Miesięcznik Murator ONLINE

logowanie

Iniekcja grawitacyjna – jakie środki stosowane są do iniekcji grawitacyjnej?

tagi tematyczne izolacje pionowe
Osuszanie ścian parteru i piwnic metodą iniekcji grawitacyjnej pozwala zwalczyć wilgoć w domu. Iniekcja grawitacyjna polega na wprowadzeniu do przegród środka hydrofobizującego a przez to usunięcie wilgoci.

Wilgotne ściany, puchnące tynki czy plamy na ścianach parteru i piwnic to objawy kapilarnego podsiąkania wilgoci przez ściany. Zawilgocenie następuje wskutek braku, uszkodzenia lub wyeksploatowania hydroizolacji. Problem pojawia się zarówno w starych budynkach, jak i w nowych, w których użyto cegły do budowy ścian fundamentowych. Woda, która zalega w gruncie wokół muru, stopniowo wsiąka w materiały budowlane, a następnie podciągana jest kapilarnie w górę. Zawilgocone elementy konstrukcyjne są bardziej podatne na procesy starzenia, efektem jest zniszczenie i obniżenie wytrzymałości ścian oraz obniżenie ich izolacyjności termicznej. Wilgotne mury dają też zauważalne objawy wewnątrz budynku. Na ścianach pojawiają się wykwity solne, w pomieszczeniach pojawia się zapach stęchlizny i wilgoci. Mury stają się miejscem rozwoju grzybów i pleśni. W pozbyciu się wilgoci ze ścian pomocna będzie metoda odtwarzania izolacji za pomocą iniekcji grawitacyjnej.

Iniekcja murów polega na wprowadzeniu do przegród płynu iniekcyjnego poprzez wywiercone otwory. Ma on za zadanie albo zamknięcie kapilar albo ich hydrofobizację. Metody iniekcji stosuje się aby wzmocnić konstrukcje, wypełnić ubytki, kotwić ściany wykopów, odtwarzać lub wykonywać izolacje poziome oraz stabilizować grunt i skały. Techniki iniekcyjne należą do najnowocześniejszych sposobów zabezpieczenia oraz naprawy konstrukcji. Materiały do nich wykorzystywane dzieli się nie mineralne (krzemianowe) i z tworzyw sztucznych (na bazie żywic).

Jednym ze sposobów iniekcji jest iniekcja grawitacyjna, polegająca na wprowadzeniu środków chemicznych do wcześniej przygotowanych otworów średnicy 2-3 cm. Otwory wykonane są pod kątem 15-30° do poziomu, dzięki czemu płyn samoistnie, pod wpływem grawitacji i podciągania kapilarnego migruje w głąb muru (stąd nazwa metody). Metoda iniekcji grawitacyjnej pozwala na odtworzenie izolacji poziomej i pionowej, w murach których wilgotność nie przekracza 10%.

Preparaty do iniekcji i inne materiały do hydroizolacji - sprawdź na Tuznajdziesz.pl

Fot.: Andrzej T. Papliński MURATOR

Prace rozpoczyna skucie tynku ścian zewnętrznych i wewnętrznych. Otwory wykonuje się co 15-20 cm, na głębokość o minimum 5 cm mniejszą od grubości muru. Najlepiej, jeśli przewiercają co najmniej dwie spoiny. Żeby usunąć z nawierceń resztki betonu, wlewa się do nich wodę pod ciśnieniem. W metodzie grawitacyjnej preparatem iniekcyjnym jest mieszanka cementu portlandzkiego, aktywatorów krzemianowych i wody. Dostępna są także preparaty na bazie żywicy silikonowej lub epoksydowej. Ważne jest, aby wybrać preparat, który ma skuteczność potwierdzoną certyfikatem WTA (nadawanym przez Naukowo-Badawczą Grupę Roboczą ds. Restauracji Zabytków i Ochrony Budowli). Certyfikat potwierdza spełnienie przez mieszankę dwóch kryteriów: wilgotności murków testowych, która po 90 dniach od wykonania iniekcji musi, w porównaniu z wilgotnością trzeciej próbki, spaść minimum o połowę, oraz wilgotności próbki, która nie może wzrastać w czasie przeprowadzania badań. Preparat blokujący kapilarne przemieszczanie wilgoci w murach nie powinien powodować korozji stali zbrojeniowej (jeśli jest stosowany w zbrojonych ścianach betonowych), ani tworzyć związków soli szkodliwych dla murów. Powstała blokada musi być odporna na agresywne działanie środowiska – wysokiego lub niskiego pH, działanie ścieków bytowych, chlorowanej wody, olejów mineralnych, wody deszczowej, czy wody z cieków lub zbiorników wodnych. Należy przestrzegać zaleceń producenta dotyczących doboru preparatu do podłoża, temperatury stosowania, metody wykonania itp.

Preparat iniekcyjny wlewa się za pomocą lejków lub napełnia się specjalnymi dozownikami umieszczonymi w otworach iniekcyjnych. Mieszanka tłoczona jest do momentu, kiedy pojawi się w sąsiednich otworach. Dopiero wtedy przystępuje się do wypełniania kolejnych nawierceń. Preparat wypełnia je i wnika w głębsze partie muru. Mieszanka nasyca pory w murze w promieniu 7-8 cm wokół otworu. Preparat iniekcyjny sam szczelnie zasklepia otwory. Można ewentualnie wyrównać ich obrzeża tym samym preparatem. Niektóre metody wymagają jednak wypełnienia nawierceń po zakończeniu tłoczenia odpowiednią zaprawą. Proces iniekcji grawitacyjnej trwa około tygodnia i po upływie tego czasu można zauważyć efekt przerwania podciągania kapilarnego.

Źródło: redakcja

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right