logowanie

Inteligentny ogród - automatyczne podlewanie

Automatyczne podlewanie ogrodu jest już dość popularne. Inteligentny system nawadniania steruje nie tylko podlewaniem, lecz także np. monitoruje jakość wody w oczku wodnym, sygnalizuje awarię elektrozaworu lub konieczność dodatkowego podlewania roślin. W połączeniu ze sterowaniem oświetleniem ogrodowym może dać niesamowite efekty.

Automatyczne podlewanie ogrodu znacznie ułatwia nie tylko pielęgnację roślin, ale i utrzymanie innych elementów ogrodu, jak np. oczko wodne czy fontanna. Popularny system automatycznego nawadniania zwykle spełnia jedynie podstawowe oczekiwania użytkownika, np. urządzenia podlewają rośliny o zaplanowanych godzinach i z określoną intensywnością. Zintegrowany z czujnikami oraz urządzeniami elektrycznymi znajdującymi się na posesji daje dużo większe możliwości. Może reagować na sytuacje awaryjne, jak zmiany warunków pogodowych, czy brak energii elektrycznej lub wody lub uszkodzenie np. elektrozaworów systemu nawadniania. Inteligentny ogród potrafi również powiadomić właściwe osoby o zaistniałych zdarzeniach.

Inteligentny system nawadniania zadba o ogród nawet pod nieobecność użytkowników Automatyczne podlewanie pozwala zadbać o ogród nawet pod nieobecność użytkowników (fot. www.thinkstockphotos.com)

Jak działa system podlewania ogrodu

Zainstalowane automatyczne podlewanie ogrodu może być bazą do stworzenia inteligentnego systemu nawadniania np. po zintegrowaniu z czujnikami wilgotności gleby, zalania oraz stacją pogodową. Dzięki kilku czujkom wilgotności gleby w różnych strefach ogrodu system wie, które z nich wymagają podlania. O porze podlewania poszczególnych części ogrodu może decydować temperatura powietrza, nasłonecznienie, kierunek wiatru, poziom opadów czy też czas, jaki upłynął od poprzedniego podlewania. Umożliwia to oszczędne zużycie wody, przy jednoczesnym zapewnieniu roślinom najlepszych warunków do wzrostu. Wykorzystanie w systemie czujki ruchu umożliwia np. wstrzymanie podlewania wzdłuż ogrodowej ścieżki w momencie, gdy ktoś przechodzi. To bardzo praktyczna funkcja, gdy np. wpuszczamy gości na posesję w trakcie podlewania ogrodu.

Jak sterować podlewaniem

Inteligentny system podlewania można monitorować i kontrolować z poziomu panelu sterowania do inteligentnego domu. Dowiemy się z niego na przykład, które strefy są obecnie podlewane lub kiedy ostatnio były nawadniane. Mamy również możliwość samodzielnego zaprogramowania kolejnego podlewania ogrodu. Całą kontrolę nad ogrodem można także powierzyć ogrodnikowi lub zlecić mu konfigurację odpowiednich parametrów.

Inteligentne sterowanie podlewaniem wspomagają np. czujki wilgotności gleby i monitoring jakości wody Fot.: Andrzej Szandomirski

Czym może kierować system podlewania

Praktyczną funkcja może być także monitorowanie stanu jakości wody w ogrodowych zbiornikach wodnych, takie jak stawy czy oczka. W przypadku zanieczyszczenia, system wyświetli stosowny alert na naszym panelu sterowania, bądź prześle informację sms-em, co pozwoli na szybką interwencję. Inteligentne podlewanie może być częścią systemu kontrolującego zintegrowane działanie innych zainstalowanych w ogrodzie urządzeń. Ułatwia to optymalizację wszystkich procesów – od podlewania, przez sterowanie oczkami wodnymi, sztucznymi kaskadami, sterowanie oświetleniem ogrodu, zarówno użytkowym jak i dekoracyjnym, aż po obsługę bram, markiz i rolet. Monitoring ogrodu dostępny nawet z telefonu a odpowiednią aplikacją przyda się np. do bezpośredniego podglądu ogrodu nawet z dala od domu. Można również zaprogramować zdalnie sterowane efekty świetlne np. na fontannie, bądź inne atrakcje wodne jak bicze wodne, rurki lub grzybki.

Źródło: redakcja

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right