logowanie

Jak bezpiecznie pozbyć się nadmiaru wody z posesji?

Długotrwałe opady mogą powodować powstawanie zastoisk wody, rozmywanie skarp, uszkodzenia nawierzchni czy też podmywanie piwnic i powstawanie grzyba na ścianach. Jak pozbyć się nadmiaru wody deszczowej? Rów melioracyjny, drenaż rozsączajacy czy oczko wodne? Przeczytaj, jakie są sposoby na odwodnienie powierzchni działki.

Fot.: Andrzej Szandomirski

Wybór odwodnienia powierzchni zależy od indywidualnych uwarunkowań, głównie wielkości działki, rodzaju gleby, obecności rowów melioracyjnych czy też kolektorów burzowych. Warto przejrzeć oferty producentów w zakresie systemów zagospodarowania wody deszczowej. Instalacje takie powinno się montować przed urządzeniem ogrodu, by uniknąć zniszczeń.

Odwodnienie liniowe jest montowane wokół budynku. Składa się z kilku lub kilkunastu korytek z rusztami, które są umieszczane równo z powierzchnią gruntu lub pod nim. Zmniejsza się dzięki temu ryzyko zamakania ścian i fundamentów. Odwodnieni jest układane zgodnie ze spadkiem terenu. Końcowy element stanowi studzienka zbiorcza, z której następnie ścieki są transportowane do kolektora lub też innego odbiornika wody.

Wpusty deszczowe są to betonowe korytka z nakładanym rusztem, montowane na zakończeniach rur spustowych rynien, przed drzwiami wejściowymi czy na podjazdach garażowych. Łączy się je za pomocą rur drenarskich, ułożonych ze spadkiem (3-5%).

Studnie zbiorcze zbierają wodę z odwodnień liniowych i wpustów. Stąd istnieje możliwość przepompowania jej dalej od domu do rowu, zbiornika wodnego czy kanalizacji deszczowej.

Woda deszczowa może być również zatrzymana w obrębie działki. Decydując się na taki wariant, należy wybudować specjalną studnię lub zbiornik.

Studnie szczelne
to zbiorniki na wodę wykonane z gotowych elementów plastikowych lub z kręgów betonowych. W przypadku ulewnych opadów, woda deszczowa jest swobodnie usuwana przez przelew. Deszczówka może być później wykorzystana do podlewania ogrodu lub mycia samochodu.

Fot.: Andrzej Szandomirski

Studnie chłonne nie mają uszczelnionego dna, woda swobodnie uchodzi do gruntu (do warstwy przepuszczalnej). Najczęściej są wykonane z kręgów betonowych posadowionych na warstwie żwiru. Muszą być zlokalizowane minimum 2 m od budynku z izolowanymi fundamentami lub 5 m przy braku.
Zamiast studni chłonnej można skorzystać z modułowych, ażurowych skrzynek rozsączających.

Jednym ze sposobów zbierania nadmiaru wody deszczowej jest drenaż opaskowy, układany wokół ław fundamentowych. Jest on zbudowany z perforowanych rur drenarskich, otoczonych obsybką filtracyjną i geowłókniną. Rury podłącza się do studzienek: rewizyjnych oraz zbiorczej.

Gdy działka po ulewnych deszczach czy wiosennych roztopach stoi w wodzie, warto zastanowić się nad systemem odwodnienia powierzchni. Uchroni nas to przed kosztownymi remontami i naprawami zniszczonego ogrodu czy budynków. Odwodnienie terenu najlepiej zaprojektować i wykonać zanim ostatecznie wszystko zostanie urządzone, jednak bardzo często nie jesteśmy świadomi, że teren , na którym zbudowaliśmy dom, będzie takiej instalacji wymagał. Stąd też dobrze jest przed zakupem działki (szczególnie takich o podejrzanie niskiej cenie) zlecić szczegółowe badania specjalistom.

Odwodnienia powierzchni - zobacz w serwisie Tuznajdziesz.pl

Źródło: redakcja

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right