Miesięcznik Murator ONLINE

logowanie
artykuł sponsorowany

Instalacja grzewcza – przygotowania do sezonu grzewczego

Lato się skończyło, amplituda temperatury zaczyna spadać, wielkimi krokami zaczyna zbliżać się zima. Lada moment rozpocznie się sezon grzewczy i trzeba będzie uruchomić instalację grzewczą. Jest to ostatni moment, aby pomyśleć o jej sprawdzeniu, bo może się okazać, że temperatura na zewnątrz spadnie poniżej 10°C, a instalacja grzewcza będzie nie sprawna.

Warto pomyśleć z wyprzedzeniem o wykonaniu czynności przygotowujących instalację grzewczą do uruchomienia. Oczywiście zakres tych czynności będzie zależny od umiejscowienia instalacji:

Budownictwo zbiorowe, do którego ciepło dostarcza np. lokalne przedsiębiorstwo ciepłownicze

W przypadku, gdy kotłownia lub węzeł cieplny obsługiwane są przez takiego dostawcę, zadaniem użytkownika jest umożliwienie prawidłowego napełnienia instalacji. W tym celu należy zakończyć wszystkie prace remontowe i konserwacyjne instalacji, a wszystkie zawory termostatyczne powinny być maksymalnie otwarte. W przeciwnym razie podczas eksploatacji może dojść do „niedogrzewania końcówek” czyli, najbardziej oddalone odbiorniki będą niedogrzewane. Do takiej sytuacji może dojść, gdy zostaną otwarte zawory na odbiornikach (zamknięte podczas napełniania), zwiększając pojemność układu, a co za tym idzie obniżając ciśnienie w instalacji. Zbyt niskie ciśnienie niekorzystnie wpływa na pracę urządzeń, a szczególnie pomp.

Budownictwo zbiorowe z własną kotłownią lub domy jedno/wielorodzinne

Wówczas odpowiedzialność, za przygotowanie i prawidłową pracę instalacji, spoczywa na użytkowniku, konserwatorze lub zarządcy obiektu. Wtedy, oprócz czynności, które wykonujemy tak samo jak poprzednim przypadku, należy zadbać jeszcze o urządzenia w kotłowni. Warto zlecić okresowe przeglądy i konserwacje serwisom autoryzowanym lub osobom posiadającym odpowiednią wiedzę i uprawnienia. Prawidłowa eksploatacja pozwala zminimalizować ryzyko kosztownych i często czasochłonnych napraw w okresie grzewczym. Warto również wykonać próbne uruchomienie instalacji przed rozpoczęciem normalnej pracy, aby wcześniej zdiagnozować ewentualne usterki. Dotyczy to kotłów (uruchomienie w celu sprawdzenia automatyki i działania układów), wszelkiego rodzaju zaworów (mieszających, zwrotnych i odcinających), a także pomp. Pompa jest to najczęściej jedyne urządzenie mechaniczne, które przez większość czasu pracy instalacji jest w ruchu.

Podczas postoju i odłączenia od zasilania może dojść do:
• w pompach bezdławnicowych: wytrącenia osadu powodującego zwiększenie oporów toczenia, co może powodować zablokowanie pompy;
• w pompach dławnicowych: sklejenia uszczelnienia mechanicznego i w rezultacie jego uszkodzenia a podczas długotrwałego postoju również do „zastania” się łożysk w silniku elektrycznym.

W obu przypadkach, gdy podczas przestoju w pomieszczeniu panuje zbyt duża wilgotność powietrza, może dojść do korozji elementów lub kondensacji pary wodnej (np. w puszkach przyłączeniowych lub silnikach):
• w pompach elektronicznych może dochodzić do kondensacji na elementach scalonych, co po podaniu napięcia może spowodować ich uszkodzenie.

Fot.: Firma WILO

Pompy WILO i ich zalety

Pomimo zwiększonej ilości czynników mogących uszkodzić urządzenie, większość pomp elektronicznych jest lepiej zabezpieczona przed wpływem długotrwałego przestoju. W przypadku elektronicznych pomp Wilo m.in. Wilo-Stratos, Wilo-Stratos GIGA, Wilo-Veroline IP-E, Wilo-Cronoline IL-E, które podłączone są do sieci zasilającej przez cały rok nawet podczas postoju, uzyskujemy następujące korzyści:
• „wygrzewanie się” elektroniki, co zapobiega kondensacji pary wodnej w sterowniku,
• pompa raz na 24h wykonuje jeden pełny obrót wału, dzięki czemu nie dochodzi do odkładania się osadu na łożyskach ślizgowych, ani na uszczelnieniu mechanicznym,
• przez cały rok pompa przeprowadza autodiagnostykę, co pozwala stwierdzić ewentualne zaburzenia w jej działaniu jeszcze przed sezonem grzewczym,
• poza okresem grzewczym (w czasie kiedy pompa nie pracuje) zużywa tylko kilka kWh energii.

Taki stan możemy uzyskać wykorzystując jeden z kilku sposobów wyłączenia pompy, m.in. za pomocą „czerwonego pokrętła”.
Prawidłowa eksploatacja elementów instalacji, a także wcześniejsze próbne uruchomienie pozwalają na zapewnienie komfortu cieplnego użytkowników przez cały okres sezonu grzewczego.

Sprawdź ofertę firmy WILO w serwisie tuznajdziesz.pl

Zobacz również:

Pompy Wilo-Perfecta pracują niezawodnie od ponad 41 lat!

Jak oszczędzać energię? Sprawdź niezawodną pompę elektroniczną o najwyższej sprawności do c.o. - Wilo-Yonos PICO,

Wilo-Stratos PICO - energooszczędna pompa c.o.,

Wilo-Star-Z NOVA – jedyna na rynku pompa do c.w.u. dostosowana do pracy z twardą wodą.

Źródło: Wilo

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right