logowanie

Jak działa czujnik dymu? Rodzaje czujników dymu

tagi tematyczne czujnik dymu
Czujnik dymu jest niewielkim urządzeniem, które może uratować nasze życie i dobytek przed ogniem, włączając alarm przeciwpożarowy. Co trzeba o nim wiedzieć? Jak działa czujnik dymu?

Czym jest dym?

Żeby omówić czujniki dymu, warto na początek zdefiniować, czym jest dym. Jest on aerozolem, czyli układem koloidalnym w którym fazą rozpraszającą jest gaz-powietrze, natomiast rozpraszaną – bardzo drobne cząstki powstała w wyniku spalania niecałkowitego. Może mieć wiele rodzajów, różnić się barwą, zapachem, składem chemicznym itd. Czujniki zwykle są przystosowane do detekcji jednego bądź kilku rodzajów dymu. Szersze zastosowanie ma czujka dualna, czyli układ złożony de facto z dwóch wykrywaczy. Poniżej przedstawiamy w skrócie najpopularniejsze rodzaje czujników dymu.

Sprawdź urządzenia wykrywające gaz lub dym w Tuznajdziesz.pl

Jonizacyjny czujnik dymu. Fot.: Jer Thorp, CC BY 2.0, Flickr.com

Jak działa jonizacyjny czujnik dymu?

Jonizacyjny czujnik dymu składa się z dwóch komór, w których znajduje się materiał promieniotwórczy. Często wykorzystywane są izotopy Ameryku, dawniej stosowane były także Rad i Pluton.

Jeden z czujników znajduje się w komorze ze stałym składem atmosfery, izolowanej od czynników zewnętrznych. Natomiast drugi znajduje się w przestrzeni, gdzie następuje wymiana powietrza. Działanie czujnika polega na badaniu wytworzenia przez materiał radioaktywny określonej koncentracji jonów. W komorze jonizacyjnej obecne są dwie elektrody o stałym napięciu, pomiędzy którymi poruszają się jony. W przypadku, kiedy w komorze znajdzie się dym, powstaje zakłócenie w ich przepływie. Układ elektroniczny wykrywa zmianę i włącza alarm.

Jonizacyjna czujka dymu nie cieszy się taką popularnością jak inne czujniki – ze względu na znajdujący się w niej materiał promieniotwórczy, jej konserwacja i utylizacja podlega specjalnym przepisom. Jest to jednak urządzenie bezpieczne – wydziela jedynie promieniowanie alfa, które w powietrzu traci swoje właściwości w odległości kilku

Jak działa optyczny czujnik dymu?

Optyczne czujniki dymu można podzielić na kilka podgrup. Najczęściej spotykane są czujniki wykorzystujące zjawiska absorpcji (pochłaniania) i dyspersji (rozpraszania) światła.

W przypadku czujników optycznych absorpcyjnych emiter wytwarza promieniowanie podczerwone, które trafia do odbiornika. Jeżeli pomiędzy nimi znajdą się inne cząsteczki, część promieniowania zostanie zaabsorbowana. Stopień pochłaniania zależy od cech dymu, takich jak chociażby barwa i wielkość cząstek. W momencie, gdy układ elektroniczny wykryje różnicę, między promieniowaniem wyemitowanym a odebranym, wówczas włącza się alarm.

Dyspersyjne czujniki optyczne działają wykorzystując inną właściwość światła. W ich budowie również występują podobne elementy, jednak w normalnych warunkach wyemitowane światło nie pada bezpośrednio na odbiornik. W momencie, gdy wewnątrz urządzenia pojawi się dym, promień ulega rozproszeniu i zostaje wychwycony przez fotokomórkę odbiornika. Ze względu na bardzo prostą konstrukcję, jaką cechuje się taki fotoelektryczny czujnik dymu, stosunkowo często mogą zdarzać się fałszywe alarmy. W tym celu konstruktorzy stworzyli nieco bardziej zaawansowaną i mniej mylącą konstrukcję – zastosowano nie jeden, ale dwa odbiorniki. Dopiero gdy rozproszone światło trafi do obu, system włącza alarm.

Obejrzyj CZUJNIKI AUTOMATYKI BUDYNKÓW w Tuznajdziesz.pl

Źródło: redakcja

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right