskaczami. Biorąc pod uwagę, że hydranty te zasilane są z ogólnej sieci wodociągowej lub z własnych stacji pomp bardzo trudno spełnić jest w/w wymagania. Jeszcze trudniej jest spełnić te wymagania w wysokich budynkach mających własną pompownię i w których występuje konieczność zainstalowania wszystkich typów hydrantów wewnętrznych. W tej sytuacji jesteśmy zmuszeni budować oddzielne sieci zasilające i dokonywać ich strefowania  – nie jedna pompownia ale kilka umieszczonych w strefach: piwnice, 5 piętro, 8 piętro, itd.

Hydranty wewnętrzne o stałej wydajności Fot.: SUPRON 3

Rozwiązaniem problemu są hydranty wewnętrzne i szafki na zawory hydrantowe o stałej wydajności, które mogą pracować w instalacjach o ciśnieniu zasilającym do 2,5 MPa.

Hydranty mają stałą, nastawialną, wydajność niezależną od wielkości ciśnienia zasilającego na wejściu do hydrantu.

W hydrantach o stałej wydajności mierzone ciśnienie statyczne równe jest ciśnieniu dynamicznemu, co pozwala określić wydajność hydrantu znając jego charakterystykę. Ciśnienie statyczne jest pokazywane na manometrze i umożliwia stałą kontrolę gotowości hydrantu wewnętrznego do poprawnego zadziałania.

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom technicznym, kompaktowym wymiarom, prostocie obsługi i konserwacji są to hydranty ułatwiające projektowanie, wykonanie i nadzór nad instalacją ppoż. w obiekcie oraz bezpośrednio przyczyniają się do obniżenia kosztów inwestycji.

Hydranty zostały przebadane przez CNBOP-PIB. Wyniki badań potwierdzają stałą wydajność hydrantu, na którą nie ma wpływu zmiana ciśnienia zasilającego. Wszystkie hydranty o stałej wydajności wykonywane są w dwóch opcjach: na ciśnienie do 1,6 MPa i do 2,5 MPa.

Tekst: Firma SUPRON 3

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right