Miesięcznik Murator ONLINE

logowanie

Instalacja elektryczna – rodzaje wyłączników ochronnych

tagi tematyczne instalacja elektryczna
Wyłączniki ochronne są najważniejsze w instalacji elektrycznej. Ich stosowanie znacząco zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

Wyłączniki nadmiarowoprądowe

Wyłącznik nadmiarowoprądowy to urządzenie zabezpieczające obwód elektryczny przed nadmiernym przepływem prądu (na przykład z powodu zwarcia lub przeciążenia obwodu). Warunkiem właściwej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym jest samoczynne wyłączenie uszkodzonego obwodu w jak najkrótszym czasie od wystąpienia zagrożenia. Wyłączniki nadmiarowoprądowe wyłączają obwód, gdy nastąpi jego uszkodzenie lub przeciążenie. Chronią obwód przed przeciążeniem spowodowanym zbyt dużym prądem i przed skutkami zwarć. Na czołowej ścianie obudowy wyłącznika nadmiarowoprądowego znajduje się dźwigienka, za pomocą której można go włączyć lub wyłączyć ręcznie. Wyłącznik nadmiarowoprądowy dobiera się do spodziewanego obciążenia obwodu i do obciążalności prądowej przewodów (czyli prądu, który trwale może płynąć przez dany przewód). W instalacjach domowych najczęściej stosuje się wyłączniki jednobiegunowe na prąd znamionowy 10 A, rzadziej – 16 A. Wyjątek stanowią obwody zasilające większe odbiorniki, najczęściej trójfazowe, takie jak kuchnie indukcyjne o mocy kilku kilowatów. Do ich zabezpieczenia stosuje się wyłączniki trójbiegunowe, na prąd znamionowy dostosowany do ich mocy. Wyłączniki nadmiarowoprądowe o charakterystyce B służą do ochrony odbiorników niewrażliwych na przeciążenia termiczne i o małych prądach rozruchowych. Przeznaczone są do zabezpieczania obwodów zasilających oświetlenie i urządzenia grzejne (na przykład grzejniki elektryczne, ogrzewanie podłogowe). Wyłączniki o charakterystyce C należy stosować w obwodach zasilających silniki o niewielkich mocach, od poniżej jednego do kilku kilowatów (na przykład pralki, zmywarki, większe lodówki, wentylatory, urządzenia klimatyzacyjne). Wyłączniki o charakterystyce D są przeznaczone do zabezpieczenia obwodów zasilających duże silniki, dlatego nie stosuje się ich w pomieszczeniach mieszkalnych.

Wyłączniki różnicowoprądowe

Drugim typem zabezpieczeń stosowanych w instalacjach domowych są wyłączniki różnicowoprądowe (zwane też różnicowymi). Wyłączniki różnicowoprądowe to tak zwana ochrona przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa). Zabezpiecza użytkownika przed porażeniem prądem, zanim odczuje on skutki dotknięcia uszkodzonego elementu instalacji lub urządzenia. Wyłącznik różnicowoprądowy wykrywa w chronionej instalacji upływ prądu do ziemi, który może być spowodowany:

  • kontaktem człowieka z częścią urządzenia elektrycznego będącego pod napięciem,
  • dotknięciem części urządzenia elektrycznego o osłabionej izolacji,
  • uszkodzeniem instalacji lub zasilanych z niej urządzeń elektrycznych.

W domach jednorodzinnych najczęściej instaluje się wyłączniki różnicowoprądowe 30-amperowe lub w warunkach szczególnego zagrożenia 10-miliamperowe (mA). Ich zadaniem jest ochrona wybranego obwodu bądź urządzenia. Każdy obwód elektryczny musi być zabezpieczony niezależnym wyłącznikiem nadmiarowowoprądowym. Grupę obwodów trzeba też wyposażyć w zabezpieczenie różnicowoprądowe na prąd różnicowy 30 mA. Na początku instalacji stosuje się główne wyłączniki różnicowoprądowe na prąd różnicowy 300 lub 500 mA, które chronią przed porażeniem prądem i przed pożarem. Zdarza się, że w starych instalacjach zastosowanie centralnego wyłącznika nie jest możliwe. Zabezpieczenie różnicowoprądowe może być wbudowane na stałe w puszkę podtynkową gniazda elektrycznego lub przenośne, które włącza się do gniazda z bolcem ochronnym.

Układ sygnalizacji wyłącznika wyposażony jest w diody:

  • zieloną – informującą o prawidłowym działaniu,
  • czerwoną, pulsującą – sygnalizującą awarię.

W sprzedaży dostępne są wyłączniki różnicowoprądowe z członem nadprądowym, które spełniają dwie funkcje: chronią przed przeciążeniem i skutkami zwarć oraz przed porażeniem.

Sprawdź produkty w kategorii Instalacje elektryczne w serwisie tuznajdziesz.pl

Źródło: redakcja

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right