Miesięcznik Murator ONLINE

logowanie

Jak działa klimatyzator? Montaż klimatyzatora split

Klimatyzator split ma za zadanie zapewnić w pomieszczeniu komfort związany z jakością powietrza według ustawień użytkownika. Aby montaż klimatyzatora przebiegł bez problemów, warto zapoznać się z instrukcją producenta oraz zastosować do opisanych poniżej zaleceń.

Schemat pracy klimatyzatora split Fot.: LG Electronics Polska

Jak działa klimatyzator?

Klimatyzator split składa się z dwóch jednostek: urządzenia wewnętrznego, mającego za zadanie chłodzenie/ogrzewanie powietrza w pomieszczeniu, oraz jednostki zewnętrznej, w której znajduje się sprężarka, skraplacz, zawór rozprężny i zawór czterodrogowy – mającej na celu przygotowanie czynnika chłodniczego do odpowiedniego trybu pracy jednostki wewnętrznej. Obydwa urządzenia, połączone rurami chłodniczymi, tworzą szczelny, zamknięty układ wypełniony czynnikiem chłodniczym.

Do jednostki wewnętrznej wpływa czynnik chłodniczy w postaci cieczy (lub na granicy cieczy), który pod wpływem ciepła pobieranego z otoczenia paruje i przechodzi w stan gazowy, jednocześnie ochładzając powierzchnię wymiennika. Powietrze przepływające przez jednostkę wewnętrzną oddaje ciepło. Następnie schłodzone nawiewane jest przez klimatyzator. Czynnik chłodniczy w postaci gazu zasysany jest przez sprężarkę do jednostki zewnętrznej, co pozwala na gromadzenie energii w postaci sprężonego, gorącego gazu, który przepływając przez wymiennik jednostki zewnętrznej, chłodzony jest przez wentylator i, oddając ciepło do otoczenia, przechodzi w stan ciekły. Następnie czynnik chłodniczy, poprzez elektroniczny zawór rozprężny, ponownie kierowany jest do jednostki wewnętrznej.
Wyposażenie jednostki zewnętrznej w zawór czterodrogowy pozwala na odwrócenie procesu przenoszenia ciepła i uruchomienie urządzenia w funkcji powietrznej pompy ciepła. Dzięki temu klimatyzator może służyć do ogrzewania powietrza. Powyższy opis jest ogólną zasadą działania klimatyzatora typu split, producenci bowiem wprowadzają coraz to nowsze ulepszenia, starając się uzyskać jak największą wydajność urządzeń oraz zwiększyć ich funkcjonalność, żywotność oraz atrakcyjność.

Podstawowe odległości przy instalacji jednostek Fot.: LG Electronics Polska

Klimatyzator split – podstawowe parametry

W przypadku klimatyzatora jest to przede wszystkim wydajność chłodnicza, która powinna być dobrana pod kątem danego pomieszczenia i przy uwzględnieniu jego obciążenia cieplnego oraz wilgotnościowego. Parametrami, które umożliwiają porównanie urządzeń pod względem energooszczędności są współczynniki EER (od ang. Energy Efficiency Ratio) i COP (od ang. Coefficient of Performance). Stanowią one odpowiednio stosunek uzyskanej mocy chłodniczej/grzewczej do mocy (energii elektrycznej) pobranej przez urządzenie. Im wyższy współczynnik, tym bardziej wydajny jest klimatyzator. Należy jednak pamiętać, że producenci podają współczynniki wyznaczone przy najbardziej korzystnych warunkach, natomiast ich rzeczywiste wartości mogą się znacznie różnić.
Ponadto należy zwrócić uwagę na takie parametry, jak emitowany hałas (w zależności od klasy urządzenia różnica w poziomie hałasu jednostki zewnętrznej może wynosić około 10 dB(A), a jednostki wewnętrznej – nawet 15 dB(A)), możliwość filtracji powietrza oraz parametry montażowe (maksymalna długość instalacji, maksymalna różnica wysokości między jednostkami czy zakres temperatur, w jakich może pracować klimatyzator). Niezastosowanie się do wytycznych montażowych będzie skutkowało nieprawidłowym działaniem urządzenia, spadkiem jego wydajności, szybszym zużyciem oraz utratą gwarancji.

Kielichowanie i łączenie rur Fot.: LG Electronics Polska

Montaż klimatyzatora split

Podczas wyboru miejsca instalacji jednostki wewnętrznej klimatyzatora split należy zwrócić uwagę na to, aby ściana, na której będzie ona montowana, miała odpowiednią nośność. W pobliżu miejsca instalacji nie powinno być źródeł ciepła i pary, urządzenie nie może być również wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Przed strumieniem nawiewanego powietrza nie powinno być żadnych przeszkód, które mogłyby zaburzyć jego przepływ – powietrze musi być równomiernie rozprowadzane po pomieszczeniu. W miejscu instalacji jednostki wewnętrznej należy także przewidzieć możliwość odprowadzenia kondensatu. Jeżeli tylko jest to wykonalne, odpływ należy wykonać grawitacyjnie, natomiast w przypadku podłączania się do odpływów kanalizacji, należy pamiętać o wykonaniu syfonu.
Planując montaż jednostki zewnętrznej, należy wziąć pod uwagę dostęp do urządzenia podczas przeglądów. Istotny jest także prawidłowy przepływ powietrza – jeżeli urządzenie osłonięte jest przegrodami lub daszkiem, odpływ ten będzie ograniczony. Należy ponadto zwrócić uwagę na ciepły strumień powietrza wywiewanego przez urządzenie oraz emitowany hałas, który może być uciążliwy dla sąsiadów. W przypadku używania klimatyzatora w funkcji grzania, ważne jest, aby przewidzieć odprowadzenie skroplin lub zamontować jednostkę na odpowiedniej wysokości nad podłożem, umożliwiając w ten sposób swobodny odpływ. Jednostka powinna być wypoziomowana, tak aby wyeliminować wibracje wentylatora i gromadzenie się wody w obudowie jednostki zewnętrznej.
Przewody łączące jednostki należy prowadzić jak najkrótszą drogą, niekolidującą z innymi instalacjami, zwracając uwagę, by możliwe było wykonanie przekuć przez przegrody budowlane. Istnieją trzy podstawowe zasady montażu – instalacja powinna być wykonana sucho, czysto i szczelnie. Stosując się do tych zasad, na każdym etapie należy zabezpieczać końcówki rur przed dostaniem się do nich zanieczyszczeń i wilgoci.

  • powieksz
    Jak działa klimatyzator? Montaż klimatyzatora split
    Jednostka wewnetrzna Econo Inverter Fot.: LG Electronics Polska
  • powieksz
    Jak działa klimatyzator? Montaż klimatyzatora split
    Jednostka wewnętrzna Libero Artcool Fot.: LG Electronics Polska

Źródło: Informator Instalacyjny-murator

Partnerzy serwisu

To dzięki tym firmom możemy realizować Wasze potrzeby i zainteresowania

border_left border_right