logowanie

Jak działa i co daje zbiornik buforowy?

Bufor to zbiornik akumulacyjny, który pozwala zgromadzić nadwyżki ciepła i wykorzystać je przy poborze większym niż wydajność źródła. Dowiedz się, kiedy warto zastosować zbiornik buforowy, i jakie to daje korzyści.

Fot.: Firma BERETTA

Gdzie stosuje się bufory?

Zbiornik buforowy umożliwia magazynowanie ciepła i wykorzystanie go w momencie dużego zapotrzebowania, np. w okresie porannego szczytu. Wyrównuje on również pracę źródła ciepła, tak aby działało jednostajnie przy najwyższej sprawności i poprawia jakość regulacji temperatury czynnika grzewczego.

To dobre rozwiązanie dla układów z kilkoma źródłami ciepła i termomodernizowanych budynków. Może być wykorzystywany zarówno w instalacjach ogrzewania, jak i ciepłej wody użytkowej.

Gdy system ma jedno źródło ciepła, zazwyczaj w łatwy sposób można dopasować jego moc do aktualnego zapotrzebowania. Sytuacja zmienia się, gdy jest ich więcej. W takim przypadku niezastąpiony jest zbiornik buforowy, który umożliwia efektywne wykorzystanie w jednej instalacji kilku źródeł ciepła o różnej charakterystyce, np. kominka i kotła.

Bufory stosowane są często wraz z systemami solarnymi. Pozwalają na zmagazynowanie ciepła podczas dnia i późniejsze wykorzystanie, np. w nocy.

Pompa ciepła z buforem

Zasada działania bufora

Zbiornik buforowy gromadzi czynnik roboczy. W okresie nadwyżek ciepła urządzenie jest ładowane, a w chwili zwiększonego zapotrzebowania na energię rozładowywane. Zużywana jest tak ilość energii, jakie jest faktyczne zapotrzebowanie w danym momencie. Po całkowitym rozładowaniu, bufor musi być ponownie załadowany. Pojemność cieplna urządzenia jest uzależniona od jego wielkości i rodzaju zastosowanego czynnika.

Dobór zbiornika buforowego

Przy wyborze zbiornika buforowego należy zwrócić uwagę na rodzaje oraz liczbę przyłączy źródeł ciepła i instalacji rozprowadzających.

Ważnym parametrem jest również temperatura nośnika ciepła, która powinna być możliwie najwyższa. Zgodnie z przepisami ze względu na warunki techniczne w instalacjach ogrzewania, maksymalna temperatura pracy zbiornika wynosi 90°C. Ciśnienie pracy mieści się w zakresie 3-6 barów.

Aby urządzenie spełniało swoje zadanie, musi być zainstalowane we właściwym miejscu wyregulowanej i dobrze sterowalnej instalacji oraz mieć odpowiednią pojemność. Zbiornik buforowy należy odpowiednio zaizolować i zamontować w pomieszczeniu, które ograniczy straty ciepła. Wielkość urządzenia powinna być dopasowana do zapotrzebowania obiektu i wydajności źródła ciepła.

Istnieją różne sposoby i kryteria doboru buforów. Stosowanie zbiorników buforowych w Polsce określa norma PN-EN-303/5, która zawiera wzór na ich pojemność.

VSP=15TB*QN[1-0.3QH/QMIN]

VSP- pojemność zbiornika buforowego [dm³]

TB- czas spalania [h]

QN- nominalna moc cieplna kotła

QH- obciążenie cieplne budynku [kW]

QMIN- minimalna moc cieplna [kW]

Można również posłużyć się uproszczonym wzorem VSP =40 QN

Pojemność zbiornika buforowego dobiera się także na podstawie mocy nominalnej kotła (od 50 do 100 l wody na każdy kilowat) oraz w zależności od ogrzewanej powierzchni (od 5 do 10 l wody na każdy metr kwadratowy powierzchni).

Źródło: redakcja

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right