Miesięcznik Murator ONLINE

logowanie
artykuł sponsorowany

Izolacje termiczne – jaka powinna być grubość izolacji?

tagi tematyczne izolacje termiczne PAROC
Przy doborze grubości płyty należy się zdecydować czy nasz budynek ma tylko spełniać warunki normowe określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690 z późniejszymi zmianami) czy też decydujemy się na większą efektywność energetyczną tzn. na poziomie budynków wysoko energooszczędnych lub pasywnych.

Wymagania budowlane na podstawie ostatniej zmiany rozporządzenia MI z dnia 6 listopada 2008 roku (Dz. U. Nr 201 z 2008 r., poz. 1238) dla ścian zewnętrznych wyznaczają maksymalny współczynnik przenikania ciepła U(max) ≤ 0,30 W/m²K. Jeśli chcemy aby nasz dom rzeczywiście zużywał dużo mniej energii na ogrzewanie (lub wcale) należy założyć ten współczynnik na poziomie nie wyższym niż U ≤ 0,20 W/m²K dla budynków energooszczędnych a dla domów pasywnych współczynnik U dla ścian zewnętrznych powinien być nie większy niż U ≤ 0,11 W/m²K.

W obliczu konieczności ograniczenia zużywania energii na ogrzewanie oraz ustanowienia w 2021 roku w Europie wymagań dla budynków nowych takich jak dla domów pasywnych już teraz powinno się stosować rozwiązania izolacyjne przynajmniej zbliżone do standardów rozwiązań pasywnych, gdzie zużycie energii nie przekracza 15 kWh/m² w ciągu 1 roku.

Jedną z płyt, które mogą być stosowane do ocieplenia, umożliwiającego uzyskanie takich parametrów jest płyta PAROC FAS B.  Płyta PAROC FAS B jest uzupełnieniem kompleksowej oferty Paroc Polska sp. z o.o. na izolacje termiczne i akustyczne fasad wykonywanych metodą BSO. Aby umożliwić stosowanie tej płyty w budynkach zaprojektowanych jako energooszczędne lub pasywne, posiada ona niski, deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła lD = 0,036 W/mK, pozwalający na bezproblemowe uzyskanie odpowiednich parametrów cieplnych ściany fasadowej.

Jedną z płyt, które mogą być stosowane do ocieplenia, umożliwiającego uzyskanie takich parametrów jest płyta PAROC FAS B.  Płyta PAROC FAS B jest uzupełnieniem kompleksowej oferty Paroc Polska sp. z o.o. na izolacje termiczne i akustyczne fasad wykonywanych metodą BSO. Aby umożliwić stosowanie tej płyty w budynkach zaprojektowanych jako energooszczędne lub pasywne, posiada ona niski, deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła lD = 0,036 W/mK, pozwalający na bezproblemowe uzyskanie odpowiednich parametrów cieplnych ściany fasadowej.

Płyta o zaburzonym układzie włókien PAROC FAS B może być stosowana do izolacji budynków nowych jak i termo modernizowanych. Jej naturalna elastyczność pozwala na wykonanie warstwy ociepleniowej nawet na niezbyt równym podłożu ściany zewnętrznej lub jej zakrzywionej powierzchni max. 160 mm na długości 1200 mm.

Sprawdź produkty PAROC w serwisie tuznajdziesz.pl

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right