Miesięcznik Murator ONLINE

logowanie

Instalacje elektryczne w domu – co powinna zawierać rozdzielnica elektryczna?

Rozdzielnica elektryczna (inaczej tablica rozdzielcza) to element instalacji elektrycznej, który pełni rolę centrali. Umieszcza się w niej elementy sieci elektrycznej, takie jak: zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciwprzeciążeniowe oraz chroniące przed porażeniem.

Instalacja elektryczna domu jednorodzinnego ma zwykle jedną rozdzielnicę, ale może ich być więcej. Tablica rozdzielcza zawiera aparaty służące do łączenia, przerywania oraz rozdziału obwodów i ich kombinacji, a także urządzenia sterownicze, regulacyjne, pomiarowe i zabezpieczenia. Do rozdzielnicy z jednej strony doprowadzony jest kabel od skrzynki z licznikiem, a z drugiej obwody. Można ją zamontować na ścianie (rozdzielnica natynkowa) lub wbudować w ścianę (rozdzielnica podtynkowa). W skrzynce znajdziemy:

• Wyłączniki nadmiarowoprądowe i różnicowoprądowe, montowane często w jednym module. Wyłącznik nadmiarowoprądowy (czyli „korki”) chroni poszczególne obwody elektryczne (wyłączniki zakłada się na każdym obwodzie) przed skutkami przepływu prądów zwarciowych i przeciążeniowych. Wyłącznik różnicowoprądowy to urządzenie, którego zadaniem jest szybkie odłączenie zasilania, po wykryciu nieprawidłowości w pracy instalacji. Przepisy Prawa Budowlanego określają, że do zabezpieczenia całej instalacji, w rozdzielnicy musi być przynajmniej jeden wyłącznik różnicowoprądowy na prąd 30 mA. Obecnie dla zwiększenia bezpieczeństwa domowników, montuje się zwykle kilka takich wyłączników w różnych obwodach, np. oddzielnie w obwodzie pralki, przepływowego podgrzewacza wody czy lodówki.

Rozłącznik izolacyjny, służący do odłączania od napięcia wybranych obwodów lub całej instalacji, np. na czas remontu, awarii lub planowanej, dłuższej przerwy w użytkowaniu.

Ochronniki przeciwprzepięciowe (ochronniki przepięć), które chronią cały, układ obniżając wartość napięć i prądów. Przepięcia powstają najczęściej pod wpływem uderzenia pioruna w linie przesyłowe, a ich skutkiem może być zniszczenie instalacji elektrycznej oraz sprzętów do niej podłączonych. Ochronnik przepięciowy klasy B to podstawowa ochrona przed pożarem domu. Można go zestawić z ochronnikiem wyższej klasy C, dzięki czemu zyskujemy ochronę przeciwprzepięciową urządzeń gospodarstwa domowego, do 1,5 kV. Urządzenie klasy D (najwyższej) zabezpiecza sprzęt elektroniczny – komputery, kina domowe, sprzęt audio. Montuje się je w gniazdach wtykowych, puszkach lub bezpośrednio w urządzeniach odbiorczych. Dla prawidłowego działania ochronników klasy D niezbędne jest zastosowanie w rozdzielnicy zabezpieczeń klasy B i C.

Rozdzielnice i obudowy elektryczne znajdziesz na Tuznajdziesz.pl

Fot.: firma ELEKTRO-PLAST

• Aparatura sygnalizacyjna, np. lampki sygnalizacyjne, informujące o obecności napięcia w określonych punktach przyłączeniowych lub brzęczyki, sygnalizujące uszkodzenie ogranicznika przepięć.

Ograniczniki poboru mocy automatycznie odłączają zasilanie obwodu instalacji elektrycznej, w przypadku przekroczenia ustalonej wartości mocy, pobieranej przez odbiorniki w tym obwodzie, chroniąc tym samym przed "dzikim" przyłączem i kradzieżą energii elektrycznej.

Programatory czasowe to urządzenia sterujące służące do załączania określonych obwodów w wyznaczonym czasie, np. włączanie podgrzewacza wody i klimatyzatora tuż przed powrotem domowników z pracy, sterowanie oświetleniem ogrodu lub domu podczas dłuższej nieobecności mieszkańców.

• Przekaźniki priorytetowe odłączają odbiorniki o największym poborze prądu, w sytuacji gdy jednoczesna praca zbyt wielu urządzeń spowodowałaby zadziałanie zabezpieczeń prądowych.

Do domowych instalacji elektrycznych przyłączanych jest coraz więcej sprzętów, przybywa też urządzeń wrażliwych na przepięcia. Dobrze zabezpieczona instalacja jest więc niezbędna, jeśli nie chcemy ponosić kosztów wymiany lub naprawy uszkodzonych urządzeń. Wszelkiego rodzaju programatory zmniejszą dodatkowo rachunki za energię elektryczną, wyłączając poszczególne urządzenia na czas kiedy ich działanie nie jest niezbędne.

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right